Trendy

197 028 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 725 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

480 293 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.12.2016 Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou

Historické adresy

17.8.2011 - 2.12.2016 Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ 46605

28746503

DIČ

od 11.11.2011

CZ28746503

Datum vzniku

17. srpna 2011

Datová schránka

vwc44xi

Historické názvy

17.8.2011 - 22.11.2011

Silnice LK, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2197

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.1.2012

267 000 000 Kč

Historické jmění

3.11.2011 - 24.1.2012

7 000 000 Kč

17.8.2011 - 3.11.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Jablonec nad Nisou

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 9618960207 / 0100

Provozovny

od 16.5.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 470 01, Sosnová 97

... více provozoven (celkem 12) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 24. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. listopadu 2011 - 24. ledna 2012 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 1.11.2011 bylo přijato toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto:... zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 203 a násl. obchd. zák. upsáním nových akcií, a to zvýšením o částku 260,000.000,- Kč, slovy: dvěstěšedesátmilionůkorunčeských, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno: 2 600 (slovy: dvatisícešestset) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských za akcii,ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obch. zák. budou všechny upisované akcie nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je Liberecký kraj se sídlem v Liberci II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 708 91 508, jakožto jedinému akcionáři. Nové akcie, které budou upisovány, jsou stejného druhu jako akcie stávající. Akcie stejné nominální hodnoty zajišťují majitelům stejná práva, pokud ze zákona nebo ze stanov společnosti nevyplývá něco jiného. Upsání nových akcií bude provedeno uzavřením smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., jejímiž účastníky budou akciová společnost Silnice LK, a.s. a jediný akcionář Liberecký kraj, v sídle Libereckého kraje na adrese Liberec II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 ve lhůtě 30, slovy: třicet, dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel, který toto rozhodnutí činí, je jediným akcionářem společnosti Silnice LK, a.s.Souhrnný emisní kurz všech nově upisovaných akcií činí 423.000.000,- Kč, slovy: čtyřistadvacettřimiliónůkorunčeských a odpovídá hodnotě nepeněžitého vkladu stanovené ve znaleckém posudku, rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného znaleckým posudkem (423.000.000,- Kč) a souhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií (260.000.000,- Kč), které budou upsány ze strany Libereckého kraje, se považuje za emisní ážio, emistní ážio je 163.000.000,- Kč, slovy: jednostošedesáttřimiliónykorunčeských). Emisní kurs akcií tak činí tedy 162.692,30 Kč, slovy: jednostošedesátdvatisícšestsetdevadesátdvakorunčeských a třicet haléřů) na jednu akcii. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy. jednosttisíckorunčeských. Místem pro upisování akcií bude sídlo jediného akcionáře na adrese Liberec II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80.Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit nepeněžitým vkladem - částí podniku společnosti Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace se sídlem v Liberci VI, České Mládeže 632/32, PSČ 460 06, IČ 709 46 078 zapsaná v obchodní rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu Pr, vložce 86, představovanou organizačními jednotkami, a to movitým majetkem v hodnotě 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) až 40 000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských) dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem, zásobami, pohledávkami a závazky k 31.8.2011, jejichž soupis tvoří přílohu číslo jedna notářského zápisu a dále nemovitým majetkem specifikovaným v notářském zápisu. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 253-33/2011 ze dne 1.11.2011 soudního znalce Ing. Rastislava Machů, jmenovaného Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci k vyhotovení písemného znaleckého posudku k ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu za účelem jeho zvýšení, usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, č.j. 39 Nc 78/2011-82 ze dne 10. října 2011, celkovou částkou 423,000.000,- Kč, slovy: čtyřistadvacettřimilionůkorunčeských. Hodnota nepeněžitého vkladu činí 423,000.000,- Kč, slovy: čtyřistadvacet-třimilionůkorunčeských, s tím, že rozdíl mezi částkou, kterou znalec ocenil předmět nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad do základního kapitálu, tedy částka 163,000.000,- Kč, slovy: jednostošedesáttřimilionykorunčeských, bude emisní ážio. Ukáže-li se hodnota nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší než souhrnný emisní kurz upisovaných akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií Liberecký kraj nebude oprávněn požadovat vyplacení tohoto rozdílu. Za tento nepeněžitý vklad se vydá 2 600, slovy: dvatisícešestset kusů kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských za akcii, všechny akcie budou mít listinnou podobu. Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku s úředně ověřenými podpisy, faktickým předáním nepeněžitého vkladu společnosti Silnice LK, a.s., a to v sídle Libereckého kraje a dále předáním písemného prohlášení dle § 60 obch. zák., upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději do 31.12.2011. Poskytnutí nepeněžitého vkladu bylo schváleno ze strany Zastupitelstva Libereckého kraje ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/200 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a to usneseními Zastupitelstva Libereckého kraje č. 329/11/ZK a 330/11/ZK přijatými na sedmém jednání Zastupitelstva Libereckého kraje, které se konalo dne 30.8.2011. zobrazit více skrýt více
  • 15. září 2011 - 3. listopadu 2011 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 12.9.2011 bylo přijato toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti bude zvýš... en upsáním nových akcií, a to v souladu s ust. § 203 a násl. obch. zák. takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) a to upsáním nových akcií; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Upsáno bude 50 Ks (slovy: padesát kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii. Všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, kterým je Liberecký kraj, a to uzavřením smlouvy o upisování akcií se společností Silnice LK, a.s. Místem pro upisování akcí je sídlo Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, PSČ 461 80, lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů (slovy: třicet dnů) ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Silnice LK, a.s., přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel, který toto rozhodnutí činí, je jediným akcionářem společnosti LK, a.s. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžitým vkladem ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) na účet číslo: 43-9618960207/0100 vedený u Komerční banky a.s. Za tento peněžitý vklad bude upisovateli vydáno 50 kusů (slovy: padesát kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs nově vydaných akcií na zvýšení základního kapitálu je v plné výši splatný nejpozději do 30 dnů (slovy: třiceti dnů) od účinnosti smlouvy o úpisu akcií, a to jeho uhrazením formou peněžitého vkladu ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) na shora uvedený účet. Nové akcie, které budou upisovány, jsou stejného druhu jako akcie stávající. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů