Trendy

2 315 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-2 229 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

67 178 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 20.11.2013 Košická 1551/2, Vršovice, 101 00 Praha 10

Historické adresy

16.9.2009 - 20.11.2013 Praha 3 - Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 13000

28958977

DIČ

od 1.5.2010

CZ28958977

Datum vzniku

16. září 2009

Datová schránka

hfnxgxh

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15544

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.8.2011

57 000 000 Kč

Historické jmění

14.1.2011 - 12.8.2011

7 000 000 Kč

16.9.2009 - 14.1.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

231404408 / 0300

Provozovny

od 1.6.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Sukova 443, 259 01, Votice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. března 2017 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících zákona o obchodních Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících zákona o obchodních ...korporacích takto: Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 10.000.000,-Kč (deset milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 4 (čtyři) kusy kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 2.500.000,-Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost nebude omezena (dále též jen Akcie). Akcie mají být upsány jediným akcionářem Společnosti, ustanovení § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích o přednostním právu akcionářů se nepoužije. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to jedinému akcionáři Společnosti, to je společnosti SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s., identifikační číslo 281 03 726, se sídlem Košická 1551/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 15495 (dále též jen zájemce). Akcie je možné upsat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. 1 (jedna) akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 2.500.000,-Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) bude upsána s emisním kursem 2.500.000,-Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých). Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 3 (tří) měsíců ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 231404408/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s. zobrazit více skrýt více
 • 22. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. dubna 2014 - 1. ledna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 22. dubna 2014 - 1. ledna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 27. června 2013 - 20. listopadu 2013 : Valná hromada dne 19. 6. 2013 přijala následující usnesení:Základní kapitál společnosti Tenis Votice a.s. se zvyšuje z částky 57 000 000,--Kč (padesát sedm milionů korun českých) o... částku 7 000 000,--Kč (sedm milionů korun českých) na částku 64 000 000,--Kč (šedesát čtyři milionů korun českých). Upisovaní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 7 (sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,--Kč (jeden milion korun českých). Nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějícími na majitele v listinné podobě, nově vydané akcie nebudou kótované.Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť stávající akcionáři společnosti se vzdali svého zákonného přednostního práva na upsání akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu.Všechny akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost LAVADA CONSULTING LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn N3 1RL, Albert Place, Lawford House, 4th Floor, registrovaná pod číslem 5350077, za následujících podmínek:Společnost LAVADA CONSULTING LIMITED upíše 7 (sedm) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,--Kč (jeden milion korun českých) s emisním kursem, který je roven jmenovité hodnotě tj. 1 000 000,--Kč (jeden milion korun českých) na 1 (jednu) akcii.Všechny nové akcie lze upsat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne konání řádné valné hromady. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Tenis Votice a.s. - Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00. Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Celá výše emisního kursu upsaných akcí musí být splacena ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet společnosti, číslo účtu 259710976/0300 vedený u Československé obchodní banky a.s. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření smlouvy o upsání akcií zmocněncem předem určeného zájemce. zobrazit více skrýt více
 • 27. července 2011 - 12. srpna 2011 : Základní kapitál společnosti Tenis Votice a.s. se zvyšuje z částky 7 000 000,--Kč (sedm milionů korun českých) o částku 50 000 000,--Kč (padesát milionů korun českých) na částku 57... 000 000,--Kč (padesát sedm milionů korun českých).Upisovaní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním nových akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva stávajících akcionářů společnosti, kteří se svého práva vzdali.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 20 (dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2 500 000,--Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých). Nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějícími na majitele v listinné podobě, nově vydané akcie nebudou kótované.Všechny akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost LAVADA CONSULTING LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn N3 1RL, Albert Place, Lawford House, 4th Floor, registrovaná pod číslem 5350077. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Tenis Votice a.s.Předem určený zájemce upíše po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku všechny akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Tenis Votice a.s. s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Tenis Votice a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií do 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku příslušného soudu.Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy 2 500 000,--Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) za 1 (jednu) akcii. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Tenis Votice a.s. - Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00.Lhůta pro upisování akcií, tj, lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany předem určeného zájemce se stanoví na 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ze strany společnosti Tenis Votice a.s. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření smlouvy o upsání akcií zmocněncem předem určeného zájemce.Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Tenis Votice a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu. Předem určený zájemce společnost LAVADA CONSULTING LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn N3 1RL, Albert Place, Lawford House, 4th Floor, registrovaná pod číslem 5350077, je oprávněna vůči pohledávce obchodní společnosti Tenis Votice a.s. na splacení emisního kursu ve výši 50 000 000,--Kč (padesát milionů korun českých) započítat pohledávku ve výši 50 000 000,--Kč (padesát milionů korun českých), která jí vznikla dle smlouvy o úvěru ze dne 14.03.2011. Existenci pohledávky dokládá stanovisko auditora společnosti Auditea, s.r.o., identifikační číslo 609 12 871, se sídlem Prasek 8, Nový Bydžov, PSČ 504 21. Existence pohledávky, správnost, výše a nepromlčenost budou specifikovány ve smlouvě o započtení.Postup pro uzavření smlouvy o započtení se bude řídit těmito pravidly:Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci, společnosti LAVADA CONSULTING LIMITED současně se smlouvou o upsání akcií, pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu smlouvy o započtení k rukám zmocněnce předem určeného zájemce a uzavření smlouvy o započtení zmocněncem předem určeného zájemce. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2011 - 6. května 2011 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 7 000 000,- Kč (slovy sedmmilionů korun českých) o částku 50 000 000,- Kč (slovy padesátmilionů korun českých) na částku 57 000 00... 0,- Kč (slovy padesátsedmmilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 20 ks (dvacet kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2 500 000,- Kč (slovy dvamilionypětsettisíc korun českých) - označené čísly 403 až 422, nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Emisní ážio nevznikne. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Každý majitel dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých) má přednostní právo na v poměru 1/70 na jednu nově upisovanou akcii (tzn. jednu nově upisovanou akcii může přednostně upsat majitel sedmdesáti akcií o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč), majitel dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 2 500 000,- Kč (slovy dvamilionypětsettisíc korun českých) má přednostní právo v poměru 50/7 na jednu nově upisovanou akcii (tzn. majitel jedné akcie o jmenovité hodně 2 500 000, - Kč může přednostně upsat sedm nově upisovaných akcií). Upsání 20 ks (dvaceti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2 500 000,- Kč (slovy dvamilionypětsettisíc korun českých) znějících na majitele v listinné podobě bude nabídnuto předem určenému zájemci společnosti LAVADA CONSULTING LIMITED, se sídlem na adrese United Kingdom, London N3 1RL, Albert Place, Lawford House, 4th Floor, registrované pod číslem 5350077. Emisní kurs 20 ks (dvacet kusů) nově vydávaných akcií upsaných předem určeným zájemcem společností LAVADA CONSULTING LIMITED bude splacen výhradně peněžitým vkladem na účet číslo 242247970/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. akcie budou upsány ve lhůtě dvou měsíců ode dne konání valné hromady, počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti a upisovatel upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Místem pro upsání akcií je Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 13. prosince 2010 - 14. ledna 2011 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2,000.000,- Kč (slovy dvamiliony korun českých) o částku 5,000.000,- Kč (slovy pětmilionů korun českých) na částku 7,000.000,- Kč (... slovy sedmmilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšením základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2,500.000,- Kč (slovy dvamilionypětsettisíc korun českých) - označené čísly 401 a 402, nově upisované akcie jsou akcie kmenovými, znějí na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Emisní ážio nevznikne. Upsání 2 ks (dvou kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2,500.000,- Kč (slovy dvamilionypětsettisíc korun českých znějící na majitele v listinné podobě bude nabídnuto předem určenému zájemci společnosti SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s., se sídlem Praha 3 Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00, IČ 28103726, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15495. Valná hromada uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen započtením pohledávky předem určeného zájemce, kterým je společnost SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s., kterou má za společností z titulu poskytnuté smlouvy o půjčce ze dne 4.3.2010, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Společnost SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s. splatí emisní kur jí upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do patnácti dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs 2 ks (dvou kusů) nově vydávaných akcií upsaných akcionářem společností SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s. bude splacen výhradně započtením pohledávek tohoto akcionáře na pohledávku společnosti a splacení emisního kursu upsaných akcií. Akcie budou upsány ve lhůtě jednoho měsíce ode dne konání valné hromad a akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovití hodnotě. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů