Trendy

4 085 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

300 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

112 182 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.7.2009 Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 19000

28937651

DIČ

od 22.11.2010

CZ28937651

Datum vzniku

27. července 2009

Datová schránka

kw6i6cb

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15454

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.2.2017

10 850 000 Kč

Historické jmění

26.9.2014 - 1.2.2017

38 000 000 Kč

28.5.2013 - 26.9.2014

30 000 000 Kč

10.4.2012 - 28.5.2013

28 000 000 Kč

24.8.2011 - 10.4.2012

18 000 000 Kč

4.8.2010 - 24.8.2011

16 000 000 Kč

4.12.2009 - 4.8.2010

10 000 000 Kč

27.7.2009 - 4.12.2009

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

193801946 / 0600

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. února 2017 : Část jmění rozdělované společnosti FP pozemky a.s., IČO 28937651, uvedená v projektu přeměny, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na nástupnickou společnost FP majetko Část jmění rozdělované společnosti FP pozemky a.s., IČO 28937651, uvedená v projektu přeměny, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na nástupnickou společnost FP majetko...vá a.s., IČO 24743364, se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 19000, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce číslo 16524. zobrazit více skrýt více
  • 26. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. dubna 2013 - 28. května 2013 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) ze současné výše 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů korun českých) na čás... tku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 2.540.000,- Kč (slovy: dva milióny pět set čtyřicet tisíc korun českých). Emisní ážio na každou nově vydávanou akcii činí 135.000,- Kč (slovy: sto třicet pět tisíc korun českých). Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 635.000,- Kč (slovy: šest set třicet pět tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 4 (čtyři) nové akcie společnosti budou nabídnuty k upsání v sídle společnosti vybranému zájemci, kterým se určuje pan Zdeněk Kaplan, r.č. 660502/0983, bytem Vilímkova 1243, Praha 5, PSČ 156 00. Pan Zdeněk Kaplan upíše své akcie v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Zdeňkovi Kaplanovi. Počátek běhu této lhůty bude oznámen tak, že společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Zdeňkovi Kaplanovi bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Upisovatel je povinen splatit v 15 (patnáct)– ti denní lhůtě celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na, k tomuto účelu zřízený, zvláštní bankovní účet společnosti číslo 193801946/0600, vedený u GE Money Bank, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 22. února 2012 - 10. dubna 2012 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) ze současné výše 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct miliónů korun českých) na čás... tku 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů korun českých).Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Částka 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na akcii.Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu.Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 11.500.000,- Kč (slovy: jedenáct miliónů pět set tisíc korun českých).Emisní ážio na každou nově vydávanou akcii činí 75.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých).Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 575.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát pět tisíc korun českých).Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody ve smyslu § 205 obchodního zákoníku a smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Celkem 18 (slovy: osmnáct) nových akcií společnosti bude upsáno některými akcionáři společnosti na základě dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Dohoda bude uzavřena do 15 - ti (slovy: patnácti) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 30-ti dnů ode dne uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku.2 (dvě) nové akcie společnosti budou nabídnuty k upsání v sídle společnosti vybranému zájemci, kterým se určuje pan Josef Lazar, r.č. 441024/023, bytem Thunská 1618/12a, PSČ: 40502 Děčín VI. Pan Josef Lazar upíše své akcie v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen tak, že společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Josefu Lazarovi bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 30-ti (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Upisovatelé jsou povinni splatit v 30-ti denních lhůtách celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši na, k tomuto účelu zřízený, zvláštní bankovní účet společnosti číslo 193801946/0600, vedený u GE Money Bank, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 12. července 2011 - 24. srpna 2011 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) ze současné výše 16.000.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů osm set tisíc korun čes... kých) na částku 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct miliónů osm set tisíc korun českých).Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Částka 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na akcii.Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu.Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 2.220.000,- Kč (slovy: dva milióny dvě stě dvacet tisíc korun českých).Emisní ážio na každou nově vydávanou akcii činí 55.000,- Kč (slovy: padesát pět tisíc korun českých).Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 555.000,- Kč (slovy: pět set padesát pět tisíc korun českých).Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.4 (čtyři) nové akcie společnosti budou nabídnuty k upsání v sídle společnosti vybranému zájemci, kterým se určuje pan Ing. Jaroslav Šura, r.č. 670210/0339, bytem Litoměřice, Dalimilova 971/3. Pan Ing. Jaroslav Šura upíše své akcie v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen tak, že společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Ing. Jaroslavu Šurovi bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 5 (pěti) dnů. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Upisovatel je povinnen splatit v 15 (patnácti) denní lhůtě celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši na, k tomuto účelu zřízený, zvláštní bankovní účet společnosti číslo 193801946/0600, vedený u GE Money Bank, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 24. června 2010 - 4. srpna 2010 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6.000.000,- Kč (slovy šest miliónů korun českých) ze současné výše 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) na částku 1... 6.000.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů korun českých).Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Částka 6.000.000,- Kč (slovy: šest miliónů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 12 (slovy: dvanáct) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na akcii.Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 6.000.000,- Kč (slovy: šest miliónů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu.Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 6.300.000,- Kč (slovy: šest miliónů tři sta tisíc korun českých).Emisní ážio na každou nově vydávanou akcii činí 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 525.000,- Kč (slovy: pět set dvacet pět tisíc korun českých).Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody ve smyslu § 205 obchodního zákoníku a smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Celkem 8 (slovy: osm) nových akcií splečnosti bude upsáno některými akcionáři společnosti na základě dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Dohoda bude uzavřena do 15 - ti (slovy: patnácti) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 15-ti dnů ode dne uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku.4 (čtyři) nové akcie společnosti budou nabídnuty k upsání v sídle společnosti vybranému zájemci, kterým se určuje pan Jiří Hrabák, r.č. 610706/0861, bytem K prádelně 6, Praha 10 - Záběhlice. Pan Jiří Hrabák upíše své akcie v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen tak, že společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Jiřímu Hrabákovi bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 5 (pěti) dnů. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Upisovatelé jsou povinni splatit v 15 (patnáct) - ti denních lhůtách celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií.Emisní kurs nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši na, k tomuto účelu zřízený, zvláštní bankovní účet společnosti číslo 198666405/0600, vedený u GE Money Bank, a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů