Trendy

2 202 866 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 304 907 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

2 607 440 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.11.2009 Praha 5, Pekařská 1/598, PSČ 15500

Historické adresy

14.10.2009 - 26.11.2009 Praha 1 - Staré Město, Revoluční 1003/3, PSČ 11000

28975031

DIČ

Není plátce DPH

14.12.2009 - 11.6.2017

CZ28975031

Datum vzniku

14. října 2009

Datová schránka

7rfeamc

Historické názvy

1.12.2016 - 12.6.2017

OLBAK a.s.

1.1.2010 - 1.12.2016

UNITED BAKERIES a.s.

14.10.2009 - 1.1.2010

HZ InvestCo Beta, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15630

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.9.2013

1 642 760 000 Kč

Historické jmění

2.3.2010 - 30.9.2013

1 525 000 000 Kč

15.1.2010 - 2.3.2010

1 525 000 000 Kč

14.10.2009 - 15.1.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Historické provozovny

1.1.2010 - 2.12.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Bohunická 519/24, 619 00, Brno - Horní Heršpice

... více provozoven (celkem 14) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. prosince 2016 : S účinností ke dni 1. prosince 2016 došlo k převodu celého obchodního závodu společnosti UNITED BAKERIES a.s., se sídlem Pekařská 1/598, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 289 75 S účinností ke dni 1. prosince 2016 došlo k převodu celého obchodního závodu společnosti UNITED BAKERIES a.s., se sídlem Pekařská 1/598, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 289 75... 031, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15630, na společnost UB REAL ESTATE a.s., se sídlem Pekařská 1/598, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČ 289 76 231, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15638. zobrazit více skrýt více
  • 27. ledna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
  • 10. září 2012 : Na základě projektu fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti EURO BAKERIES HOLDING a.s. IČ 289 74 646, se sídlem Praha 5, Pekařská 1/598, PSČ 155 00, zapsané v Na základě projektu fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti EURO BAKERIES HOLDING a.s. IČ 289 74 646, se sídlem Praha 5, Pekařská 1/598, PSČ 155 00, zapsané v ...obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15625, na společnost UNITED BAKERIES a.s., jakožto nástupnickou společnost. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. ledna 2014 - 2. ledna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 27. ledna 2014 - 27. prosince 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 24. září 2013 - 30. září 2013 : „Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitým vkladem takto: a) základní kapitál se zvyšuje o částku 117.760.000 Kč s tím, že se... nepřipouští upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,b) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových 11776 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000 Kč, nekótovaných. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými,c) výše emisního kursu nově upsaných akcií činí částku za jednu akcii ve výši 10.000 Kč, emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem,d) veškeré nově upsané akcie budou s využitím přednostního práva upsány jediným akcionářem, společností EUROPEAN UNITED BAKERIES S.A., dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku v platném znění; návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí společnost jedinému akcionáři nejpozději do 20.09.2013, e) všechny nově upsané akcie budou upsány ve lhůtě do třiceti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle společnosti, přičemž představenstvo společnosti je povinno oznámit počátek běhu této lhůty jedinému akcionáři písemně spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií,f) celý emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet číslo 2109575077/2700, vedený u UniCredit Bank, a.s., a to do třiceti dnů ode dne úpisu těchto akcií.“ zobrazit více skrýt více
  • 9. prosince 2009 - 15. ledna 2010 : "Valná hromada společnosti rozhodla dne 2. 12. 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 2.000.... 000,- Kč o částku 1.523.000.000,- Kč na částku 1.525.000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny upsané akcie budou splaceny nepeněžitými vklady, tedy bez využití přednostního práva.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:152.300 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, o souhrnné jmenovité hodnotě 1.523.000.000,- Kč (dále jen "Akcie").3) Všechny Akcie budou upsány akcionáři Společnosti s tím, že:(a) 151.300 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, o souhrnné jmenovité hodnotě 1.513.000.000,- Kč (dále jen "Akcie 1") bude upsáno akcionářem UNITED BAKERIES a.s., IČ: 262 22 990, se sídlem Brno, Bohunická 24/519, okres Brno-město, PSČ 619 00 (dále jen "Upisovatel 1");(b) 1.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, o souhrnné jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (dále jen "Akcie 2") bude upsáno akcionářem Pekárna Liberec, a.s., IČ: 499 02 555, se sídlem Liberec 30, Vratislavice, Rochlická 1107, PSČ 463 11 (dále jen "Upisovatel 2").Akcionáři (tedy Upisovatel 1 a Upisovatel 2) upíší Akcie na základě dohody uzavřené ve formě notářského zápisu podle § 205 obchodního zákoníku.4) Lhůta k upsání Akcií (tedy k uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku) činí 14 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti. Místem pro upisování Akcií je sídlo Společnosti.5) Emisní kurz všech upisovaných Akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí tedy u každé Akcie částku 10.000,- Kč. Celkový emisní kurz všech Akcií tedy činí částku 1.523.000.000,- Kč, z čehož:- emisní kurz všech Akcií 1 činí 1.513.000.000,- Kč,- emisní kurz všech Akcií 2 činí 10.000.000,- Kč.6) Předmět a ocenění nepeněžitých vkladů:(a) Akcie 1, tedy 151.300 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, budou vydány Upisovateli 1 za následující nepeněžitý vklad:- Část podniku Upisovatele 1, tvořící samostatnou organizační složku nezapsanou v obchodním rejstříku, označenou a vymezenou v účetnictví Upisovatele 1 jako "Pekárenská činnost";Uvedená část podniku představuje soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání a zahrnuje věci, další práva a jiné majetkové hodnoty patřící Upisovateli 1 a sloužící k provozování části podniku, tedy zejména k výrobě a prodeji pekárenských výrobků; hodnota uvedené části podniku jako nepeněžitého vkladu byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle znaleckého posudku č. 355/2009 ze dne 13. 11. 2009, vypracovaného znalcem Ing. Petrem Šímou, jmenovaným k tomuto účelu usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 5039/2009-7 ze dne 16.10.2009, a to na částku 1.513.678.000,- Kč (dále jen "Nepeněžitý vklad 1");Rozdíl mezi uvedenou hodnotou Nepeněžitého vkladu 1 a celkovým emisním kurzem Akcií 1 (odpovídajícím jejich souhrnné jmenovité hodnotě) v částce 678.000,- Kč bude v souladu s § 163a odst. 3 obchodního zákoníku považován za dobrovolný příplatek Upisovatele 1 do dobrovolně vytvářeného rezervního fondu Společnosti při zvyšování základního kapitálu nad emisní kurs akcií ve smyslu § 67 odst. 2 obchodního zákoníku a čl. VIII. odst. 2 stanov Společnosti;(b) Akcie 2, tedy 1.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, budou vydány Upisovateli 2 za následující nepeněžitý vklad:- Část podniku Upisovatele 2, tvořící samostatnou organizační složku nezapsanou v obchodním rejstříku, označenou a vymezenou v účetnictví Upisovatele 2 jako "Pekárenská činnost";Uvedená část podniku představuje soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání a zahrnuje věci, další práva a jiné majetkové hodnoty patřící Upisovateli 2 a sloužící k provozování části podniku, tedy zejména k výrobě a prodeji pekárenských výrobků; hodnota uvedené části podniku jako nepeněžitého vkladu byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle znaleckého posudku č. 354/2009 ze dne 13. 11. 2009, vypracovaného znalcem Ing. Petrem Šímou, jmenovaným k tomuto účelu usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 5040/2009-7 ze dne 16.10.2009, a to na částku 10.556.000,- Kč (dále jen "Nepeněžitý vklad 2");Rozdíl mezi uvedenou hodnotou Nepeněžitého vkladu 2 a celkovým emisním kurzem Akcií 2 (odpovídajícím jejich souhrnné jmenovité hodnotě) v částce 556.000,- Kč bude v souladu s § 163a odst. 3 obchodního zákoníku považován za dobrovolný příplatek Upisovatele 2 do dobrovolně vytvářeného rezervního fondu Společnosti při zvyšování základního kapitálu nad emisní kurs akcií ve smyslu § 67 odst. 2 obchodního zákoníku a čl. VIII. odst. 2 stanov Společnosti;7) Místo a lhůta splacení nepeněžitých vkladů:(a) Nepeněžitý vklad 1 bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu části podniku Upisovatele 1 specifikované v bodě 6) písm. a) výše a předáním této části podniku Upisovatele 1 Společnosti, a to v sídle Upisovatele 1 a ve lhůtě 30 dnů od upsání Akcií 1, tedy od uzavření dohody akcionářů (Upisovatele 1 a Upisovatele 2) podle § 205 obchodního zákoníku.(b) Nepeněžitý vklad 2 bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu části podniku Upisovatele 2 specifikované v bodě 6) písm. b) výše a předáním této části podniku Upisovatele 2 Společnosti, a to v sídle Upisovatele 2 a ve lhůtě 30 dnů od upsání Akcií 2, tedy od uzavření dohody akcionářů (Upisovatele 1 a Upisovatele 2) podle § 205 obchodního zákoníku." zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů