Trendy

6 310 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-5 477 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

139 132 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.12.2015 Žižkova 1520, 583 01 Chotěboř

Historické adresy

28.7.2011 - 28.12.2015 Chotěboř, Žižkova 1520, PSČ 58301

28821327

DIČ

od 22.8.2011

CZ28821327

Datová schránka

7ba4qpe

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 3004

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.3.2017

36 000 000 Kč

Historické jmění

22.12.2016 - 30.3.2017

6 000 000 Kč

28.7.2011 - 22.12.2016

10 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

107- 1492440217 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 28. července 2011 : Společnost NATE - investment a.s., se sídlem Chotěboř, Žižkova 1520, PSČ 583 041, identifikační číslo 288 21 327 vznikla v důsledku rozdělení společnosti NATE - nápojová technika a Společnost NATE - investment a.s., se sídlem Chotěboř, Žižkova 1520, PSČ 583 041, identifikační číslo 288 21 327 vznikla v důsledku rozdělení společnosti NATE - nápojová technika a....s., se sídlem Chotěboř, Žižkova 1520, PSČ 583 01, identifikační číslo 263 41 719 a přešla na ni část jmění rozdělované společnosti uvedená v projektu rozdělení odštěpením se vznikem jedné společnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. března 2017 - 14. května 2017 : Valná hromada společnosti NATE investment a.s. konaná 30.03.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů vykázaných v řádné účetní závěrce společnost... i sestavené za rok 2016, která byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad, a to takto:(a)základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 6 000 000,00 Kč (slovy: šest milionů korun českých) o částku 30 000 000,00 Kč (slovy: třicet milionů korun českých), tedy na celkovou částku 36 000 000,00 Kč (slovy: třicet šest milionů korun českých); (b)základní kapitál společnosti se zvyšuje z vlastního zdroje společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce sestavené za rok 2016 a ověřené auditorem s výrokem bez výhrad, a to jmenovitě z oceňovacího rozdílu z přecenění při přeměnách, jehož výše je dle řádné účetní závěrky společnosti sestavené za rok 2016 vykázána v hodnotě 96 012 tis. Kč, přičemž po zvýšení základního kapitálu společnosti se hodnota tohoto vlastního zdroje sníží na částku 66 012 tis. Kč (slovy: šedesát šest milionů dvanáct tisíc korun českých); (c)zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty všech 6 000 (šesti tisíc) kusů kmenových listinných akcií na jméno, na které je rozvržen základní kapitál společnosti, a to tak, že dosavadní jmenovitá hodnota všech společností vydaných 6 000 (šesti tisíc) kusů kmenových listinných akcií na jméno ve výši 1 000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude zvýšena o částku 5 000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), tedy na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie, která bude činit 6 000,00 Kč (slovy: šest tisíc korun českých); (d)na zvýšení základního kapitálu společnosti se podílejí všichni akcionáři společnosti v poměru jmenovitých hodnot svých akcií; (e)lhůta pro předložení dosavadních akcií k jejich výměně za akcie o nové jmenovité hodnotě bude stanovena v délce 2 (dvou) měsíců s tím, že tato lhůta počne běžet dnem, kdy představenstvo Společnosti doručí akcionářům výzvu k výměně akcií, která bude představenstvem odeslána bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku a která bude doručována na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů vedeném představenstvem. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 2016 - 22. prosince 2016 : Valná hromada společnosti NATE investment a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu 4 000 (čtyř tisíc) kusů vlastních akcií, které jsou v majetk... u společnosti, tedy o snížení základního kapitálu společnosti o částku 4 000 000,00 Kč (slovy: čtyři milion korun českých) s tím, že stávající výše základního kapitálu, která činí částku 10 000 000,00 Kč (slovy: deset milionů korun českých), se sníží na částku 6 000 000,00 Kč (slovy: šest milionů korun českých), přičemž:(a)ke snížení základního kapitálu společnost přistupuje z důvodu naplnění usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2013, která rozhodla o souhlasu s nabytím vlastních akcií s tím, že společnost následně o jmenovitou hodnotu nabytých vlastních akcií sníží základní kapitál; (b)základní kapitál společnosti se snižuje o částku 4 000 000,00 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), kterých plně odpovídá souhrnné jmenovité hodnotě všech 4 000 (čtyř tisíc) kusů vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti, konkrétně se jedná o kmenové listinné akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s pořadovými čísly 00001 až 04000, které jsou vydány ve formě jedné hromadné listiny nahrazující všech 4 000 (čtyři tisíce) kusů akcií, s pořadovým číslem hromadné listiny, série A, číslo: 001;(c)základní kapitál společnosti po zápisu snížení základního kapitálu bude činit 6 000 000,00 Kč (slovy: šest milionů korun českých) a bude rozvržen na 6 000 (šest tisíc) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);(d)ke snížení základního kapitálu společnost použije pouze vlastní akcie, jak je uvedeno pod písm. b) shora, s tím, že po zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku tyto vlastní akcie, které společnost drží, budou neprodleně společností zničeny; (e)společnost v souvislosti s tímto rozhodnutím o snížení základního kapitálu neposkytuje plnění ve prospěch žádného z akcionářů společnosti;(f)společnost současně k datu zápisu nové výše základního kapitálu po jeho snížení ve smyslu tohoto usnesení valné hromady zruší zvláštní rezervní fond, který byl společností vytvořen při nabytí vlastních akcií ve smyslu ustanovení § 316 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; (g)představenstvo společnosti podá bez zbytečného odkladu ode dne přijetí tohoto usnesení návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a následně splní související povinnosti vyplývající z ustanovení § 518 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů