Trendy

1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-18 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

55 469 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 2.10.2017 Na Kampě 513/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1

Historické adresy

23.2.2015 - 2.10.2017 Na Kampě 515/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1
25.1.2011 - 23.2.2015 Praha 5 - Zličín, Tylovická 459/13a, PSČ 15521
17.9.2010 - 25.1.2011 Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 18600
4.7.2009 - 17.9.2010 Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 11000

28914325

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

4. července 2009

Datová schránka

2qpeim3

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15347

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.5.2010

54 500 000 Kč

Historické jmění

4.7.2009 - 17.5.2010

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. listopadu 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. prosince 2009 - 17. května 2010 : a) Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu: Společnosti zvýší základní kapitál o částku ve výši 52.500.000,- Kč, slovy padesát dva milionů pět set tisíc korun českých s tím, že... upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií.b) Nové akcie: Nově upisovanými akciemi bude 26, slovy dvacet šest, kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 2.000.000,00 Kč, slovy dva miliony korun českých, znějících na majitele v listinné podobě číselně označených 21 až 46 a 1, slovy jedna, kmenová akcie ve jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč, slovy pět set tisíc korun českých, znějících na majitele v listinné podobě číselně označená 47.c) Vyloučení upisování akcií s využitím přednostního práva: Přednostní právo akcionářům nepřísluší, protože všechny nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem.d) Upisování akcií: Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, totiž Mgr. Albínu Syberovi, narozenému 10. listopadu 1961, bydliště Praha 1, Malá Strana, Na Kampě 515/8, trvale pobytem tamtéž, rodné číslo 611110/1172, který je toho času jediným akcionářem, nadále jen zájemce.e) Místo pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií bude notářská kancelář JUDr. Radima Drášila, notáře v Praze, umístěná v prvním a druhém nadzemním podlaží budovy na adrese Praha 4, Na Pankráci 11.f) Lhůta pro upsání akcií: Lhůta pro upsání akcií je 30., slovy třiceti, denní.g) Počátek lhůty pro upsání akcií: Lhůta pro upsání akcií počne běžet upisovateli poté, kdy mu společnost po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií v písemné formě.h) Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs každé nově upisované akcie, a to jedné kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 2.000.000,00 Kč, znějící na majitele v listinné podobě, pro upisovatele činí 2.000.000,00 Kč, slovy dva miliony korun českých, a jedné kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč, znějící na majitele v listinné podobě, pro upisovatele činí 500.000,00 Kč, slovy pět set tisíc korun českých.i) Splatnost emisního kursu: Emisní kurs každé nově upisované akcie je splatný v celé výši najednou výhradně nepeněžitým vkladem.j) Způsob splacení emisního kursu: Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem budou výlučně nemovitosti. Pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií převezme společnost před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku od upisovatele jeho písemné prohlášení o vkladu nemovitostí do obchodního majetku společnosti s úředně ověřeným podpisem a spolu s tím i schválené nemovitosti.k) Místo pro splacení emisního kursu: Místem pro splacení emisního kursu akcií bude notářská kancelář JUDr. Radima Drášila, notáře v Praze, umístěná v prvním a druhém nadzemním podlaží budovy na adrese Praha 4, Na Pankráci 11.l) Lhůta pro splacení emisního kursu: Lhůta pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií je 14., slovy čtrnácti, denní.m) Počátek lhůty pro splacení emisního kursu: Lhůta pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií počne běžet upisovateli poté, kdy akcie upsal ve smlouvě o upsání akcií.n) Předmět nepeněžitého vkladu: Předmětem nepeněžitého vkladu budou nemovitosti zapsané v Katastru nemovitostí České republiky 1) na listu vlastnictví číslo 654 pro obec a katastrální území Jitkov, a to pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr 221/6, 333/5, 334/6, 343/18, 345/21, 351/18, 2) na listu vlastnictví čísla 1120 pro obec a katastrální území Přibyslav, a to budova k bydlení č.p. 700 postavená na pozemku čísla parcelního St. 2169 se součástmi a příslušenstvím, to jest budovou garáže postavené na pozemcích čísel parcelních 2261 a 2267, budovou zahradního altánu postavené na pozemku čísla parcelního 747/30, vinným sklepem a venkovními úpravami a oplocením a pozemky čísel parcelních St. 2169 zastavěná plocha a nádvoří, St. 2261 zastavěná plocha a nádvoří, St. 2267 zastavěná plocha a nádvoří, 747/30 orná půda, chráněná v rámci zemědělského půdního fondu, 747/76, orná půda, chráněná v rámci zemědělského půdního fondu, 747/97 ostatní plocha, jiná plocha, 747/108 ostatní plocha, jiná plocha, bez porostů s oplocením.o) Výše ocenění nepeněžitého vkladu určená posudkem znalce: Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena podle posudku znalce Ing. Luďka Hůrky ve znaleckém deníku vedeném pod číslem 3755-205/2009 ze dne 1. prosince 2009, jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze za účelem stanovením hodnoty předmětu nepeněžitého vkladu pod číslem jednacím 2Nc 5205/2009-20 ze dne 19. listopadu 2009, jež nabylo právní moci dne 7. prosince 2009, částkou ve výši 52.500.000,00 Kč, slovy padesát dva milionů pět set tisíc korun českých, kterou se tento nepeněžitý vklad oceňuje.p) Nové akcie, které mají být vydány jako protiplnění za nepeněžitý vklad: Nově vydanými akciemi za tento nepeněžitý vklad bude 26, slovy dvacet šest, kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 2.000.000,00 Kč, slovy dva miliony korun českých, znějících na majitele v listinné podobě číselně označených 21 až 46 a 1, slovy jedna, kmenová akcie ve jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč, slovy pět set tisíc korun českých, znějících na majitele v listinné podobě číselně označená 47. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů