26 301 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

41 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

61 206 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 25.9.2014 třída Míru 2800, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Historické adresy

13.3.2012 - 25.9.2014 Pardubice, K Vinici 1256, PSČ 53002
10.6.2011 - 13.3.2012 Pardubice, Bulharská 814, PSČ 53002

28819772

DIČ

Není plátce DPH

23.7.2011 - 31.12.2014

CZ28819772

Datová schránka

2vn3qn6

Historické názvy

10.6.2011 - 1.7.2011

RS Holding a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2995

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.6.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Pardubic

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 28. srpna 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 28. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 30. ledna 2014 : Valná hromada schválila dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku usnesení tohoto znění: 1) Valná hromada určuje, že akcionář – Roman Š m i d b e r s k ý , datum naroze Valná hromada schválila dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku usnesení tohoto znění: 1) Valná hromada určuje, že akcionář – Roman Š m i d b e r s k ý , datum naroze...ní 26. ledna 1972, bytem Pardubice, Bulharská 814, PSČ 530 03, (dále též jen „Roman Šmidberský“ nebo jen „hlavní akcionář“), je hlavním akcionářem společnosti AML Holding a.s., se sídlem Pardubice, K Vinici 1256, PSČ 530 02, IČ 288 19 772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2995, (dále též jen „AML Holding a.s.“ nebo jen „společnost“), ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, neboť vlastní 95 (devadesátpět) kusů kmenových listinných akcií společnosti AML Holding a.s. o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na majitele, pořadových čísel 1 - 95, (dále též jen „Akcie“), tzn. akcií jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95 % (devadesátpět procent) základního kapitálu společnosti, a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 95 % (devadesátpět procent). Akcie dle rozhodnutí valné hromady a zákona změní formu na akcie znějící na jméno. 2) Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví jiných osob než hlavního akcionáře (tj. menšinových akcionářů) na hlavního akcionáře – pana Romana Šmidberského, přičemž vlastnické právo přechází uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 3) Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění takto: za jeden kus kmenové listinné akcie společnosti AML Holding a.s. o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč protiplnění ve výši 800,-- Kč (osmset korun českých). Přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem - společností Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, PSČ 710 00, IČ 607 74 665, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, číslo vložky 6941, dne 21. listopadu 2013 pod číslem 101/2013. Dle vyjádření představenstva společnosti je tato výše protiplnění přiměřená. 4) Hlavní akcionář poskytne (v souladu s ustanovením § 183m, odstavce 2) až 4) obchodního zákoníku) protiplnění v určené výši oprávněným osobám (vlastníci akcií nebo zástavní věřitelé) poté, co budou akcie společnosti předány společnosti, a to v sídle společnosti na adrese Pardubice, K Vinici 1256, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8,30 do 14,00 hodin. Oprávněné osoby jsou povinny akcie předložit a předat společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinnosti přechodu vlastnického práva k akciím. Nepředloží-li oprávněné osoby tyto akcie ani v dodatečné lhůtě určené společností, která nesmí být kratší 14 (slovy: čtrnácti) dnů, bude společnost postupovat podle ustanovení § 214, odstavce 1) až 3) obchodního zákoníku. 5) Právo na zaplacení protiplnění včetně úroku ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře, vzniká předáním akcií společnosti v souladu s ustanovením odstavce 4) tohoto usnesení valné hromady. Hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínky uvedené v odstavci 4) tohoto usnesení valné hromady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry - společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, číslo vložky 5249, (dále též jen „Obchodník s cennými papíry“). 6) Obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva podle § 183l, odstavce 3 obchodního zákoníku (dále též jen „původní vlastník“); jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, poskytne se zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva podle § 183l, odstavce 3) obchodního zákoníku zaniklo. 7) Výplata protiplnění včetně úroku proběhne buď v hotovosti v sídle Obchodníka s cennými papíry na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, nebo na pobočce Obchodníka s cennými papíry na adrese Praha- Anděl Park, vchod B, Radlická 14, PSČ 150 00, nebo bezhotovostním převodem na účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba sdělí společnosti při předání akcií v souladu s ustanovením odstavce 4) tohoto usnesení valné hromady.“ zobrazit více skrýt více
  • 30. listopadu 2012 : Na nástupnickou společnost AML Holding a.s., se sídlem Pardubice, K Vinici 1256, PSČ 530 02, IČ 28819772, přešla odštěpovaná část jmění z rozdělované společnosti PANAV, a.s., se sí Na nástupnickou společnost AML Holding a.s., se sídlem Pardubice, K Vinici 1256, PSČ 530 02, IČ 28819772, přešla odštěpovaná část jmění z rozdělované společnosti PANAV, a.s., se sí...dlem Senice na Hané, Nádražní 212, PSČ 783 45, IČ 47672731. zobrazit více skrýt více
  • 18. října 2012 : Na nástupnickou společnost AML Holding a.s., se sídlem Pardubice, K Vinici 1256, PSČ 530 02, IČ 28819772, přešla odštěpovaná část jmění z rozdělované společnosti KOVOTEK, s.r.o., s Na nástupnickou společnost AML Holding a.s., se sídlem Pardubice, K Vinici 1256, PSČ 530 02, IČ 28819772, přešla odštěpovaná část jmění z rozdělované společnosti KOVOTEK, s.r.o., s...e sídlem Litovel - Unčovice 132, PSČ 784 01, IČ 48394041, a dále se z této rozdělované společnosti KOVOTEK, s.r.o. odštěpila další část jmění, která přešla na druhou nástupnickou společnost PANAV, a.s., se sídlem Senice na Hané, Nádražní 212, PSČ 783 45, IČ 47672731. zobrazit více skrýt více
posunout dolů