Trendy

6 688 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 236 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

7 057 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.6.2009 Poděbrady - Poděbrady III, Tyršova 318/3, okres Nymburk, PSČ 29001

28913680

DIČ

od 20.1.2010

CZ28913680

Datum vzniku

10. června 2009

Datová schránka

9dtenyj

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15340

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.5.2014

107 976 000 Kč

Historické jmění

30.9.2009 - 21.5.2014

132 000 000 Kč

10.6.2009 - 30.9.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Poděbrady

Bankovní účty

zvěřejněno 18.10.2014

505195309 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.1.2010

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Pionýrů 50, 290 01, Poděbrady - Poděbrady II

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 20. ledna 2010 : Na obchodní společnost JIMPO a.s., IČ: 289 13 680, se sídlem Poděbrady, Poděbrady III, Tyršova 318/3, okres Nymburk, PSČ 290 01, jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze Na obchodní společnost JIMPO a.s., IČ: 289 13 680, se sídlem Poděbrady, Poděbrady III, Tyršova 318/3, okres Nymburk, PSČ 290 01, jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze... sloučením jmění zanikající společnosti M.J.P. s.r.o., IČ: 264 86 083, se sídlem Poděbrady III, Tyršova čp. 318/3, PSČ 290 01. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 20. září 2013 - 21. května 2014 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 19.08.2013 následující usnesení o snížení základního kapitálu o 24.024.000,- Kč snížením jmenovité hodnoty akcií, které bylo osvědče... no notářským zápisem NZ 746/2013, N 671/2013 sepsaným Mgr. Richardem Brázdou, notářem se sídlem v Brně. Valná hromada společnosti JIMPO a.s. snižuje základní kapitál společnosti JIMPO a.s. o částku 24.024.000,- Kč ze současné výše 132.000.000,- Kč na novou výši 107.976.000,- Kč po snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu o částku 24.024.000,- Kč je využití nadbytečných zdrojů držených společností. Částka ve výši 24.024.000,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům, podle poměrů jakým se podílí na základním kapitálu společnosti. Snížení základního kapitálu o částku 24.024.000,- Kč bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že jmenovitá hodnota každé ze 132 kusů kmenových akcií emitovaných společností JIMPO a.s., znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč označených pořadovými čísly 01 až 132 bude snížena o částku ve výši 182.000,- Kč ze současné výše jmenovité hodnoty každé akcie 1.000.000,- Kč na jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 818.000,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních 132 kusů kmenových akcií emitovaných společností JIMPO a.s., znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč označených pořadovými čísly 01 až 132, za 132 kusů kmenových akcií emitovaných společností JIMPO a.s., znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 818.000,- Kč. Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny za listinné akcie s nižší jmenovitou hodnotou se stanoví na 40 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu s zobrazit více skrýt více
  • 14. září 2009 - 30. září 2009 : Valná hromada společnosti JIMPO a.s. rozhodla dne 7.9.2009 o zvýšení základního kapitálu o částku 130.000.000,- Kč z 2.000.000,- Kč na výši 132.000.000,- Kč za následujících podmín... ek:(1)Upisování akcií nad částku 130.000.000,- Kč se nepřipouští.(2) Důvodem ke zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálové vybavenosti společnosti a splnění podmínek vyžadovaných zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.(3) Společnost vydá 130 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu.(4) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva.(5) Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů o účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 ObchZ.(6) Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.(7)Místem pro upisování a tedy místem k uzavření dohody o účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 ObchZ je sídlo Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, v budově na adrese Praha 1, Nové Město, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hod do 16,00 hod. (8)Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 14 dnů od podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Počátek této lhůty bude každému upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemným oznámením doručeným osobně upisovateli.(9) Emisní kurs každé upisované akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1.000.000,- Kč za 1 kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu.(10) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do 14 dní ode dne, ve kterém bude uzavřena dohoda o účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 ObchZ, a to uzavřením dohody o započtení peněžitých pohledávek upisovatelů vůči společnosti JIMPO a.s. proti pohledávkám společnosti JIMPO a.s. na splacení emisních kursů vůči upisovatelům.(11) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatelů vůči společnosti JIMPO a.s. proti pohledávkám společnosti JIMPO a.s. na splacení emisních kursů vůči upisovatelům, a to:(a) peněžité pohledávky Milana Bělíka, r.č. 561109/0045, bydliště Poděbrady, Poděbrady III, Tyršova 318/3, PSČ 290 01, ve výši 98.228.500,- Kč, která vznikla z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 23.7.2009 mezi Milanem Bělíkem jako převodcem a společností JIMPO a.s. jako nabyvatelem o převod obchodního podílu Milana Bělíka ve výši 50 % ve společnosti M.J.P. s.r.o., se sídlem Poděbrady III, Tyršova čp. 318/3, PSČ 290 01, IČ: 26486083, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 85259, který odpovídá vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 100.000,- Kč do výše 65.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti JIMPO a.s. ve výši 65.000.000,- Kč za Milanem Bělíkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 65.000.000,- Kč (b) peněžité pohledávky Jiřího Kaury, r.č. 740201/0792, bydliště Kolín, Kolín I, Na Hradbách 132, PSČ 280 02, ve výši 98.228.500,- Kč, která vznikla z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 23.7.2009 mezi Jiřím Kaurou jako převodcem a společností JIMPO a.s. jako nabyvatelem o převodu obchodního podílu Jiřího Kaury ve výši 50 % ve společnosti M.J.P. s.r.o., se sídlem Poděbrady III, Tyršova čp. 318/3, PSČ 290 01, IČ: 26486083, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 85259, který odpovídá vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 100.000,- Kč do výše 65.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti JIMPO a.s. ve výši 65.000.000,- Kč za Jiřím Kaurou na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 65.000.000,- Kč.(12) Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději do 14 dní ode dne, ve kterém bude uzavřena dohoda o účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 ObchZ a musí mít písemnou formu. Návrh dohody o započtení předloží společnost JIMPO a.s. upisovatelům nejpozději do tří dnů od uzavření dohody o účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 ObchZ. K akceptaci návrhu dohody o započtení je povinna společnost JIMPO a.s. poskytnout upisova-teli lhůtu alespoň deset dnů od doručení návrhu na uzavření dohody o započtení upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů