Trendy

423 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

- 530 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

40 770 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 15.12.2015 Řeznická 1486/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

4.10.2012 - 15.12.2015 Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000
9.11.2009 - 4.10.2012 Praha 4 - Podolí, Na dolinách 128/36, PSČ 14700

28978218

DIČ

od 1.12.2010

CZ28978218

Datum vzniku

9. listopadu 2009

Datová schránka

juff2ed

Historické názvy

15.10.2014 - 14.4.2015

KCTX a.s.

9.11.2009 - 15.10.2014

KCTX a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15650

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.1.2011

31 000 000 Kč

Historické jmění

9.11.2009 - 5.1.2011

3 800 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

242020928 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 15. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. listopadu 2010 - 5. ledna 2011 : Valná hromada dne 10. listopadu 2010 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti KCTX a.s. takto:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 27.200.000,-- Kč (slovy dva... cetsedmmilionůdvěstětisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 5.440 (pěttisícčtyřistačtyřicet) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.4. Upsání všech 5.440 (pěttisícčtyřistačtyřiceti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci ? panu Jaroslavu Š p a č k o v i , datum narození 10. září 1924, bytem Náchod, Pražská 250, PSČ 547 01 (dále též jen ?Jaroslav Špaček? nebo ?určitý zájemce?).5. Akcie je možno upsat na adrese Hradec Králové, Gočárova třída 806/32, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva (2) měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost KCTX a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých).9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti KCTX a.s. ve výši 27.200.000,-- Kč (slovy dvacetsedmmilionůdvěstětisíc korun českých) za určitým zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byly započteny pohledávky pana Jaroslava Špačka vůči společnosti KCTX a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 15. července 2010 mezi společností GAVONEST LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Arch. Kyprianou & Ag. Andreou 2, G. Pavlides Court, 5th Floor, P.C. 3036, identifikační číslo společnosti HE 256489 (dále též jen ?GAVONEST LIMITED?), na straně jedné jako postupitelem, a panem Jaroslavem Špačkem, na straně druhé jako postupníkem, ohledně postoupení pohledávek ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 1. dubna 2010 mezi společností GAVONEST LIMITED, na straně jedné jako věřitelem, a společností KCTX a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně poskytnutí peněžních prostředků až do výše 30.420.000,-- Kč (třicetmilionůčtyřistadvacettisíc korun českých), a to:? jistina úvěru ve výši 26.767.378,-- Kč (dvacetšestmilionůsedmsetšedesátsedmtisíctřistasedmdesátosm korun českých),? úrok z dlužné jistiny úvěru naběhlý do dne 31. října 2010 (třicátéhoprvního října roku dvatisícedeset), a to částka ve výši 432.622,-- Kč (čtyřistatřicetdvatisícešestsetdvacetdvě koruny české).10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti KCTX a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.11. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti (30) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.? zobrazit více skrýt více
  • 18. listopadu 2010 - 18. listopadu 2010 : Valná hormada dne 10.listopadu 2010 schávlila zvýšení základního kapitálu společnosti KCTX a.s. takto:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 27.200.000,-Kč (slovy: dvace... tsedmmilionůdvěstětisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 5.440 (pěttisícčtyřistačtyřicet kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- (pěttisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na přednostní upisování akcií dle ust. § 204a, odst. 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.4. Upsání všech 5.440 (pětsettisícčtyřistačtyřicet) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pěttisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určenému zájemci-panu Jaroslavu Špačkovi, datum narození 10.9.1924, bytem Náchod, Pražská 250, PSČ: 547 01( dále též "Jaroslav Špaček" nebo "určený zájemce").5. Akcie je možno upsat na adrese Hradec Králové, Gočárova třída 806/32, v pracovních dnech od 8,00 do 16, 00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva (2) měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost KCTX a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o úpsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hormady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (pěttisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 5.000,-Kč (pěttisíc korun českých).9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinnen splatit nejpozději ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti KCTX a.s. ve výši 27.200.000,-Kč (slovy: dvacetsedmmilionůdvěstětisíc korun českých) za určitým zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byly započteny pohledávky pana Jaroslava Špačka vůči společnosti dne 15.července 2010 mezi společností GAVONEST LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Arch. Kyprianou a Ag. Andreou 2, G. Pavlides Court, 5th Floor, P.C. 3036, identifikační číslo společnosti HE 256489 (dále též jen "GAVONEST LIMITED"), na straně jedné jako postupníkem, ohledně postoupení pohledávek ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 1.dubna 2010 mezi společností GAVONEST LIMITED, na straně jedné jako věřitelem, a společností KCTX a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně poskytnutí peněžitých prostředků až do výše 30.420.000,-Kč (třicet milionůčtyřistadvacettisíc korun českých), a to:- jistina úvěru ve výši 26.767.378,-Kč (dvacetšestmilionůsedmsetšedestátsedmtisíctřistadevadesátosmkorun českých),- úrok z dlužné jistiny úvěru naběhlý do dne 31.října 2010 (třicátéhoprvního října roku dvatisícedeset), a to částka ve výši 432.622,- Kč (čtyřistatřicetdvatisícešestsetdvacetdvě koruny české).10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti KCTX a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.11. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti (30) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů