Trendy

146 559 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

137 232 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

28 995 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

21.6.2010 - 27.3.2015 Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 30100
14.5.2009 - 21.6.2010 Praha 1 - Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 11000

28896572

DIČ

Není plátce DPH

20.4.2010 - 31.10.2012

CZ28896572

Datum vzniku

14. května 2009

Datum zániku v obchodním rejstříku

27. března 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

27. března 2015

Datová schránka

hyjdri8

Historické názvy

16.7.2014 - 27.3.2015

Doosan Power Systems Czech Investment a.s., v likvidaci

21.6.2010 - 16.7.2014

Doosan Power Systems Czech Investment a.s.

12.4.2010 - 21.6.2010

Doosan Power Systems Investment Czech a.s.

31.7.2009 - 12.4.2010

Doosan Heavy Industries Czech a.s.

14.5.2009 - 31.7.2009

Doosan Heavy Holding Czech Republic a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15279

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

24.10.2013 - 27.3.2015

2 000 000 Kč

21.3.2011 - 24.10.2013

9 809 667 000 Kč

4.12.2009 - 21.3.2011

8 058 267 000 Kč

12.8.2009 - 4.12.2009

2 000 000 Kč

14.5.2009 - 12.8.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 27. března 2015 - 27. března 2015 : Společnost Doosan Power Systems Czech Investment a.s., v likvidaci, se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 30100, identifikační číslo 288 96 572 se vymazává po skončení likvidace.
  • 16. července 2014 - 27. března 2015 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti, jenž bylo osvědčeno notářským zápisem, sepsaným dne 30.5.2014, JUDr. Evou Cechlovou, notářkou se síd... lem v Bohumíně, pod čj. Nz 1158/2014, N 1165/2014, byla společnost ke dni 1.6.2014 zrušena a k témuž dni vstoupila do likvidace. Likvidátorem byl povolán: DANIEL PROCHÁZKA, dat. nar. 14. dubna 1976, Línská 992, 330 27 Vejprnice. zobrazit více skrýt více
  • 16. července 2014 - 27. března 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 16. července 2014 - 27. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 5. června 2013 - 24. října 2013 : 1) Základní kapitál společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. se snižuje z dosavadní výše 9.809.667.000,- Kč o částku ve výši 9.807.667.000,- Kč na novou výši základní... ho kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč. Základní kapitál bude snížen o výše uvedenou pevnou částku. 2) Důvodem snížení základního kapitálu je dekapitalizace společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. a naložení s vlastními akciemi společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s., které společnost nabude v návaznosti na realizaci odkupu vlastních akcií, o kterém bylo rozhodnuto jediným akcionářem při výkonu působnosti valné hromady společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. ve formě notářského zápisu NZ 636/2013, N 641/2013 sepsaného JUDr. Evou Cechlovovou, notářkou, dne 29. května 2013. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude, do míry, do které nebudou na snížení základního kapitálu postačovat vlastní akcie společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s., použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, tj. bude vyplacena akcionáři jako úplata za převod akcií na společnost Doosan Power Systems Czech Investment a.s.3) Snížení základního kapitálu společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. bude provedeno tímto způsobem:(a) v rozsahu až 9.807.667.000,- Kč ve smyslu § 213 odst. 1 obchodního zákoníku primárně vzetím z oběhu vlastních akcií, které společnost Doosan Power Systems Czech Investment a.s. nabude v rámci realizace odkupu vlastních akcií, když těmito akciemi budou:(i) 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000.000,- Kč,(ii) 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč,(iii) 4 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč,(iv) 4 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč,(v) 17.516 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,(vi) 6 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a(vii) 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,(b) v rozsahu, ve kterém nebude dosaženo snížení základního kapitálu dle odst. 3 písm. a) rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s., bude snížení základního kapitálu společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. dosaženo vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií akcionáři. Společnost Doosan Power Systems Czech Investment a.s. uveřejní veřejný návrh způsobem, kterým se podle stanov společnosti a obchodního zákoníku svolává valná hromada, tj. zasláním veřejného návrhu smlouvy akcionáři na adresu jeho sídla. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy činí 4 týdny ode dne doručení veřejného návrhu smlouvy akcionáři. Akcionáři, který splní podmínky uvedené ve veřejném návrhu smlouvy, oznámí společnost Doosan Power Systems Czech Investment a.s. ve lhůtě 5 dnů po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. a vzetí akcií z oběhu.4) Lhůta pro předložení akcií vzatých z oběhu v souladu se shora uvedeným tj. v důsledku snížení základního kapitálu společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. bude činit 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s., není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo bude v takovém případě postupovat dle § 214 obchodního zákoníku.5) Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy bude provedeno jako úplatné, přičemž výše úplaty pro akcie vzaté z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy bude:(i) 14.214.485,- Kč za každou kmenovou akcii na jméno v listinné podobě vydanou společností Doosan Power Systems Czech Investment a.s. o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč;(ii) 1.421.448,- Kč za každou kmenovou akcii na jméno v listinné podobě vydanou společností Doosan Power Systems Czech Investment a.s. o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč;(iii) 710.724,- Kč za každou kmenovou akcii na jméno v listinné podobě vydanou společností Doosan Power Systems Czech Investment a.s. o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč;(iv) 142.145,- Kč za každou kmenovou akcii na jméno v listinné podobě vydanou společností Doosan Power Systems Czech Investment a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč;(v) 14.214,- Kč za každou kmenovou akcii na jméno v listinné podobě vydanou společností Doosan Power Systems Czech Investment a.s. o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč; a(vi) 1.421,- Kč za každou kmenovou akcii na jméno v listinné podobě vydanou společností Doosan Power Systems Czech Investment a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,tedy bude odpovídat ceně určené pro účely odkupu vlastních akcií v posudku č. 10-65-2013 ze dne 28. května 2013 vypracovaném znalcem k tomu účelu jmenovaného soudem - znaleckého ústavu - společnosti Euro-Trend, s.r.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00, IČ: 615 00 542, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30676.Bude-li hodnota akcií společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. braných z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy ke dni jejich nabytí společností Doosan Power Systems Czech Investment a.s. od jednoho akcionáře (resp. od více akcionářů jednajících ve shodě, akcionářů tvořících koncern anebo akcionářů jinak propojených ve smyslu ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku) přesahovat částku ve výši jedné desetiny upsaného základního kapitálu společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s., musí být hodnota těchto převáděných akcií stanovena ve smyslu ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Kupní cena bude splatná do 3 měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to převodem na účet akcionáře, který společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. sdělí.6) Částka snížení základního kapitálu odpovídá součtu jmenovitých hodnot kmenových akcií společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s., které musí být vzaty z oběhu a činí 9.807.667.000,- Kč. Jestliže součet jmenovitých hodnot vlastních akcií společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. použitých ke snížení základního kapitálu a akcií společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. braných z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, nelze tímto způsobem základní kapitál společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. snížit. Valná hromada může však rozhodnout, že se v tomto případě sníží základní kapitál společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. jiným způsobem, který obchodní zákoník dovoluje.Představenstvo společnosti je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. o snížení základního kapitálu společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky u společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s.Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. o snížení základního kapitálu společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky.Věřitelé společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. uvedení shora jsou oprávněni požadovat do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s., jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy věřitelům, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo dostatečným způsobem zajištěno; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. dobytnost pohledávek za společností Doosan Power Systems Czech Investment a.s.Nedojde-li mezi věřiteli a společností Doosan Power Systems Czech Investment a.s. k dohodě o způsobu zajištění pohledávky nebo má-li věřitel za to, že se zhoršila dobytnost jeho pohledávek, rozhodne na návrh věřitele o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. zobrazit více skrýt více
  • 26. ledna 2011 - 15. září 2011 : Dne 19.1.2011 rozhodla společnost DOOSAN POWER SYSTEMS LIMITED, se sídlem Doosan House, Crawley Business Quarter, Manor Royal, Crawley, West Sussex RH10 9 AD, Velká Británie, zapsa... ná v obchodním rejstříku Anglie a Walesu pod reg. č. 839354, jakožto jediný akcionář společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. takto:1. Z důvodu posílení finanční situace společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. se rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. úpisem akcií z částky 8.058.267.000,-- Kč (osm miliard padesát osm milionů dvě stě šedesát sedm tisíc korun českých) o částku 1.751.400.000,-- Kč (jedna miliarda sedm set padesát jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou částku 9.809.667.000,-- Kč (devět miliard osm set devět milionů šest set šedesát sedm tisíc korun českých), přičemž základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 17514 kusů akcií vydaných na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii. S novými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Akcie mohou být inkorporovány v hromadné listině. Emisní kurs nových akcií bude pro každou z nich shodný s jejich jmenovitou hodnotou.3. Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva k úpisu nových akcií. Nové akcie budou, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku, nabídnuty předem určenému zájemci, a to: obchodní společnosti DOOSAN POWER SYSTEMS LIMITED, se sídlem Doosan House, Crawley Business Quarter, Manor Royal, Crawley, West Sussex RH10 9AD, registrační číslo 839354, zapsané v obchodním rejstříku Anglie a Walesu (dále jen předem určený zájemce).4. Předem určený zájemce, upíše nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Doosan Power Systems Czech Investment a.s. Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šedesát) dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Doosan Power Systems Czech Investment a.s. písemně oznámí upisovateli, tj. DOOSAN POWER SYSTEMS LIMITED, skutečnost, že usnesení o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku a tím i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Společně s tímto písemným oznámením bude předem určenému zájemci, tj. společnosti DOOSAN POWER SYSTEMS LIMITED, doručen i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií.5. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. v Plzni, Tylova 1/57, PSČ 301 00.6. Připouští se, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, tj. pohledávky DOOSAN POWER SYSTEMS LIMITED za společností Doosan Power Systems Czech Investment a.s. na vrácení půjčky vzniklé z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 1. prosince 2010 mezi DOOSAN POWER SYSTEMS LIMITED jako věřitelem a Doosan Power Systems Czech Investment a.s. jako dlužníkem, přičemž pohledávka DOOSAN POWER SYSTEMS LIMITED bude započtena ve výši 1.751.400.000,-- Kč ( jedna miliarda sedm set padesát jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých), a to na základě dohody o započtení uzavřené mezi DOOSAN POWER SYSTEMS LIMITED a Doosan Power Systems Czech Investment a.s. Důvodem započtení této pohledávky je posílení finanční situace společnosti bez použití disponibilních zdrojů.7. Schvaluji následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určeným zájemcem: K uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností DOOSAN POWER SYSTEMS LIMITED a společností Doosan Power Systems Czech Investment a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti) dnů od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti Doosan Power Systems Czech Investment a.s. je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky společnosti DOOSAN POWER SYSTEMS LIMITED do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 12. listopadu 2009 - 4. prosince 2009 : Jediný akcionář společnost Doosan Heavy Industries European Holdings S.á r.1., zastoupen zmocněnkyní přítomnou JUDr. Hanou Nevřalovou rozhodnul dne 5.listopadu 2009 při výkonu půso... bnosti valné hromady společnosti Doosan Heavy Industries Czech a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku minimálně 6.000.000.000,- Kč (slovy šest miliard korun českých) s tím, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu do výše maximálně o částku 16.111.110.000,- Kč (slovy šestnáct miliard jedno sto jedenáct milionů jedno sto deset tisíc korun českých), tedy do výše základního kapitálu maximálně 16.113.110.000,- Kč (slovy šestnáct miliard jedno sto třináct milionů jedno sto deset tisíc korun českých), upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno minimálně 6 kusů (slovy šest kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000.000,- Kč (slovy jedna miliarda korun českých) za jednu akcii, znějící na jméno, v listinné podobě, s připuštěním upisování do maximálně 15 kusů (slovy patnácti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000.000,- Kč (slovy jedné miliardy korun českých) za jednu akcii, 10 kusů (slovy deseti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (slovy sto milionů korun českých) za jednu akcii, 10 kusů (slovy deseti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) za jednu akcii, 10 kusů (slovy deseti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (milion korun českých) za jednu akcii, 10 kusů (slovy deseti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) za jednu akcii, 10 kusů (slovy deseti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za jednu akcii, 10 kusů (slovy deseti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) za jednu akcii, znějících vždy na jméno, všechny v listinné podobě.Jediný akcionář pověřuje představenstvo společnosti, aby rozhodlo o konečné částce zvýšení základního kapitálu.Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, jediným akcionářem společnosti, společností Doosan Heavy Industries European Holdings S.á r.1., se sídlem Luxembourg, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65, L-1331, Lucemburské velkovévodství. Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností a předem určeným zájemcem v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro upisování akcií bude sídlo (prostory) společnosti Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář, v Betlémském paláci v Praze 1, Staré Město, Husova 240/5, PSČ 110 00.Lhůta pro upisování akcií činí 14 (slovy čtrnáct) dnů, která začíná běžet ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci jedinému akcionáři bude doručen předáním, emailem nebo prostřednictvím kurýrní služby na následující adresu: Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář, v Betlémském paláci v Praze 1, Staré Město, Husova 240/5, PSČ 110 00. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy příslušných osob musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií může podléhat splnění určitých odkládacích nebo rozvazovacích podmínek. Emisní kurz upisovaných akcií bude shodný vždy s jejich jmenovitou hodnotou. Celkový emisní kurz všech akcií tedy činí minimálně 6.000.000.000,- Kč (slovy šest miliard korun českých) a maximálně 16.111.110.000,- Kč (slovy šestnáct miliard jedno sto jedenáct milionů jedno sto deset tisíc korun českých).Emisní kurz všech upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na bankovní účet číslo 43-1680590247/0100, IBAN CZ0201000000431680590247 vedený u Komerční banky, a.s. ve lhůtě do 10 (slovy deseti) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání, avšak nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář současně připouští, aby pohledávka jediného akcionáře společnosti Doosan Heavy Industries European Holdings S.á r.1., se sídlem Luxembourg, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65, L-1331, Lucemburské velkovévodství, na splacení jistiny úvěru vzniklá z titulu smlouvy o úvěru ze dne 14. září 2009 v celkové výši 24.000.000,- EUR (slovy dvacet čtyři milionů eur), což při přepočtu na české koruny činí 635.160.000,- Kč (slovy šest set třicet pět milionů jedno sto šedesát tisíc korun českých), byla započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu, tedy, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno částečně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře, a to v celé uvedené výši 635.160.000,- Kč (slovy šest set třicet pět milionů jedno sto šedesát tisíc korun českých). Jediný akcionář a společnost uzavřou písemnou dohodu o započtení předtím, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář doručí společnosti návrh dohody o započtení nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů ode dne, kdy byla podepsána smlouva o upsání akcií. Dohoda o započtení bude obsahovat určení pohledávek, které mají být započteny. Dohoda o započtení může podléhat splnění určitých odkládacích nebo rozvazovacích podmínek.Emisní kurz všech upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na bankovní účet číslo 43-1680590247/0100, IBAN CZ0201000000431680590247 vedený u Komerční banky, a.s. ve lhůtě do 10 (slovy deseti) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání, avšak nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář současně připouští, aby pohledávka jediného akcionáře společnosti Doosan Heavy Industries European Holdings S.á r.1., se sídlem Luxembourg, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65, L-1331, Lucemburské velkovévodství, na splacení jistiny úvěru vzniklá z titulu smlouvy o úvěru ze dne 14. září 2009 v celkové výši 24.000.000,- EUR (slovy dvacet čtyři milionů eur), což při přepočtu na české koruny činí 635.160.000,- Kč (slovy šest set třicet pět milionů jedno sto šedesát tisíc korun českých), byla započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu, tedy, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno částečně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře, a to v celé uvedené výši 635.160.000,- Kč (slovy šest set třicet pět milionů jedno sto šedesát tisíc korun českých). Jediný akcionář a společnost uzavřou písemnou dohodu o započtení předtím, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář doručí společnosti návrh dohody o započtení nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů ode dne, kdy byla podepsána smlouva o upsání akcií. Dohoda o započtení bude obsahovat určení pohledávek, které mají být započteny. Dohoda o započtení může podléhat splnění určitých odkládacích nebo rozvazovacích podmínek. zobrazit více skrýt více
posunout dolů