Trendy

215 530 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

135 051 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

2 222 681 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 19.9.2011 Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501

Adresa z obchodního rejstříku

od 2.4.2013 Krupská 33/20, 415 01 Teplice

28747887

DIČ

od 1.11.2011

CZ28747887

Datum vzniku

19. září 2011

Datová schránka

9d35xje

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2201

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.12.2015

1 185 410 000 Kč

Historické jmění

17.1.2013 - 28.12.2015

1 035 446 000 Kč

19.12.2012 - 17.1.2013

604 946 000 Kč

12.1.2012 - 19.12.2012

527 000 000 Kč

19.9.2011 - 12.1.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Teplice

Bankovní účty

zvěřejněno 30.4.2015

1016011753 / 6100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. července 2016 : Společnost CORE Estate a.s. se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501, identifikační číslo (IČ): 28714890 jako společnost zanikající zanikla sloučením se společností JTH Holding Společnost CORE Estate a.s. se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501, identifikační číslo (IČ): 28714890 jako společnost zanikající zanikla sloučením se společností JTH Holding... a.s. jako společností nástupnickou, a to dle projektu přeměny k rozhodnému dni 1.1.2016. Na společnost JTH Holding a.s. přešlo jmění zanikající společnosti CORE Estate a.s. zobrazit více skrýt více
  • 28. prosince 2015 : Valná hromada rozhodla dne 28.12.2015 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: 1.Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 1.035.446.000,- Kč (jedna miliarda Valná hromada rozhodla dne 28.12.2015 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: 1.Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 1.035.446.000,- Kč (jedna miliarda... třicet pět milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc korun českých) o částku 149.964.000,-Kč (jedno sto čtyřicet devět milionů devět set šedesát čtyři tisíc korun českých) na celkovou částku 1.185.410.000,- Kč (jedna miliarda jedno sto osmdesát pět milionů čtyři sta deset tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 149.964 (jedno sto čtyřicet devět tisíc devět set šedesát čtyři) nových kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Nové kmenové akcie budou vydány jako listinné cenné papíry.3.Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionářů, neboť všichni akcionáři společnosti se prohlášením na valné hromadě v souladu s § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali přednostního práva na upisování akcií.4.Pro odstranění pochybností se výslovně určuje, že se nepřipouští ani upisování akcií na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ohledně akcií, jež zůstanou po využití přednostního práva neupsány.5.Všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 491 zákona o obchodních korporacích (dále jen Dohoda). Dohoda o upsání akcií bude uzavřena nejpozději 15.1.2016 (patnáctého ledna roku dva tisíce šestnáct). Emisní kurs každé akcie bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), což bude odpovídat jmenovité hodnotě každá akcie, která činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit 149.964.000,-Kč (jedno sto čtyřicet devět milionů devět set šedesát čtyři tisíc korun českých), což bude odpovídat celkovému souhrnu jmenovitých hodnot akcií, který činí 149.964.000,-Kč (jedno sto čtyřicet devět milionů devět set šedesát čtyři tisíc korun českých).6.Emisní kurs bude zcela splacen nepeněžitými vklady a proto je bezpředmětné uvádět účet u banky pro splacení emisního kursu.7.Nepeněžité vklady na splacení emisního kursu budou vneseny nejpozději ve lhůtě do 15.1.2016 (patnáctého ledna roku dva tisíce šestnáct) v sídle společnosti či v kanceláři notáře osvědčujícího průběh valné hromady. 8.Schvalují se tyto nepeněžité vklady na splacení emisního kurzu: /A/ podíl ve výši 25% (dvacet pět procent) - základní podíl č. 3 - Jaroslava Třešňáka, nar. 4.8.1963, bytem Teplice, Třebízského 3020 na obchodní společnosti JTH INVEST s.r.o. se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501, identifikační číslo (IČ): 27286657, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22644, odpovídající vkladu ve výši 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) na základním kapitále společnosti (dále jen Podíl 3)/B/ podíl ve výši 25% (dvacet pět procent) - základní podíl č. 2 - Lenky Třešňákové, nar. 27.9.1965, bytem Teplice, Třebízského 3020 na obchodní společnosti JTH INVEST s.r.o. se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501, identifikační číslo (IČ): 27286657, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22644, odpovídající vkladu ve výši 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) na základním kapitále společnosti (dále jen Podíl 2). 9.Předmět nepeněžitého vkladu Podíl 3 i Podíl 2 byl oceněn znaleckým posudkem č. P43186/15 ze dne 14.12.2015 vyhotoveným znalcem EQUITA Consulting s.r.o., znalecký ústav dle kterého byla hodnota tohoto nepeněžitého vkladu stanovena na částku 149.964.000,-Kč (jedno sto čtyřicet devět milionů devět set šedesát čtyři tisíc korun českých) a hodnota nepeněžitého vkladu Podílu 3 - stanovena na částku 74.982.000,-Kč (sedmdesát čtyři milionů devět set osmdesát dva tisíc korun českých) a hodnota nepeněžitého vkladu Podílu 2 - stanovena na částku 74.982.000,-Kč (sedmdesát čtyři milionů devět set osmdesát dva tisíc korun českých). 10.Za nepeněžitý vklad Podíl 3 bude vydáno 74.982 (sedmdesát čtyři tisíc devět set osmdesát dva) nových listinných kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých), tedy celkem akcie o celkové jmenovité hodnotě 74.982.000,-Kč (sedmdesát čtyři milionů devět set osmdesát dva tisíc korun českých). 11.Za nepeněžitý vklad Podíl 2 bude vydáno 74.982 (sedmdesát čtyři tisíc devět set osmdesát dva) nových listinných kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých), tedy celkem akcie o celkové jmenovité hodnotě 74.982.000,-Kč (sedmdesát čtyři milionů devět set osmdesát dva tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 3. října 2014 : Všechny akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady.
  • 3. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 21. srpna 2013 : Došlo ke sloučení společnosti JTH Holding a.s., IČ 287 47 887, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 415 01, jako nástupnické společnosti se společností MOCERO reality s.r.o., IČ 2 Došlo ke sloučení společnosti JTH Holding a.s., IČ 287 47 887, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 415 01, jako nástupnické společnosti se společností MOCERO reality s.r.o., IČ 2...79 45 227, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 415 01, jako zanikající společností. Na společnost JTH Holding a.s., IČ 287 47 887, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 415 01 přešlo jmění společnosti MOCERO reality s.r.o., IČ 279 45 227, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 415 01. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 7. srpna 2014 - 3. října 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 3. ledna 2013 - 17. ledna 2013 : Mimořádná valná hromada konaná dne 20.12.2012 přijímá toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií:a) Základní kapitál se zvyšuje o částku Kč 430.500.000,- formou n... epeněžitých vkladů dosavadních akcionářů. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a dále naplnění hospodářského zájmu a cíle společnosti, kterým je efektivní spravování a využívání nemovitostí, které jsou do základního kapitálu společnosti JTH Holding a.s. vkládány, s tím, že předmětem podnikání společnosti JTH Holding a.s. je mimo jiné též realitní činnost, správa a údržba nemovitostí a dále též reklamní činnost, marketing a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.Předmětem činnosti společnosti je mimo jiné též pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. b) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 430.500 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,- v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tj. Kč 1.000,- za jednu akcii.c) Přednostní právo dosavadních akcionářů upsat část nových akcií společnosti je pro všechny akcionáře vyloučeno a výslovně se jej vzdávají s ohledem na to, že s odkazem na § 203/2, písm. c) obch. zákoníku bude zvýšení základního kapitálu provedeno dohodou všech stávajících akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dle § 205 obch. zákoníku. Veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu budou tedy upsány výhradně na základě dohody všech akcionářů společnosti podle § 205 obch. zákoníku.d) Listinu upisovatelů nahradí dohoda akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti pořízená ve formě notářského zápisu.e) Dohoda o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 20 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku dle §203/4 obchodního zákoníku. Dohoda o upsání akcií může být uzavřena i dříve - již poté co bude na soud podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku avšak upisování akcií na základě dohody dle §205 obch. zákoníku musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Valná hromada schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady ve společném jmění manželů, stávajících akcionářů pana Jaroslava Třešňáka, r.č. 630804/2334, bytem Třebízského 3020, 415 01 Teplice a paní Lenky Třešňákové, r.č. 655927/0971, bytem Třebízského 3020, 415 01 Teplice: Nemovitosti v katastrálním území České Budějovice, obec České Budějovice:pozemek parc. č. 2081 o výměře 3882 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2094 o výměře 1910 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2099/112 o výměře 14230 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2099/153 o výměře 34469 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2099/154 o výměře 35942 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2099/155 o výměře 16810 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2099/156 o výměře 133759 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2099/157 o výměře 289 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2099/198 o výměře 7822 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2099/199 o výměře 7030 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2099/201 o výměře 808 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2099/202 o výměře 646 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2099/208 o výměře 2470 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2099/209 o výměře 2442 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2099/210 o výměře 121 m2, ostatní plochaPředmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 236.000.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31845/12, dne 19.12.2012Nemovitosti v katastrálním území Náchod, obec Náchod:pozemek parc. č. st. 338/1 o výměře 11131 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 338/2 o výměře 7366 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 403/4 o výměře 173 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. 1974/1 o výměře 510 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2187 o výměře 186 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2188 o výměře 864 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2190/1 o výměře 5476 m2, ostatní plochabudova bez čp/če na pozemcích parc. č. st. 338/1, st. 338/2, způsob využití výrobabudova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 403/4, způsob využití rodinný důmPředmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 21.200.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31839/12, dne 19.12.2012Nemovitosti v katastrálním území Teplice, obec Teplice:pozemek parc. č. 4730/22 o výměře 10369 m2, ostatní plochaPředmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 12.000.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31842/12, dne 19.12.2012Nemovitosti v katastrálním území Kolín, obec Kolín:pozemek parc. č. st. 356/1 o výměře 547 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 357 o výměře 253 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 3886 o výměře 223 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. 1890/8 o výměře 10291 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 1890/36 o výměře 898 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 1890/37 o výměře 2816 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 1890/40 o výměře 185 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 1890/41 o výměře 132 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 1890/42 o výměře 28 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 1890/43 o výměře 56 m2, ostatní plochabudova č.p. 668 na pozemku parc. č. st. 3886, způsob využití rodinný dům, část obce KolínIVPředmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 23.400.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31837/12, dne 19.12.2012pozemek parc. č. 2706/2 o výměře 2124 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2706/13 o výměře 1274 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2706/15 o výměře 218 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2706/26 o výměře 354 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2710/4 o výměře 26 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2711/1 o výměře 470 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2711/5 o výměře 5283 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2711/7 o výměře 74 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2715/2 o výměře 24831 m2, lesní pozemekpozemek parc. č. 2715/4 o výměře 4324 m2, lesní pozemekpozemek parc. č. 2994/5 o výměře 11 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 2994/6 o výměře 4 m2, ostatní plochaPředmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 18.800.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31838/12, dne 19.12.2012Nemovitosti v katastrálním území Lobkovice, obec Neratovice:pozemek parc. č. 403/5 o výměře 7284 m2, orná půdapozemek parc. č. 403/7 o výměře 4412 m2, orná půdapozemek parc. č. 403/8 o výměře 6490 m2, orná půdapozemek parc. č. 403/9 o výměře 6044 m2, orná půdapozemek parc. č. 403/10 o výměře 5162 m2, orná půdaPředmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 17.700.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31840/12, dne 19.12.2012Nemovitosti v katastrálním území Nová Ulice, obec Olomouc:pozemek parc. č. st. 188 o výměře 335 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 190 o výměře 952 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 191 o výměře 423 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 192 o výměře 1246 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 602 o výměře 648 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 647 o výměře 650 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 649/1 o výměře 357 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 650 o výměře 382 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 652/2 o výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 1986 o výměře 984 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 1987 o výměře 955 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 1991 o výměře 1347 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 1997 o výměře 1559 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 1998 o výměře 390 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. st. 2286 o výměře 265 m2, zastavěná plocha a nádvořípozemek parc. č. 456/1 o výměře 25486 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 456/5 o výměře 398 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 456/14 o výměře 1536 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 456/17 o výměře 77 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 456/18 o výměře 614 m2, ostatní plochapozemek parc. č. 456/27 o výměře 358 m2, ostatní plochabudova č.p. 154 na pozemku parc. č. st. 191, způsob využití bydlení, část obce Nová Ulicebudova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 188, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulicebudova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 190, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulicebudova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 192, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulicebudova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 602, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulicebudova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 647, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulicebudova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 650, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulicebudova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 652/2, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulicebudova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1986, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulicebudova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1987, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulicebudova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1991, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulicebudova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1997, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulicebudova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1998, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulicebudova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 2286, způsob využití jiná stavba, část obce Nová UlicePředmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 38.400.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31841/12, dne 19.12.2012Nemovitosti v katastrálním území Litoměřice, obec Litoměřice:- pozemek parc. č. 4807/1, o výměře 9800 m2, ostatní plocha- pozemek parc. č. 4808, o výměře 584 m2, ostatní plocha- pozemek parc. č. 4809/2, o výměře 444 m2, zahrada- pozemek parc. č. 4809/3, o výměře 58 m2, ovocný sad- pozemek parc. č. 4809/5, o výměře 6453 m2, ovocný sad- pozemek parc. č. 4815/2, , o výměře 684 m2, ostatní plochaPředmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 36.000.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31844/12, dne 19.12.2012Předmětem nepeněžitého vkladu je dále tento majetek ve vlastnictví pouze pana Jaroslava Třešňáka: Nemovitosti v katastrálním území Žatec, obec Žatec, část obce Žatec:-jednotka č. 3083/103, garáž, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 2748/204647-jednotka č. 3083/104, garáž, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 2918/204647-jednotka č. 3083/108, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 1062/204647-jednotka č. 3083/114, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 305/204647 -jednotka č. 3083/115, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 721/204647-jednotka č. 3083/116, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 1759/204647-jednotka č. 3083/117, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 837/204647-jednotka č. 3083/137, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 434/204647-jednotka č. 3083/138, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 575/204647-jednotka č. 3083/202, byt, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5889/204647 -jednotka č. 3083/203, byt, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6365/204647 -jednotka č. 3083/303, byt, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6359/204647-jednotka č. 3083/401, byt, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 3564/204647 -jednotka č. 3083/402, byt, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5783/204647-jednotka č. 3083/403, byt, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6367/204647 -jednotka č. 3083/501, byt, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 7182/204647-jednotka č. 3084/120, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 814/204647-jednotka č. 3084/122, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 530/204647-jednotka č. 3084/123, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 332/204647-jednotka č. 3084/125, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 297/204647-jednotka č. 3084/126, garáž, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 2842/204647-jednotka č. 3084/127, garáž, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 2946/204647-jednotka č. 3084/135, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 579/204647-jednotka č. 3084/136, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 496/204647-jednotka č. 3084/139, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 966/204647-jednotka č. 3084/140, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 322/204647-jednotka č. 3084/201, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 3686/204647 -jednotka č. 3084/202, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5537/204647 -jednotka č. 3084/203, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6045/204647 -jednotka č. 3084/301, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 3684/204647 -jednotka č. 3084/302, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5568/204647-jednotka č. 3084/303, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6053/204647 -jednotka č. 3084/401, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 3651/204647 -jednotka č. 3084/402, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5556/204647 -jednotka č. 3084/403, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6045/204647 -jednotka č. 3084/501, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 3641/204647 -jednotka č. 3084/502, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5617/204647 -jednotka č. 3084/503, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5969/204647-jednotka č. 3085/106, garáž , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 2764/204647-jednotka č. 3085/111, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 1761/204647-jednotka č. 3085/112, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 723/204647 -jednotka č. 3085/113, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 628/204647 -jednotka č. 3085/118, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 839/204647 -jednotka č. 3085/141, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 275/204647-jednotka č. 3085/142, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 424/204647 -jednotka č. 3085/143, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 777/204647 -jednotka č. 3085/201, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6398/204647-jednotka č. 3085/202, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5895/204647-jednotka č. 3085/301, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6376/204647-jednotka č. 3085/302, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5921/204647 -jednotka č. 3085/401, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6378/204647-jednotka č. 3085/402, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5895/204647-jednotka č. 3085/501, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 7077/204647Předmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 27.000.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31843/12, dne 19.12.2012 Hodnota nepeněžitých vkladů byla stanovena dle ocenění soudem ustanoveného znalce dle § 59 obch. zákoníku,kterým je EQUITA Consulting s.r.o., sídlem Truhlářská 1108/3, Praha 1, IČO 25761421, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem: usnesení sp.zn. 72 Nc 1145/2012 vydané dne 13.12.2012 nabylo právní moci dne 17.12.2012 Nepeněžité vklady ve společném majetku pana Jaroslava Třešňáka a Lenky Třešňákové, byly oceněny posudky znalce na částku celkem Kč 403.500.000 s tím, že za tyto nepeněžité vklady se vydá na zvýšení základního kapitálu celkem 403.500 kusů listinných, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1000,- s tím, že panu Jaroslavovi Třešňákovi se vydá 201.750 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,- a paní Lence Třešňákové se vydá 201.750 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,-. Nepeněžité vklady v majetku pouze pana Jaroslava Třešňáka , byly oceněny posudkem znalce na částku celkem Kč 27.000.000 s tím, že za tyto nepeněžité vklady se vydá na zvýšení základního kapitálu celkem 27.000 kusů listinných, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1000,- s tím, že panu Jaroslavovi Třešňákovi se vydá 27.000 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,- V souladu s § 204/3 obch. zákoníku valná hromada bere na vědomí písemnou zprávu představenstva, ve kterém představenstvo uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a souhlasí s tím, že zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je v důležitém zájmu společnosti, neboť umožní kapitálové posílení společnosti a dále naplnění hospodářského zájmu a cíle společnosti, kterým je efektivní spravování a využívání nemovitostí, které jsou do základního kapitálu společnosti JTH Holding a.s. vkládány, s tím, že předmětem podnikání společnosti JTH Holding a.s. je mimo jiné též realitní činnost, správa a údržba nemovitostí a dále též reklamní činnost, marketing a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. Předmětem činnosti společnosti je mimo jiné též pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Valná hromada dále souhlasí s navrhovaným emisním kursem akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu s tím, že tento emisní kurs je určen s ohledem na hodnotu vkládaných nepeněžitých vkladů a rovná se hodnotě vkládaných nepeněžitých vkladů stanovené posudky nezávislého znalce. Nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžité vklady budou splaceny v souladu s § 204/3 a § 60/2 obch. zákoníku, a to formou písemného prohlášení vkladatelů dle §60/1 obchodního zákoníku, které bude předáno společnosti před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s předáním nemovitostí.h) Představenstvo společnosti podá v souladu s § 203/4 obch. zákoníku do 30 dnů ode dne schválení tohoto usnesení návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.i) Po uzavření dohody dle § 205 obch. zákoníku a po splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií nepeněžitými vklady podá představenstvo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 10. prosince 2012 - 19. prosince 2012 : Mimořádná valná hromada konaná dne 4.12.2012 přijímá toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií:a) Základní kapitál se zvyšuje o částku Kč 77.946.000,-,- formou n... epeněžitých vkladů dosavadních akcionářů. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a dále naplnění hospodářského zájmu a cíle společnosti, kterým je efektivní spravování a řízení částí podniků, které jsou do základního kapitálu společnosti JTH Holding a.s. vkládány a dále efektivní spravování a řízení akciové společnosti, jejíž akcie jsou do základního kapitálu společnosti JTH Holding a.s. vkládány, s tím, že předmětem podnikání společnosti JTH Holding a.s. je mimo jiné též realitní činnost, správa a údržba nemovitostí a dále též reklamní činnost, marketing a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.Předmětem činnosti společnosti je mimo jiné též pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. b) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 77.946 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,- v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tj. Kč 1.000,- za jednu akcii.c) Přednostní právo dosavadních akcionářů upsat část nových akcií společnosti je pro všechny akcionáře vyloučeno a výslovně se jej vzdávají s ohledem na to, že s odkazem na § 203/2, písm. c) obch. zákoníku bude zvýšení základního kapitálu provedeno dohodou všech stávajících akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dle § 205 obch. zákoníku. Veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu budou tedy upsány výhradně na základě dohody všech akcionářů společnosti podle § 205 obch. zákoníku.d) Listinu upisovatelů nahradí dohoda akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti pořízená ve formě notářského zápisu.e) Dohoda o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 20 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku dle §203/4 obchodního zákoníku. Dohoda o upsání akcií může být uzavřena i dříve - již poté co bude na soud podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku avšak upisování akcií na základě dohody dle §205 obch. zákoníku musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Valná hromada schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady ve společném jmění manželů stávajících akcionářů pana Jaroslava Třešňáka, r.č. 630804/2334, bytem Třebízského 3020, 415 01 Teplice a paní Lenky Třešňákové, r.č. 655927/0971, bytem Třebízského 3020, 415 01 Teplice: - část podniku Jaroslav Třešňák - Horova, místem podnikání Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 13924966, kterou tvoří organizační složka podniku s názvem středisko Krupská, která vykonává realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí na adrese Krupská 33, Teplice, a tvoří ji budova č.p. 33, na pozemku parc. č. 345, včetně pozemku parc.č. 345 to vše v katastrálním území Teplice, obec Teplice, a dále práva a povinnosti z nájemních vztahů, ze smluv o dodávce služeb, ze smluv o úvěrech a z dalších smluv, které se k provozování a správě uvedených nemovitostí váží. Oceněno na hodnotu Kč 13.882.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31807/12, dne 30.11.2012.- část podniku Jaroslav Třešňák - Horova, místem podnikání Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 13924966, kterou tvoří organizační složka podniku s názvem středisko U Císařských lázní, která vykonává realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí na adrese U Císařských lázní 399, Teplice a tvoří ji budova č.p. 399, na pozemku parc. č. 626, včetně pozemku parc.č. 626 to vše v katastrálním území Teplice, obec Teplice, a dále práva a povinnosti z nájemních vztahů, ze smluv o dodávce služeb, ze smluv o úvěrech a z dalších smluv, které se k provozování a správě daných nemovitostí váží. Oceněno na hodnotu Kč 2.264.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31808/12, dne 30.11.2012.- část podniku Jaroslav Třešňák - Horova, místem podnikání Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 13924966, kterou tvoří organizační složka podniku s názvem středisko Most - Vrbenského, která vykonává realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí na adrese Vrbenského 1206, Most, a tvoří ji budova č.p. 1206, na pozemku parc. č. 4975/389, včetně pozemku parc. č. 4975/389, to vše v katastrálním území Most II, obec Most, část obce Most, a dále práva a povinnosti z nájemních vztahů, ze smluv o dodávce služeb, ze smluv o úvěrech a z dalších smluv, které se k provozování a správě daných nemovitostí váží. Oceněno na hodnotu Kč 4.360.000,- . Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31809/12, dne 30.11.2012.- část podniku Jaroslav Třešňák - Horova, místem podnikání Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 13924966, kterou tvoří organizační složka podniku s názvem středisko Benešovo náměstí, která vykonává realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí na adrese Benešovo náměstí 421, Teplice, a tvoří ji budova č.p. 421, na pozemku parc. č. 879, včetně pozemku parc. č. 879, to vše v katastrálním území Teplice, obec Teplice, a dále práva a povinnosti z nájemních vztahů, ze smluv o dodávce služeb, ze smluv o úvěrech a z dalších smluv, které se k provozování a správě daných nemovitostí váží. Oceněno na hodnotu Kč 5.846.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31810/12, dne 30.11.2012. - část podniku Jaroslav Třešňák - Horova, místem podnikání Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 13924966, kterou tvoří organizační složka podniku s názvem středisko Lípová, která vykonává realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí na adrese Lípová 411, Teplice, a tvoří ji budova č.p. 411, bytový dům, na pozemku parc. č. 729/6, a dále pozemky parc. č. 729/6, parc. č. 729/8, to vše v katastrálním území Teplice, část obce Teplice, a dále práva a povinnosti z nájemních vztahů, ze smluv o dodávce služeb, ze smluv o úvěrech a z dalších smluv, které se k provozování a správě uvedených nemovitostí váží. Oceněno na hodnotu Kč 1.160.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31804/12, dne 30.11.2012. - část podniku Jaroslav Třešňák - Horova, místem podnikání Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 13924966, kterou tvoří organizační složka podniku s názvem středisko Náměstí Svobody, která vykonává realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí na adrese Náměstí Svobody 40, Teplice a tvoří ji budova č.p. 40, jiná stavba, na pozemku parc. č. 331/1, vč. pozemku parc. č. 331/1, to vše v katastrálním území Teplice, část obce Teplice, a dále práva a povinnosti z nájemních vztahů, ze smluv o dodávce služeb, ze smluv o úvěrech a z dalších smluv, které se k provozování a správě daných nemovitostí váží. Oceněno na hodnotu Kč 5.406.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31805/12, dne 30.11.2012. - část podniku Jaroslav Třešňák - Horova, místem podnikání Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 13924966, kterou tvoří organizační složka podniku s názvem středisko Českobratrská, která vykonává realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí na adrese Českobratrská 1066, Teplice, a tvoří ji budova č.p. 1066, objekt bydlení, na pozemku parc. č. 814, vč. pozemku parc. č. 814, to vše v katastrálním území Teplice, část obce Teplice, a dále práva a povinnosti z nájemních vztahů, ze smluv o dodávce služeb, ze smluv o úvěrech a z dalších smluv, které se k provozování a správě daných nemovitostí váží. Oceněno na hodnotu Kč 11.868.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31806/12, dne 30.11.2012.- část podniku Jaroslav Třešňák - Horova, místem podnikání Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 13924966, kterou tvoří organizační složka podniku s názvem středisko Masarykova, která vykonává realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí na adrese Masarykova 463/14, Teplice, a tvoří ji budova č.p. 463, na pozemku parc. č. 821, včetně pozemku parc.č. 821, to vše v katastrálním území Teplice, obec Teplice, a dále práva a povinnosti z nájemních vztahů, ze smluv o dodávce služeb, ze smluv o úvěrech a z dalších smluv, které se k provozování a správě uvedených nemovitostí váží. Oceněno na hodnotu Kč 394.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31811/12 dne 30.11.2012. Předmětem nepeněžitého vkladu je dále tento majetek ve vlastnictví pana Jaroslava Třešňáka: - 4 kusy listinných, nekótovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 250.000,- Kč, čísla akcií 1-4, které vydala jako emitent společnost JTH Research a.s., IČO: 27339963, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice. Oceněno na hodnotu Kč 16.383.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31812/12, dne 30.11.2012. Předmětem nepeněžitého vkladu je dále tento majetek ve vlastnictví paní Lenky Třešňákové: -4 kusy listinných, nekótovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 250.000,-Kč, čísla akcií 5-8, které vydala jako emitent společnost JTH Research a.s., IČO: 27339963, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice. Oceněno na hodnotu Kč 16.383.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31812/12, dne 30.11.2012. Hodnota nepeněžitých vkladů byla stanovena dle ocenění soudem ustanoveného znalce dle § 59 obch. zákoníku, kterým je EQUITA Consulting s.r.o., sídlem Truhlářská 1108/3, Praha 1, IČO 25761421, který byl jmenován těmito usneseními Krajského soudu v Ústí nad Labem vydanými pod následujícími čísly jednacími, s daty vydání a právní moci jak níže uvedeno: usnesení sp.zn. 72 Nc 1091/2012-22 vydané dne 7.9.2012 nabylo právní moci dne 12.9.2012 usnesení sp.zn. 72 Nc 1107/2012-25 vydané dne 12.10.2012 nabylo právní moci dne 19.10.2012 usnesení sp.zn. 24 Nc 1130/2012-37 vydané dne 12.11.2012 nabylo právní moci dne 14.11.2012 Nepeněžité vklady v majetku pana Jaroslava Třešňáka a Lenky Třešňákové, byly oceněny posudky znalce na částku celkem Kč 77.946.000,- s tím, že za tyto nepeněžité vklady se vydá na zvýšení základního kapitálu celkem 77.946 kusů listinných, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1000,- s tím, že panu Jaroslavovi Třešňákovi se vydá 38 973 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,- a paní Lence Třešňákové se vydá 38 973 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,-. V souladu s § 204/3 obch. zákoníku valná hromada bere na vědomí písemnou zprávu představenstva, ve kterém představenstvo uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a souhlasí s tím, že zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je v důležitém zájmu společnosti, neboť umožní kapitálové posílení společnosti a dále naplnění hospodářského zájmu a cíle společnosti, kterým je efektivní spravování a řízení částí podniků, které jsou do základního kapitálu společnosti JTH Holding a.s. vkládány a dále efektivní spravování a řízení akciové společnosti, jejíž akcie jsou do základního kapitálu společnosti JTH Holding a.s. vkládány, s tím, že předmětem podnikání společnosti je mimo jiné též realitní činnost, správa a údržba nemovitostí a dále též reklamní činnost, marketing a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.Předmětem činnosti společnosti je mimo jiné též pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Valná hromada dále souhlasí s navrhovaným emisním kursem akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu s tím, že tento emisní kurs je určen s ohledem na hodnotu vkládaných nepeněžitých vkladů a rovná se hodnotě vkládaných nepeněžitých vkladů stanovené posudky nezávislého znalce. Nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžité vklady budou splaceny v souladu s § 204/3 a § 60/2 obch. zákoníku - jednak uzavřením písemné smlouvy o vkladu částí podniku, kterou uzavře společnost s upisovateli akcií. Smlouvy o vkladu části podniku budou mít mimo jiné též náležitosti smlouvy o prodeji podniku (viz. §204/3 a §59/5 a §60/1 obch. zák.) a součástí smlouvy bude též prohlášení dle §204/3 a §60/1 obch zák pokud se týká vkládaných nemovitostí,- jednak uzavřením písemných smluv o vkladu akcií, které uzavře společnost s upisovateli akcií. Smlouvy budou mít náležitosti smlouvy o převodu cenných papírů a akcie budou současně opatřeny rubopisem a předány společnosti.h) Představenstvo společnosti podá v souladu s § 203/4 obch. zákoníku do 30 dnů ode dne schválení tohoto usnesení návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.i) Po uzavření dohody dle § 205 obch. zákoníku a po splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií nepeněžitými vklady podá představenstvo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 2. ledna 2012 - 12. ledna 2012 : Mimořádná valná hromada přijala dne 22.12.2011 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií:a) Základní kapitál se zvyšuje o částku Kč 525.000.000,- formou nepeněži... tých vkladů dosavadních akcionářů. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a dále naplnění hospodářského zájmu a cíle společnosti, kterým je efektivní spravování a řízení společnosti, jejichž podíly jsou do základního kapitálu společnosti JTH Holding a.s. vkládány s tím, že předmětem podnikání společnosti je mimo jiné též reklamní činnost, marketing a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.b) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2.100 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,- v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tj. Kč 250.000,- za jednu akcii.c) Přednostní právo dosavadních akcionářů upsat část nových akcií společnosti je pro všechny akcionáře vyloučeno a výslovně se jej vzdávají s ohledem na to, že s odkazem na § 203/2, písm. c) obch. zákoníku bude zvýšení základního kapitálu provedeno dohodou všech stávajících akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dle § 205 obch. zákoníku. Veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu budou tedy upsány výhradně na základě dohody všech akcionářů společnosti podle § 205 obch. zákoníku.d) Listinu upisovatelů nahradí dohoda akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti pořízená ve formě notářského zápisu.e) Dohoda o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 20 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku dle § 203/4 obchodního zákoníku. Dohoda o upsání akcií může být uzavřena i dříve - již poté co bude na soud podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku avšak upisování akcií na základě dohody dle § 205 obch. zákoníku musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Valná hromada schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady ve vlastnictví stávajícího akcionáře pana Jaroslava Třešňáka, r.č. 630804/2334, bytem Třebízského 3020, 415 01 Teplice:- 4 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,-, čísla akcií 5-8, datum emise akcií 28.12.2007, emitent JTH Group a.s., IČO: 27339734, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice.- 4 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,-, čísla akcií 5-8, datum emise akcií 28.12.2007, emitent JTH Property a.s., IČO: 27340155, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice.- 4 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,-, čísla akcií 5-8, datum emise akcií 28.12.2007, emitent JTH Idea a.s., IČO: 27341666, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice.- obchodní podíl ve výši 50% odpovídající vkladu na základním kapitálu Kč 100.000,- ve společnosti - JTH INVEST s.r.o., IČO: 27286657, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice.- obchodní podíl ve výši 100% odpovídající vkladu na základním kapitálu Kč 200.000,- ve společnosti JTH Mírové náměstí s.r.o., IČO: 27298931, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice.g) Valná hromada schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady ve vlastnictví stávajícího akcionáře paní Lenky Třešňákové, r.č. 655927/0971, bytem Třebízského 3020, 415 01 Teplice:- 4 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,-, čísla akcií 1-4, datum emise akcií 28.12.2007, emitent JTH Group a.s., IČO: 27339734, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice.- 4 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,-, čísla akcií 1-4, datum emise akcií 28.12.2007, emitent JTH Property a.s., IČO: 27340155, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice.- 4 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,-, čísla akcií 1-4, datum emise akcií 28.12.2007, emitent JTH Idea a.s., IČO: 27341666, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice.- obchodní podíl ve výši 50% odpovídající vkladu na základním kapitálu Kč 100.000,- ve společnosti JTH INVEST s.r.o., IČO: 27286657, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice.Hodnota nepeněžitých vkladů byla stanovena dle ocenění soudem ustanoveného znalce dle § 59 obch. zákoníku, kterým je EQUITA Consulting s.r.o., sídlem Truhlářská 1108/3, Praha 1, IČO 25761421, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem vydaným pod číslem jednacím 24 Nc 1145/2011-28 ze dne 28.11.2011, které nabylo právní moci dne 7.12.2011. Znalecký posudek byl zpracován pod číslem znaleckého deníku č. P31208/11, dne 16.12.2011.Nepeněžité vklady pana Jaroslava Třešňáka byly oceněny posudkem znalce na částku celkem Kč 298.407.500,- s tím, že za tyto nepeněžité vklady se vydá 1193 listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,-.Nepeněžité vklady paní Lenky Třešňákové byly oceněny posudkem znalce na částku celkem Kč 226.953.500,- s tím, že za tyto nepeněžité vklady se vydá 907 listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,-.V souladu s § 204/3 obch. zákoníku valná hromada bere na vědomí písemnou zprávu představenstva, ve kterém představenstvo uvedlo důvody upisováním akcií nepeněžitými vklady a souhlasí s tím, že zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je v důležitém zájmu společnosti, neboť umožní efektivní spravování a řízení společností, jejichž podíly jsou do základního kapitálu společnosti JTH Holding a.s. vkládány a bude tak naplněn hlavní hospodářský zájem společnosti JTH Holding a.s. a její předmět podnikání, kterým je mimo jiné též reklamní činnost, marketing a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.Valná hromada dále souhlasí s navrhovaným emisním kursem akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu s tím, že tento emisní kurs je určen s ohledem na hodnotu vkládaných nepeněžitých vkladů a je určen jako nižší, než hodnota vkládaných nepeněžitých vkladů stanovená posudkem nezávislého znalce.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitých vkladů a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být dle tohoto usnesení mimořádné valné hromady vydány na zvýšení základního kapitálu se považuje v souladu s § 204/1 a § 163a) obch. zákoníku za emisní ážio.Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžité vklady budou splaceny v souladu s § 204/3 a § 60/2 obch. zákoníku uzavřením písemných smluv o vkladu, které uzavře společnost s každým upisovatelem akcií. Smlouvy o vkladu listinných akcií budou mít mimo jiné též náležitosti smlouvy o převodu cenných papírů a vkládané listinné akcie konkrétních společností budou současně společnosti JTH Holding a.s. předány a opatřeny rubopisem. Smlouvy o vkladu obchodních podílů ve společnostech s ručením omezeným budou mít mimo jiné též náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu.h) Představenstvo společnosti podá v souladu s § 203/4 obch. zákoníku do 30 dnů ode dne schválení tohoto usnesení návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.i) Po uzavření dohody dle § 205 obch. zákoníku a po splacení 100% emisního kursu upsaných akcií nepeněžitými vklady podá představenstvo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů