Trendy

5 040 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

717 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

8 974 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 21.9.2016 Ulrichovo náměstí 737/3, 500 02 Hradec Králové

Historické adresy

6.6.2012 - 21.9.2016 Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 737, PSČ 50002
25.1.2011 - 6.6.2012 Pardubice - Zelené Předměstí, 17. listopadu 237, PSČ 53002

28813383

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

brqxzcp

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2975

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.10.2012

8 000 000 Kč

Historické jmění

5.10.2012 - 12.10.2012

8 000 000 Kč

25.1.2011 - 5.10.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 6. srpna 2012 - 5. října 2012 : Valná hromada přijala dne 13. července 2012 toho usnesení: I. Zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady1. Rozsah zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněž... itými vklady.Základní kapitál se celkově zvyšuje o 6.000.000,-- Kč (slovy: šest milionů korun českých), přičemž co do částky 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) zvyšuje se peněžitým vkladem a co do částky 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) nepeněžitým vkladem.Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií.Počet akcií: 60 slovy (slovy: šedesát) ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jménoPodoba akcií: listinné akcie3. Přednostní právo na upsání nových akcií peněžitým vklademVšichni akcionáři se přednostního práva (§ 204a obch. zák.) na upisování nových akcií před hlasováním o návrhu na usnesení na zvýšení základního kapitálu společnosti vzdali.4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií. Upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých), peněžitým vkladem, tedy upsání 30 (třiceti) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (sto tisíc korun českých), bude nabídnuto ve smyslu ust. § 203 odst. 2, písm. d) obch. zák. určitému zájemci, a to PharmDr. Ivo Hronešovi, nar. 22. dubna 1962, bytem Hradec Králové 3, Blahoslavova 1038/7g, PSČ 500 03.K upsání akcií co do částky 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých), nepeněžitým vkladem, tedy upsání 30 (třiceti) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (sto tisíc korun českých), je oprávněna MUDr. Jana Šabršulová, nar. 29. dubna 1970, bytem Hradec Králové, třída Československé armády 394, PSČ 500 03.5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho oceněníPodnik - ordinace praktického lékaře pro dospělé, poskytující zdravotnické služby na adrese Bratří Štefanů 895/1, formou primární ambulantní v oboru všeobecné praktické lékařství, jejichž poskytovatelem je MUDr. Jana Šabršulová, nar. 29. dubna 1970, bytem Hradec Králové, třída Československé armády 394, PSČ 500 03, identifikační číslo 632 39 311 (fyzická osoba podnikající podle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství, nezapsaná v obchodním rejstříku), a to na základě Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, dne 8. června 2012 pod č.j.7840/ZD/2012 vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor zdravotnictví, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Kodytka ze dne 25. června 2012, poř. číslo znaleckého posudku 2499/36/2012, částkou 3.020.000,-- Kč, slovy: tři miliony dvacet tisíc korun českých.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 30 (slovy: třicet) ks kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).6. Místo, kde lze upsat akcieV sídle společnosti Palea a.s. - Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 737, PSČ 500 02.7. Lhůta, ve které lze akcie upsatČiní 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým upisovatelům uvedeným pod bodem 4. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák.Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hroady zapsáno do obchodního rejstříku .Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví upisovatelé uvedení pod bodem ad 4. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společosti doručí.8. Emisní kurz upisovaných akciíEmisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou.9. Splacení upsaných akcií Ke splacení emisního kursu akcií upisovaných peněžitým vkladem je upisovatel povinen takto:Co do částky 2.263.700,-- Kč, slovy: dva miliony dvě stě šedesát tři tisíc sedm set korun českých, splatí emisní kurs upisovaných akcií do 30 (třiceti) dnů, a to počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií.S ohledem na skutečnost, že emisní kurs upsaných akcií, co do zmíněné částky 2.263.700,-- Kč, slovy: dva miliony dvě stě šedesát tři tisíc sedm set korun českých, bude splácen výhradně započtením, bude považován za splacený dnem uzavření dohody o započtení.Ve zbytku, tedy co do částky 736.300,-- Kč, slovy: sedm set třicet šest tisíc tři sta korun českých, splatí emisní kurs upisovaných akcií nejpozději do jednoho roku od zapsání nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, věta pátá, osmá a devátá obch. zák. (vkladem je podnik), bude nepeněžitý vklad považován za splacený uzavřením písemné smouvy o vkladu a předáním podniku, přičemž o předání podniku bude sepsán zápis.II. Schválení započtení pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kurzuValná hromada společnosti schválila, aby na pohledávku společnosti Palea a.s. se sídlem Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 737, PSČ 500 02, identifikační číslo 288 13 383 na splacení emisního kurzu akcií upisovaných peněžitým vkladem, a to až do částky 2.263.700,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě šedesát tři tisíc sedm set korun českých), započetl si PharmDr. Ivo Hroneš ze své pohledávky za společností Palea a.s. se sídlem Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 737, PSČ 500 02, identifikační číslo 288 13 383 ve výši 3.263.700,-- Kč (slovy: tři miliony dvě stě šedesát tři tisíc sedm set korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 4. února 2011 půjčil PharmDr. Ivo Hroneš společnosti Palea a.s. se sídlem Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 737, PSČ 500 02, identifikační číslo 288 13 383, částku 3.263.700,-- Kč (slovy: tři miliony dvě stě šedesát tři tisíc sedm set korun českých), její část, a to co do částky 2.263.700,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě šedesát tři tisíc sedm set korun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů