Trendy

95 962 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

8 268 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

178 085 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.5.2017 Mařatkova 1000/1, Kamýk, 142 00 Praha 4

Historické adresy

7.12.2009 - 15.5.2017 Praha 10 - Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 10100

29003407

DIČ

od 21.2.2011

CZ29003407

Datum vzniku

7. prosince 2009

Datová schránka

rz5g43q

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15774

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.4.2013

155 000 000 Kč

Historické jmění

12.3.2013 - 12.4.2013

125 000 000 Kč

21.2.2011 - 12.3.2013

105 000 000 Kč

7.12.2009 - 21.2.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 12

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 8906820247 / 0100

Provozovny

od 1.10.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Česká 57, 266 01, Beroun - Beroun-Centrum

... více provozoven (celkem 29) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 22. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. července 2014 - 23. března 2018 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 22. července 2014 - 23. března 2018 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 26. března 2013 - 12. dubna 2013 : Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti PROFI GRUP CZ a.s. se zvyšuje takto: I. Stávající základní kapitá... l společnosti ve výši 125.000.000,- Kč (slovy: sto dvacet pět miliónů korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 155.000.000,- Kč (slovy: sto padesát pět miliónů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním 30 (slovy: třiceti) kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé akcie. II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určeným zájemcem, a to společností DOMINO GAME s.r.o., se sídlem Praha 10 – Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00, IČ 284 08 888, která upíše celkem 30 (slovy: třicet) kusů akcií. V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. VI. Lhůta pro upsání akcií je 30 (slovy: třicet) dnů a začíná běžet pátého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli – předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií. VIII. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PROFI GRUP CZ a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. IX. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 52257/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, za tímto účelem zřízený. X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 21. února 2013 - 12. března 2013 : Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti PROFI GRUP CZ a.s. se zvyšuje takto: I. Stávající základní kapitál... společnosti ve výši 105.000.000,- Kč (slovy: sto pět miliónů korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 125.000.000,- Kč (slovy: sto dvacet pět miliónů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním 20 (slovy: dvacet) kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé akcie. II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určenými zájemci, a to panem Radimem Šetinou, datum narození 4.9.1978, bytem Sedlec – Prčice, Benešovská 128, PSČ 257 92, který upíše celkem 10 (slovy: deset) kusů akcií a panem JUDr. Milošem Kopeckým, datum narození 9.7.1962, bytem Praha 8 – Bohnice, Feřtekova 557/18, PSČ 182 00, který upíše celkem 10 (slovy: deset) kusů akcií. V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. VI. Lhůta pro upsání akcií je 30 (slovy: třicet) dnů a začíná běžet pátého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovatelům – předem určeným zájemcům oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií. VIII. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PROFI GRUP CZ a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. IX. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 52257/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, za tímto účelem zřízený. X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 25. ledna 2011 - 21. února 2011 : Pan Vlastimil Hejsek, jediný akcionář obchodní společnosti PROFI GRUP CZ a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00, IČ : 290 03 407, v působnosti valné hroma... dy, rozhodl :Za prvé : Základní kapitál společnosti, který k dnešnímu dni činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) a je zcela splacen, zvyšuji o částku 103.000.000 Kč (jedno sto tři miliony korun českých) na konečnou výši 105.000.000 Kč (jedno sto pět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouštím.Za druhé : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových sto tří (103) kusů kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno, každé o nominální hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). Emisní kurs každé nově upisované akcie se bude rovnat její nominální hodnotě. Emitované akcie nebudou kótované.Prohlášení jediného akcionáře společnosti PROFI GRUP CZ a.s. dle ustanovení § 203 odst. (2) písm.c) obch. zák. Pan Vlastimil Hejsek, jediný akcionář obchodní společnosti PROFI GRUP CZ a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00, IČ 29003407, prohlašuje : Vzdávám se svého zákonného přednostního práva k účasti na zamýšleném zvýšení základního kapitálu o částku 103.000.000 Kč (jedno sto tři milionů korun českých ) ve smyslu ustanovení § 203 odst. (2) písm.c) obch. zák. upsáním nových sto tří (103) kusů kmenových listinných akcií společnosti, které budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých).Za třetí : Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenými zájemci, kterými jsou: (a) společnost MEGA WORLD a.s., se sídlem Praha 4, Magistrů 13, PSČ 141 00, IČ: 257 03 471, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 5601 a (b) jediný akcionář pan Vlastimil Hejsek, nar. 13.8.1962, trvale bytem Sedlčany, Nad Přehradou 843.Za čtvrté : Úpis nových akcií bude proveden podpisem Smluv o upsání akcií, které uzavře (a) společnost PROFI GRUP CZ a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00, IČ: 290 03 407 a společnost MEGA WORLD a.s., se sídlem Praha 4, Magistrů 13, PSČ 141 00, IČ: 257 03 471 a (b) společnost PROFI GRUP CZ a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00, IČ: 290 03 407 a pan Vlastimil Hejsek, nar. 13.8.1962, trvale bytem Sedlčany, Nad Přehradou 843.Návrhy Smluv o upsání akcií je představenstvo společnosti PROFI GRUP CZ a.s. povinno zaslat předem určeným zájemcům bezodkladně, nejdříve však následující den po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí rejstříkovému soudu. Lhůta pro uzavření Smluv o upsání akcií činí 15 dnů od převzetí jejich návrhu předem určenými zájemci s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Za páté : Základní kapitál bude zvýšen (a) předem určeným zájemcem ? společností MEGA WORLD a.s., se sídlem Praha 4, Magistrů 13, PSČ 141 00, IČ: 257 03 471, nepeněžitým vkladem, kterým je podnik obchodní společnosti MEGA WORLD a.s., se sídlem Praha 4, Magistrů 13, PSČ 141 00, IČ: 257 03 471, který je tvořen: 622+34 kusy výherních hracích přístrojů s platným výpisem z osvědčení, 46 kusy systému kumulované výhry JACKPOT s platným výpisem z osvědčení, 184 ks výherních hracích přístrojů bez platného výpisu z osvědčení, 59 kusy hracích přístrojů a 100 ks video loterijních terminálů. Nepeněžitý vklad je specifikován ve znaleckém posudku č. 2193 ze dne 12. prosince 2010, vypracovaném Ing. Otakarem Matějkou, soudním znalcem v oboru ekonomika, se zvláštní specializací oceňování zahraniční elektrotechniky. Znalec byl ustanoven k ocenění podniku Usnesením Městského soudu v Praze čj. 2 Nc 4240/2010-9 ze dne 1. března 2010, ve znění opravy provedené usnesením téhož soudu pod spisovou zn. 2 Nc 4240/2010-13 ze dne 3. května 2010, které nabylo právní moci 18.5.2010. Hodnota nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanovena částkou 53.341.344 Kč (padesát tři milionů tři sta čtyřicet jedna tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých). Na zvýšení základního kapitálu bude započtena částka 53.000.000 Kč (padesát tři milionů korun českých) a zbývající částka 341.344 Kč (tři sta čtyřicet čtyři korun českých) bude představovat emisní ážio, které bude vráceno upisovateli. Vkladem podniku získá společnost majetek potřebný pro výkon podnikatelské činnosti zapsané v obchodním rejstříku. Nepeněžitý vklad tvořený podnikem bude splacen uzavřením Smlouvy o prodeji a koupi podniku. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno padesát tři (53) akcií společnosti znějících na jméno, každé o nominální hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). (b) předem určeným zájemcem ? panem Vlastimilem Hejskem, nar. 13.8.1962, bytem Sedlčany, Nad Přehradou 843, peněžitým vkladem ve výši 50.000.000 Kč (padesát milionů korun českých), který se pan Vlastimil Hejsek zavazuje splatit bezhotovostním převodem na účet společnosti PROFI GRUP CZ a.s., č. účtu: 3000046432/7940, který byl k tomuto účelu zřízen společností. Splacením této částky bude upisovateli vydáno padesát (50) akcií společnosti znějících na jméno, každé o nominální hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých).Za šesté : Nepřipouštím možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upsaných akcií.Za sedmé : Místem úpisu akcií je sídlo společnosti PROFI GRUP CZ a.s., na adrese Praha 10, Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00Za osmé : Lhůta, ve které jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs nově upsaných akcií činí 15. dní po úpisu akcií zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů