Trendy

2 077 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

580 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

10 556 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 12.4.2017 Nečišská 451, 440 01 Dobroměřice

Historické adresy

29.11.2013 - 12.4.2017 U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4
5.1.2012 - 29.11.2013 Dobroměřice, Nečišská 451, PSČ 44001

28750977

DIČ

od 20.2.2012

CZ28750977

Datum vzniku

5. ledna 2012

Datová schránka

87a8tfr

Historické názvy

5.1.2012 - 29.11.2013

Jan Stuna & CO a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2218

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.11.2013

8 900 000 Kč

Historické jmění

5.1.2012 - 29.11.2013

8 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Louny

Bankovní účty

zvěřejněno 28.3.2014

2658668399 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 18.1.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Nečišská 451, 440 01, Dobroměřice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 14. dubna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 14. dubna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. září 2013 - 29. listopadu 2013 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 11.09.2013 učinil následující rozhodnutí:1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem z původní ... částky 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) o částku 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; 2) stanovuje v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 9 (slovy: devět) kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě, jako imobilizovaný cenný papír, nekótovaných;3) vzdává se v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti s navrhovaným zvýšením základního kapitálu společnosti; 4)určuje ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku, s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, to je 9 (slovy: devět) kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě, jako imobilizovaný cenný papír, nekótované, budou nabídnuty předem určenému zájemci, to je panu Ing. Janu Stunovi, nar. 02.09.1958, bytem Dobroměřice, Nečišská 451, PSČ 440 01; 5) rozhoduje, že všechny akcie budou upsány výlučně započtením pohledávky v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku; 6) vyslovuje souhlas se započtením pohledávky upisovatele – pana Ing. Jana Stuny, nar. 02.09.1958, bytem Dobroměřice, Nečišská 451, PSČ 440 01, za společností, ve výši 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), z titulu smlouvy o půjčce ze dne 01.07.2013, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu 9 (slovy: devíti) kusů kmenových akcií na majitele, každé o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótovaných, které budou vydány jako imobilizovaný cenný papír na zvýšení základního kapitálu společnosti; Existence výše uvedené pohledávky byla doložena zprávou auditora ze dne 11.09.2013, která tvoří součást tohoto notářského zápisu jako příloha č. 2. 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny; 8) stanovuje ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, že akcie lze upsat na adrese Dobroměřice, Nečišská 451, PSČ 440 01, ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společností upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost doručí upisovateli (předem určenému zájemci) do 30 (slovy: třiceti dnů) po zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude oznámen upisovateli (předem určenému zájemci) doručením uvedeného návrhu smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu bydliště upisovatele (předem určeného zájemce) nebo osobním předáním proti písemnému potvrzení. Emisní kurz akcií, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti, je shodný se jmenovitou hodnotou těchto akcií (§ 163a obchodního zákoníku) a činí částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na 1 (slovy: jednu) akcii; 9) určuje, že mezi společností a upisovatelem bude uzavřena písemná dohoda o započtení pohledávky; 10) určuje v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení takto: - dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, to je zejména ustanovením § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanovením § 358 a násl. obchodního zákoníku. - písemná dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a v této lhůtě musí být upisovatelem doručena na adresu Dobroměřice, Nečišská 451, PSČ 440 01; - v dohodě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení, s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. - předmětem započtení bude pohledávka upisovatele – pana Ing. Jana Stuny, nar. 02.09.1958, bytem Dobroměřice, Nečišská 451, PSČ 440 01, za společností, ve výši 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), z titulu smlouvy o půjčce ze dne 01.07.2013, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu 9 (slovy: devíti) kusů kmenových akcií na majitele, každé o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy:jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótovaných, které budou vydány jako imobilizovaný cenný papír na zvýšení základního kapitálu společnosti. - dnem podpisu dohody o započtení pohledávky dochází k započtení předmětné pohledávky, specifikované v tomto rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti. Účinností dohody o započtení tato pohledávka zaniká a tím je splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurz akcií vydaných na zvýšení základního kapitálu společnosti. 11) určuje, že nová výše základního kapitálu po zvýšení bude činit částku 8.900.000,- Kč (slovy: osm milionů devět set tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů