-14 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

3 146 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

30.3.2010 - 20.6.2012 Vizovice, Razov 472, okres Zlín, PSČ 76312
15.9.2009 - 30.3.2010 Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000

28960858

DIČ

Není plátce DPH

26.7.2010 - 20.6.2012

CZ28960858

Datum vzniku

15. září 2009

Datum zániku v obchodním rejstříku

20. června 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

20. června 2012

Historické názvy

30.3.2010 - 20.6.2012

R.JELINEK GROUP SE

15.9.2009 - 30.3.2010

LANGELLAN, SE

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 151

Právní forma

932 Evropská společnost

Historické jmění

27.12.2010 - 20.6.2012

476 991 378 Kč

27.7.2010 - 27.12.2010

158 997 126 Kč

15.9.2009 - 27.7.2010

3 106 800 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vizovice

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 20. června 2012 - 20. června 2012 : R.JELINEK GROUP SE, se sídlem Vizovice, Razov 472, PSČ 763 12, IČ: 28960858, se vymazává z obchodního rejstříku z důvodu přemístění sídla společnosti na adresu Spoorlaan 386, 5038 ... CD Tilburg, Nizozemsko. zobrazit více skrýt více
  • 14. července 2011 - 20. června 2012 : Sídlo společnosti R.JELINEK GROUP SE, IČ 28960858 se přemísťuje z dosavadního sídla na adrese Razov 472, Vizovice, PSČ 763 12 do nového sídla Spoorlaan 386, 5038 CD Tilburg, Nizoze... msko. Schvaluje se projekt přemístění sídla společnosti R.JELINEK GROUP SE , IČ 28960858, sídlem Vizovice, Razov 472, PSČ 763 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 55, ze dne 26.4.2011 včetně navrhovaných stanov, které tvoří přílohu č. 1 tohoto projektu, a které nabudou účinnosti okamžikem zápisu společnosti do rejstříku příslušného pro nové sídlo, ve znění - viz notářský zápis N 204/2011, NZ 186/2011 ze dne 28.6.2011 sepsaný Mgr. Evou Daňkovou, notářkou. Schvaluje se změna formy a přepočet nominální hodnoty akcií z Kč na EUR tak, jak je obojí specifikováno v čl. 28 stanov, které tvoří přílohu č. 1 projektu přemístění ze dne 26.4.2011. zobrazit více skrýt více
  • 27. července 2010 - 20. června 2012 : Na společnost R. JELINEK GROUP SE, IČ: 289 60 858, sídlem Vizovice, Razov 472, přešla část jmění společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s., IČ: 499 71 361, sídlem Razov 472, Vizovice, 763 12... , která je uvedena v projektu rozdělení ze dne 10.05.2010. zobrazit více skrýt více
  • 3. prosince 2010 - 27. prosince 2010 : Mimořádná valná hromada společnosti dne 19.11.2010 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:a) Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu sp... olečnosti o částku 317.994.252, -- Kč (slovy: tři sta sedmnáct milionů devět set devadesát čtyři tisíc dvě stě padesát dvě korun českých), tj. z původní výše základního kapitálu 158.997.126,-- Kč na 476.991.378,-- Kč, a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti, tj. nad částku 317.994.252,-- Kč se nepřipouští.b) Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií je tato:- 4.671.130 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 2,-- Kč,- 13.329 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 1.388,-- Kč,- 40 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 1.400.000,-- Kč,- 19 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 12.000.000,-- Kč,- 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 615.134,-- Kč.Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.c) Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.d) Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti na adrese Vizovice, Razov 472, 763 12. Lhůta pro vykonání přednostního práva počne běžet po 5. dni, který bude následovat po dni zveřejnění informace podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v Obchodním věstníku a bude činit dva týdny. V této lhůtě lze vykonat přednostní právo úpisu v pracovní dny, a to každé pondělí od 8 do 17 hodin, ostatní pracovní dny od 8 do 12 hodin. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen současně se zveřejněním oznámení podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, a to zveřejněním v Obchodním věstníku a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním oznámení na adresu sídla či bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů.e) Počet nových akcií, které lze při výkonu přednostního práva upsat na jednu dosavadní akcii společnosti:- na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,-- Kč znějící na jméno, v listinné podobě lze upsat jednu novou kmenovou akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2,-- Kč- na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 694,-- Kč znějící na jméno, v listinné podobě lze upsat jednu novou kmenovou akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.388,-- Kč- na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 700.000,-- Kč znějící na jméno, v listinné podobě lze upsat jednu novou kmenovou akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.400.000,--Kč- na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 6.000.000,-- Kč znějící na jméno, v listinné podobě lze upsat jednu novou kmenovou akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 12.000.000,-- Kč- na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 307.567,-- Kč znějící na jméno, v listinné podobě lze upsat jednu novou kmenovou akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 615.134,-- Kč.Lze upisovat pouze celé akcie.f) Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:- 4.671.130 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 2,-- Kč,- 13.329 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 1.388,-- Kč,- 40 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 1.400.000,-- Kč,- 19 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 12.000.000,-- Kč,- 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 615.134,-- Kč.Emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva je roven jejichjmenovité hodnotě.g) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci - Ing. Pavlu Dvořáčkovi, nar. 08.06.1972, bytem Kostelany 24, PSČ 767 01. Předem určený zájemce bude upisovat akcie ve smlouvě o upsání, která musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.h) Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci Ing. Pavlu Dvořáčkovi. Oznámení o běhu této lhůty bude předem určenému zájemci zasláno dopisem adresovaným na adresu jeho bydliště nebo osobně předáno. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci zaslán na adresu jeho bydliště či osobně předán, a to 1. den po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva upsání akcií. Emisní kurs akcií upisovaných předem určeným zájemcem je roven jejich jmenovité hodnotě. Místem upsání akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti na adrese Razov 472, Vizovice, kam je předem určený zájemce oprávněn do konce lhůty stanovené pro upsání akcií doručit jím podepsaný návrh smlouvy o úpisu akcií, a to vždy v pracovní dny každé pondělí od 8 do 17 hodin, ostatní pracovní dny od 8 do 12 hodin.i) Akcionář, který upíše akcie s využitím přednostního práva je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií, a to na účet určený pro splácení emisního kursu nově upsaných akcií vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 4419482/800, IBAN CZ52 0800 0000 0000 0441 9482, a to nejpozději do konce lhůty určené pro výkon přednostního práva úpisu. Emisní kurs se považuje za splacený okamžikem připsání částky na určený účet. Povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií na k tomu určený účet se nevztahuje na případy, kdy v souladu s tímto rozhodnutím valné hromady bude uzavřena dohoda o započtení pohledávky akcionáře proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu či části emisního kursu upsaných akcií.j) Předem určený zájemce, který upíše smlouvou o upsání akcií akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, je povinen splatit 100 % emisního kursu akcií jím takto upsaných na účet vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 4419482/800, IBAN CZ52 0800 0000 0000 0441 9482, a to nejpozději do konce lhůty určené pro upsání akcií předem určeným zájemcem, tj. nejpozději 14. den ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Emisní kurs se považuje za splacený okamžikem připsání částky na určený účet.k) Připouští se možnost započtení těchto peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných v rámci výkonu přednostního práva úpisu:- pohledávka Ing. Pavla Dvořáčka, bytem Kostelany 24, PSČ 767 01, ve výši 187.640.236,-- Kč (slovy: sto osmdesát sedm milionů šest set čtyřicet tisíc dvě stě třicet šest korun českých), která představuje část kupní ceny za převod akcií dle smlouvy o převodu akcií emitovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která byla uzavřena mezi společností R.JELINEK GROUP SE jako kupujícím a Ing. Pavlem Dvořáčkem jako prodávajícím,- pohledávka společnosti LOTURA CO LIMITED, sídlem Kotsapas Building, Block A, flat 301, Demitri Liberti Street, Limassol, Kypr, ve výši 51.802.069,-- Kč (slovy: padesát jedna milionů osm set dva tisíc šedesát devět korun českých), která představuje část kupní ceny za převod akcií dle smlouvy o převodu akcií emitovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která byla uzavřena mezi společností R.JELINEK GROUP SE jako kupujícím a LOTURA CO LIMITED jako prodávajícím,- pohledávka Ing. Miroslava Rychny, bytem Praha 10, Nedvězí, Letní 94/4, PSČ 103 00, ve výši 37.690.149,-- Kč (slovy: třicet sedm milionů šest set devadesát tisíc sto čtyřicet devět korun českých), která představuje část kupní ceny za převod akcií dle smlouvy o převodu akcií emitovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která byla uzavřena mezi společností R.JELINEK GROUP SE jako kupujícím a Ing. Miroslavem Rychnou jako prodávajícím,- pohledávka Ing. Zdeňka Chromého, bytem Luhačovice, Slunná 827, PSČ 763 26, ve výši 9.674.222,-- Kč (slovy: devět milionů šest set sedmdesát čtyři tisíc dvě stě dvacet dvě korun českých), která představuje část kupní ceny za převod akcií dle smlouvy o převodu akcií emitovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která byla uzavřena mezi společností R.JELINEK GROUP SE jako kupujícím a Ing. Zdeňkem Chromým jako prodávajícím,- pohledávka Ing. Přemysla Kováře, bytem Ostrava, Polanka nad Odrou, K Lípě 1259/5b, PSČ 725 25, ve výši 9.623.580,-- Kč (slovy: devět milionů šest set dvacet tři tisíc pět set osmdesát korun českých), která představuje část kupní ceny za převod akcií dle smlouvy o převodu akcií emitovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která byla uzavřena mezi společností R.JELINEK GROUP SE jako kupujícím a Ing. Přemyslem Kovářem jako prodávajícím,- pohledávka Ing. Martina Dévy, bytem Vizovice, Partyzánská 977, PSČ 763 12, ve výši 3.689.717,-- Kč (slovy: tři miliony šest set osmdesát devět tisíc sedm set sedmnáct korun českých), která představuje část kupní ceny dle smlouvy o převodu akcií emitovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která byla uzavřena mezi společností R.JELINEK GROUP SE jako kupujícím a Ing. Martinem Dévou jako prodávajícím,- pohledávka Ing. Leoše Kvapila, bytem Hradec Králové, Hradecká 300/32, PSČ 500 11, ve výši 6.058.140,-- Kč (šest milionů padesát osm tisíc sto čtyřicet korun českých), která představuje část kupní ceny za převod akcií dle smlouvy o převodu akcií emitovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která byla uzavřena mezi společností R.JELINEK GROUP SE jako kupujícím a Ing. Leošem Kvapilem jako prodávajícím,- pohledávka Ing. Dušana Horčičky, bytem Kroměříž, Víta Nejedlého 2973, PSČ 767 01 ve výši 1.739.899,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set třicet devět tisíc osm set devadesát devět korun českých), která představuje část kupní ceny za převod akcií dle smlouvy o převodu akcií emitovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která byla uzavřena mezi společností R.JELINEK GROUP SE jako kupujícím a Ing. Dušanem Horčičkou jako prodávajícím.Valná hromada schvaluje, aby pohledávky jednotlivých akcionářů vůči společnosti tak, jak jsou uvedeny výše pod písm. k) tohoto usnesení, byly započteny proti pohledávce společnosti vůči jednotlivým akcionářům na splacení emisního kursu akcií upsaných v rámci výkonu přednostního práva úpisu, a to až do plné výše pohledávky společnosti existující ke dni uzavření dohody o započtení. Případný zbytek pohledávky společnosti na splacení emisního kursu akcií, který započtením nezanikne, jsou akcionáři povinni splatit v lhůtě a způsobem uvedeným pod písm. i) tohoto usnesení.Každému akcionáři společnosti, u kterého se připouští možnost započtení jeho pohledávky vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, společnost bezprostředně poté, co akcionář upíše akcie v rámci výkonu přednostního práva zápisem do listiny upisovatelů, předá návrh smlouvy o započtení pohledávek podepsaný ze strany společnosti. Tento návrh smlouvy musí být doručen zpět na adresu sídla společnosti podepsaný akcionářem nejpozději v poslední den lhůty určené pro výkon přednostního práva pro upsání akcií. Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií zaniká do výše, ve které bude započtena.l) Upisování akcií s využitím přednostního práva i upisování akcií předem určeným zájemcem je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 19.11.2010 o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tj. účinnost upisování akcií zaniká v případě, že nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 30. listopadu 2010 - 3. prosince 2010 : Mimořádná valná hromada společnosti dne 19.11.2010 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:a) Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu sp... olečnosti o částku 317.994.252, -- Kč (slovy: tři sta sedmnáct milionů devět set devadesát čtyři tisíc dvě stě padesát dvě korun českých), tj. z původní výše základního kapitálu 158.997.126,-- Kč na 476.991.378,-- Kč, a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti, tj. nad částku 317.994.252,-- Kč se nepřipouští.b) Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií je tato:- 4.671.130 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 2,-- Kč,- 13.329 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 1.388,-- Kč,- 40 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 1.400.000,-- Kč,- 19 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 12.000.000,-- Kč,- 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 615.134,-- Kč.Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.c) Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.d) Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti na adrese Vizovice, Razov 472, 763 12. Lhůta pro vykonání přednostního práva počne běžet po 5. dni, který bude následovat po dni zveřejnění informace podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v Obchodním věstníku a bude činit dva týdny. V této lhůtě lze vykonat přednostní právo úpisu v pracovní dny, a to každé pondělí od 8 do 17 hodin, ostatní pracovní dny od 8 do 12 hodin. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen současně se zveřejněním oznámení podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, a to zveřejněním v Obchodním věstníku a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním oznámení na adresu sídla či bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů.e) Počet nových akcií, které lze při výkonu přednostního práva upsat na jednu dosavadní akcii společnosti:- na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,-- Kč znějící na jméno, v listinné podobě lze upsat jednu novou kmenovou akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2,-- Kč- na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 694,-- Kč znějící na jméno, v listinné podobě lze upsat jednu novou kmenovou akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.388,-- Kč- na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 700.000,-- Kč znějící na jméno, v listinné podobě lze upsat jednu novou kmenovou akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.400.000,--Kč- na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 6.000.000,-- Kč znějící na jméno, v listinné podobě lze upsat jednu novou kmenovou akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 12.000.000,-- Kč- na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 307.567,-- Kč znějící na jméno, v listinné podobě lze upsat jednu novou kmenovou akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 615.134,-- Kč.Lze upisovat pouze celé akcie.f) Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:- 4.671.130 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 2,-- Kč,- 13.329 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 1.388,-- Kč,- 40 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 1.400.000,-- Kč,- 19 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 12.000.000,-- Kč,- 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 615.134,-- Kč.Emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva je roven jejichjmenovité hodnotě.g) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci ? Ing. Pavlu Dvořáčkovi, nar. 08.06.1972, bytem Kostelany Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci - Ing. Pavlu Dvořáčkovi, nar. 08.06.1972, bytem Kostelany 24, PSČ 767 01. Předem určený zájemce bude upisovat akcie ve smlouvě o upsání, která musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.h) Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci Ing. Pavlu Dvořáčkovi. Oznámení o běhu této lhůty bude předem určenému zájemci zasláno dopisem adresovaným na adresu jeho bydliště nebo osobně předáno. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci zaslán na adresu jeho bydliště či osobně předán, a to 1. den po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva upsání akcií. Emisní kurs akcií upisovaných předem určeným zájemcem je roven jejich jmenovité hodnotě. Místem upsání akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti na adrese Razov 472, Vizovice, kam je předem určený zájemce oprávněn do konce lhůty stanovené pro upsání akcií doručit jím podepsaný návrh smlouvy o úpisu akcií, a to vždy v pracovní dny každé pondělí od 8 do 17 hodin, ostatní pracovní dny od 8 do 12 hodin.i) Akcionář, který upíše akcie s využitím přednostního práva je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií, a to na účet určený pro splácení emisního kursu nově upsaných akcií vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 4419482/800, IBAN CZ52 0800 0000 0000 0441 9482, a to nejpozději do konce lhůty určené pro výkon přednostního práva úpisu. Emisní kurs se považuje za splacený okamžikem připsání částky na určený účet. Povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií na k tomu určený účet se nevztahuje na případy, kdy v souladu s tímto rozhodnutím valné hromady bude uzavřena dohoda o započtení pohledávky akcionáře proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu či části emisního kursu upsaných akcií.j) Předem určený zájemce, který upíše smlouvou o upsání akcií akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, je povinen splatit 100 % emisního kursu akcií jím takto upsaných na účet vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 4419482/800, IBAN CZ52 0800 0000 0000 0441 9482, a to nejpozději do konce lhůty určené pro upsání akcií předem určeným zájemcem, tj. nejpozději 14. den ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Emisní kurs se považuje za splacený okamžikem připsání částky na určený účet.k) Připouští se možnost započtení těchto peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných v rámci výkonu přednostního práva úpisu:- pohledávka Ing. Pavla Dvořáčka, bytem Kostelany 24, PSČ 767 01, ve výši 187.640.236,-- Kč (slovy: sto osmdesát sedm milionů šest set čtyřicet tisíc dvě stě třicet šest korun českých), která představuje část kupní ceny za převod akcií dle smlouvy o převodu akcií emitovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která byla uzavřena mezi společností R.JELINEK GROUP SE jako kupujícím a Ing. Pavlem Dvořáčkem jako prodávajícím,- pohledávka společnosti LOTURA CO LIMITED, sídlem Kotsapas Building, Block A, flat 301, Demitri Liberti Street, Limassol, Kypr, ve výši 51.802.069,-- Kč (slovy: padesát jedna milionů osm set dva tisíc šedesát devět korun českých), která představuje část kupní ceny za převod akcií dle smlouvy o převodu akcií emitovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která byla uzavřena mezi společností R.JELINEK GROUP SE jako kupujícím a LOTURA CO LIMITED jako prodávajícím,- pohledávka Ing. Miroslava Rychny, bytem Praha 10, Nedvězí, Letní 94/4, PSČ 103 00, ve výši 37.690.149,-- Kč (slovy: třicet sedm milionů šest set devadesát tisíc sto čtyřicet devět korun českých), která představuje část kupní ceny za převod akcií dle smlouvy o převodu akcií emitovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která byla uzavřena mezi společností R.JELINEK GROUP SE jako kupujícím a Ing. Miroslavem Rychnou jako prodávajícím,- pohledávka Ing. Zdeňka Chromého, bytem Luhačovice, Slunná 827, PSČ 763 26, ve výši 9.674.222,-- Kč (slovy: devět milionů šest set sedmdesát čtyři tisíc dvě stě dvacet dvě korun českých), která představuje část kupní ceny za převod akcií dle smlouvy o převodu akcií emitovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která byla uzavřena mezi společností R.JELINEK GROUP SE jako kupujícím a Ing. Zdeňkem Chromým jako prodávajícím,- pohledávka Ing. Přemysla Kováře, bytem Ostrava, Polanka nad Odrou, K Lípě 1259/5b, PSČ 725 25, ve výši 9.623.580,-- Kč (slovy: devět milionů šest set dvacet tři tisíc pět set osmdesát korun českých), která představuje část kupní ceny za převod akcií dle smlouvy o převodu akcií emitovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která byla uzavřena mezi společností R.JELINEK GROUP SE jako kupujícím a Ing. Přemyslem Kovářem jako prodávajícím,- pohledávka Ing. Martina Dévy, bytem Vizovice, Partyzánská 977, PSČ 763 12, ve výši 3.689.717,-- Kč (slovy: tři miliony šest set osmdesát devět tisíc sedm set sedmnáct korun českých), která představuje část kupní ceny dle smlouvy o převodu akcií emitovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která byla uzavřena mezi společností R.JELINEK GROUP SE jako kupujícím a Ing. Martinem Dévou jako prodávajícím,- pohledávka Ing. Leoše Kvapila, bytem Hradec Králové, Hradecká 300/32, PSČ 500 11, ve výši 6.058.140,-- Kč (šest milionů padesát osm tisíc sto čtyřicet korun českých), která představuje část kupní ceny za převod akcií dle smlouvy o převodu akcií emitovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která byla uzavřena mezi společností R.JELINEK GROUP SE jako kupujícím a Ing. Leošem Kvapilem jako prodávajícím,- pohledávka Ing. Dušana Horčičky, bytem Kroměříž, Víta Nejedlého 2973, PSČ 767 01 ve výši 1.739.899,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set třicet devět tisíc osm set devadesát devět korun českých), která představuje část kupní ceny za převod akcií dle smlouvy o převodu akcií emitovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která byla uzavřena mezi společností R.JELINEK GROUP SE jako kupujícím a Ing. Dušanem Horčičkou jako prodávajícím.Valná hromada schvaluje, aby pohledávky jednotlivých akcionářů vůči společnosti tak, jak jsou uvedeny výše pod písm. k) tohoto usnesení, byly započteny proti pohledávce společnosti vůči jednotlivým akcionářům na splacení emisního kursu akcií upsaných v rámci výkonu přednostního práva úpisu, a to až do plné výše pohledávky společnosti existující ke dni uzavření dohody o započtení. Případný zbytek pohledávky společnosti na splacení emisního kursu akcií, který započtením nezanikne, jsou akcionáři povinni splatit v lhůtě a způsobem uvedeným pod písm. i) tohoto usnesení.Každému akcionáři společnosti, u kterého se připouští možnost započtení jeho pohledávky vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, společnost bezprostředně poté, co akcionář upíše akcie v rámci výkonu přednostního práva zápisem do listiny upisovatelů, předá návrh smlouvy o započtení pohledávek podepsaný ze strany společnosti. Tento návrh smlouvy musí být doručen zpět na adresu sídla společnosti podepsaný akcionářem nejpozději v poslední den lhůty určené pro výkon přednostního práva pro upsání akcií. Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií zaniká do výše, ve které bude započtena.l) Upisování akcií s využitím přednostního práva i upisování akcií předem určeným zájemcem je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 19.11.2010 o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tj. účinnost upisování akcií zaniká v případě, že nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů