Základní údaje

Sídlo

od 20.8.2009 Praha 4 - Nusle, Sevřená 1302/8, PSČ 14000

28948033

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

20. srpna 2009

Datová schránka

fsyjrx2

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15492

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.8.2010

6 500 000 Kč

Historické jmění

7.4.2010 - 12.8.2010

2 000 000 Kč

20.8.2009 - 7.4.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 25. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 25. června 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 25. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. června 2010 - 12. srpna 2010 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základníhokapitálu společnosti z částky 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých), očástku 4.500.000 Kč (slovy: č... tyři miliony pět set tisíc korun českých) na částku6.500.000 Kč (slovy: šest miliónů pět set tisíc korun českých) s tím, že:1. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští2. Upsáno bude 10 ks (slovy: deset kusů) akcií listinných na majitele, každá ojmenovité hodnotě 450.000 Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých)3. Jediný akcionář se vzdává, a tímto se již vzdal, přednostního práva k upsánítěchto nových akcií s tím, že akcie budou nabídnuty tomuto předem určenémuzájemci: panu Václavu Řípovi, r.č. 330913/067, trvale bytem Zimova 624/5, Praha 12- Kamýk, PSČ 140 00, a to z toho důvodu, že je výlučným vlastníkem nížeuvedených nemovitostí,Akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií se společností v sídlespolečnosti v Praze 4, Sevřená 1302/8, PSČ 140 00, ve lhůtě 14 dnů, která počneběžet dne 1.7.2010, slovy prvního července roku dva tisíce deset. Návrh na uzavřenísmlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akciízašle představenstvo společnosti určenému zájemci nejméně pět pracovních dnůpřed za hájením běhu této lhůty.Emisní kurz upisovaných akcií bude činit 450.000 Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíckorun českých) za jednu akcii a bude splacen nepeněžitým vkladem. Určený zájemcebude povinen oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dnypředem.Podpisy osob jednajících za společnost i za upisovatele musejí být úředně ověřeny.Pokud k uzavření smlouvy o upsání akcií dojde před právní mocí usnesení, kterýmbude povolen zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, upisování akcií bude vázáno na rozvazovacípodmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Pan Václav Řípa, r.č. 330913/067, trvale bytem Zimova 624/5, Praha 12 - Kamýk,PSČ 140 00, upíše 10 (slovy: deset) akcií, a to nepeněžitým vkladem, přičemžpředmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti:a) budova č.p. 36 stojící na pozemku st. parc. Č. 19 o výměře 340 m2(zastavěná plocha a nádvoří) nacházející se v katastrálním území Leškovice,obec Leškovice, jak je tato budova vedena na listu vlastnictví Č. 42 pro totokatastrální území Katastrálním úřadem pro kraj Vysočina, Katastrálnímpracovištěm Havlíčkův Brod;b) pozemek st. parc. Č. St. 19 o výměře 340 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)nacházející se v katastrálním území Leškovice, obec Leškovice, jak je tentopozemek veden na listu vlastnictví Č. 42 pro toto katastrální územíKatastrálním úřadem pro kraj Vysočina, Katastrálním pracovištěm HavlíčkůvBrod;c) pozemek parc. č. 38/3 o výměře 117 m2 (ostatní plocha) nacházející sev katastrálním území Leškovice, obec Leškovice, jak je tento pozemek vedenna listu vlastnictví č. 42 pro toto katastrální území Katastrálním úřadem prokraj Vysočina, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod;d) pozemek parc. č. 47/1 o výměře 268 m2 (zahrada) nacházející sev katastrálním území Leškovice, obec Leškovice, jak je tento pozemek vedenna listu vlastnictví č. 42 pro toto katastrální území Katastrálním úřadem prokraj Vysočina, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod;e) pozemek parc. č. 47/3 o výměře 285 m2 (ostatní plocha) nacházející sev katastrálním území Leškovice, obec Leškovice, jak je tento pozemek vedenna listu vlastnictví č. 42 pro toto katastrální území Katastrálním úřadem prokraj Vysočina, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod;f) garáž, v katastru nemovitostí nezapsaná, postavená na cizím pozemkuparc. Č.St. 50 nacházející se v katastrálním území Leškovice, obec Leškovice,tento pozemek je veden na listu vlastnictví č.16 pro toto katastrální územíKatastrálním úřadem pro kraj Vysočina, Katastrálním pracovištěm HavlíčkůvBrod.Nemovitosti, které tvoří nepeněžitý vklad, jsou celkem oceněny na částku 4.700.000Kč (slovy: čtyři milióny sedm set tisíc korun českých), a to znalkyní Ing. DagmarVyhnalíkovou jmenovanou pro účely zvýšení základního kapitálu společnostiMěstským soudem v Praze k č.j.: 2 Nc 4284/2010-5.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno všech 10 ks (slovy: deset kusů) akciílistinných na majitele, každá o jmenovité hodnotě 450.000 Kč (slovy: čtyři sta padesáttisíc korun českých), celý emisní kurz těchto akcií bude splacen tímto nepeněžitýmvkladem.Jediný akcionář v působnosti valné hromady bere na vědomí zprávu představenstvaspolečnosti, dle níž je zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem v důležitémzájmu společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů