Trendy

138 927 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 764 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

200 508 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.9.2009 Praha 3, Olšanská 2666/7, PSČ 13000

28954866

DIČ

od 1.9.2009

CZ28954866

Datum vzniku

1. září 2009

Datová schránka

drgjy8w

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15521

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.6.2010

33 100 000 Kč

Historické jmění

1.9.2009 - 16.6.2010

2 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 24.8.2013

1003- 18603379 / 0800

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 10.10.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Bořivojova 918/27, 130 00, Praha 3 - Žižkov

... více provozoven (celkem 48) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 9
  • 1. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 10. února 2014 : Způsob řízení: dualistický
  • 1. srpna 2013 : Na společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. přechází v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společnosti: a) Správa komunálního majetku Praha 3 a.s., IČO 64948609, Na společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. přechází v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společnosti: a) Správa komunálního majetku Praha 3 a.s., IČO 64948609,... se sídlem Olšanská 2666/7, Praha 3b) Investiční a rozvojová Praha 3 a.s., IČO 28954874, se sídlem Olšanská 2666/7, Praha 3c) Pražská parkovací a.s. IČO 27152065, se sídlem Olšanská 2666/7, Praha 3 zobrazit více skrýt více
  • 1. září 2009 : Společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. vznikla rozdělením společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., IČ: 64948609, se sídlem Praha 3, Na Vrcholu 2595/25, P Společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. vznikla rozdělením společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., IČ: 64948609, se sídlem Praha 3, Na Vrcholu 2595/25, P...SČ 130 34, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3660, odštěpením se vznikem dvou nástupnických obchodních společností, a to společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. a společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a.s., IČ: 28954874, se sídlem Praha 3, Olšanská 2666/7, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 15522. Na společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti uvedená v Projektu rozdělení akciové společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. odštěpením se založením dvou nových akciových společností ze dne 7.5.2009. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. května 2010 - 16. června 2010 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje v souladu s Usnes... ením Rady MČ Praha 3 č. 166 ze dne 24.3.2010, kterým byl schválen záměr zvýšit základní kapitál ze současné výše 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony sto tisíc korun českých) na částku 33.100.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů jedno sto tisíc korun českých), tj. o částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých).2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení vlastních zdrojů společnosti, zajištění finančních prostředků pro realizaci připravovaného investičního záměru, který spočívá v koupi akcií společností ve skupině, a to Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a společnosti Pražská parkovací a.s. Akcie budou koupeny za cenu určenou posudkem znalce jmenovaným za tímto účelem Městským soudem v Praze pod čj. 2 Nc4214/2010-8. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl v plném rozsahu splacen a zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií je tudíž přípustné.3. Upisování akcií nad výše uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4. Základní kapitál společnosti se zvyšuje úpisem nových akcií s využitím přednostního práva akcionáře, a to jediným akcionářem Městská část Praha 3, IČ: 00063517 se sídlem Havlíčkovo nám. č. .9, 130 00 Praha 3.5. Navrhovaný druh, podoba, forma a počet a jmenovitá hodnota nových akcií: druh akcií: kmenové, podoba akcií: listinné, forma akcií: na jméno, počet akcií: 31, jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000 000,- Kč6. Nové akcie budou mít stejná práva jako již akcie vydané dle stanov společnosti. -7. Emisní kurs nových akcií se shoduje s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. že činí 1.000 000,- Kč za jednu upisovanou akcii.8. Akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry; nebudou kótované.9. Jediný akcionář - Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, 130 00 Praha 3, jako upisovatel, upíše veškeré nové akcie tj. 31 (slovy: třicet jedna) kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).10. Jediný akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií, tj. částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých) ve lhůtě 60 dnů od upsání akcií, tedy ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií, na zvláštní účet zřízený u banky ČSOB, a.s., Olšanská 2643/1a č. účtu 236722376/0300, částku 31.000.000,- Kč, tj. 100% emisního kursu (podle ust. §204 odst. 2 ObchZ).11. Akcie budou upsány jediným akcionářem v sídle společnosti na adrese: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, v pracovní dny v době od 10 do 15 hodin.12. Lhůta pro upsání akcií: společnost je povinna do 10 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla návrh smlouvy podle § 204 odst.5 Obch.Z. a k jejímu uzavření mu poskytne lhůtu 15 pracovních dnů, počínaje dnem doručení návrhu.13. Upisování akcií je v tomto případě vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.14. Společnost je povinna emitovat nové akcie dle počtu upisovaných akcií do jednoho měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvat doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla akcionáře, aby je převzal ve lhůtě alespoň patnácti pracovních dnů po datu emise po celou pracovní dobu, tj. od 8,00 do 16,00 hodin na adrese sídla společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů