Základní údaje

Sídlo

od 17.7.2017 č.p. 76, 671 78 Borotice

Historické adresy

13.6.2014 - 17.7.2017 Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8
30.12.2009 - 13.6.2014 Praha 8 - Karlín, Pobřežní 95/74, PSČ 18600

29017734

DIČ

od 15.8.2010

CZ29017734

Datum vzniku

30. prosince 2009

Datová schránka

2kzipjq

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15853

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.7.2017

4 500 000 Kč

Historické jmění

30.12.2009 - 17.7.2017

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Znojmo

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

4347722 / 0800

Historické provozovny

1.3.2014 - 10.10.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 671 63, Lechovice 63

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. července 2017 : Valná hromada společnosti Central-Therm a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií následovně: I. Částka zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál se zvyšuj Valná hromada společnosti Central-Therm a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií následovně: I. Částka zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál se zvyšuj...e o částku ve výši 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých), na novou výši základního kapitálu, kterápředstavuje 4.500.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých).Upisování akcií nad ani pod částku 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští.II. Upisované akcieZákladní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií:1) Počet upisovaných akcií: 125 ks (slovy: sto dvacet pět kusů)2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) 3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) 4) Emisní kurs upisovaných akcií 80.000,-- Kč/1ks (slovy: osmdesát tisíc korun českých za jeden kus)5) Emisní kurs všech upisovaných akcií: 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) 6) Druh upisovaných akcií: kmenové7) Forma upisovaných akcií: na jméno8) Podoba všech upisovaných akcií: zaknihované (dále jen Akcie)III. Přednostní právo na upisování akciíVšichni akcionáři společnosti se dnešního dne před hlasováním o tomto zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování Akcií specifikovaných pod bodem II.IV. Způsob upisování akciíValná hromada rozhodla, že všechny nově upisované Akcie specifikované pod bodem II., budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je:obchodní společnost C.M.B. ENERGY LTD se sídlem C/O Kidd Rapinet LLP, 29 Harbour Exchange Square, E14 9GE Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v rejstříku společností Companies House pod číslem 8860221, kterému společnost nabídne k upsání celkem 125 kusů Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých), při emisním kurzu jedné upisované Akcie ve výši 80.000,-- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých).V. Místo a lhůta pro upisování akcií:Místo upisování akcií: V kanceláři notářky JUDr. Andrey Štěpánové, MBA, notářky se sídlem v Brně, Heršpická 813/5. Lhůta pro upisování akcií: Lhůta pro upisování akcií činí třicet (30) kalendářních dnů a začíná běžet ode dnešního dne (včetně).Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi společností, jakožto emitentem, na straně jedné a předem určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy.VI. Lhůta splacení emisního kursu akcií a bankovní spojeníUpisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných Akcií na bankovní účet společnosti číslo účtu 4301302/0800, a to do třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií, tj. do třiceti (30) dnů ode dne, kdy upisovatel v místě upisování akcií uzavře se společností dle ustanovení § 479 ZOK písemnou smlouvu o upsání akcií.VII. Souhlas se započtením pohledávkyPřipouští se započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kurzu vůči předem určenému zájemci proti části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti uvedené níže. Započtení je výhradní formou splacení emisního kurzu nově upisovaných Akcií specifikovaných pod bodem II.Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči upisovateli společnosti C.M.B. ENERGY LTD se sídlem C/O Kidd Rapinet LLP, 29 Harbour Exchange Square, E14 9GE Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 8860221, v úhrnné výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých), spočívající v právu na splacení emisního kursu 125 ks jím upsaných nových kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 20.000,-Kč/1ks specifikovaných pod bodem II., byla započtena proti níže specifikované části peněžité pohledávky upisovatele:- pohledávce spočívající v právu na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 10.456.000,- Kč (slovy: deset milionů čtyři sta padesát šest tisíc korun českých) bez příslušenství, kterou obchodní společnost Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. se sídlem Lechovice 60, IČO 48909769 přenechala společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 15.07.2010 uzavřené mezi společností, jakožto dlužníkem a společností Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o., jakožto věřitelem, a v souladu se smlouvou o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o., jako postupitelem, a Ing. Zdeňkem Palátem, jako postupníkem,dne 14.07.2017.VIII. Způsob splacení emisního kurzuEmisní kurs nově upsaných akcií bude splacen započtením pohledávky společnosti vůči upisovateli (předem určenému zájemci) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií v úhrnné výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) proti části pohledávky upisovatele vůči společnosti v úhrnné výši 10.456.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) specifikované pod bodem VII, přičemž pohledávka upisovatele zanikne v části 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a v části 456.000,-- Kč (slovy: čtyři sta padesát šest tisíc korun českých) nadále trvá. Příslušenství pohledávky upisovatele není předmětem zápočtu a nebude jím dotčeno. IX. Pravidla postupu při uzavírání smluv o započteníSmlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu jím upsaných Akcií proti pohledávce upisovatele vůči společnosti specifikované pod bodem VII. bude uzavírána tímto postupem:Místo pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:- V kanceláři notářky JUDr. Andrey Štěpánové, MBA, notářky v Brně, se sídlem v Brně, Heršpická 813/5 Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:Do třiceti (30) pracovních dnů ode dne, kdy příslušný předem určený zájemce na základě tohoto rozhodnutí valné hromady uzavře se společnosti podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb. smlouvu o upsání akcií.Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu a společnost společně s upisovatelem v ní musí bez výhrad prohlásit, že vzájemně započítávané pohledávky jsou mezi nimi nesporné. Smlouva o započtení pohledávek společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu jím upsaných Akcií, proti pohledávce upisovatele vůči společnosti specifikované pod bodem VII., může být uzavřena také při témže právním jednání společně se smlouvou o upsání akcií s tím, že obě tyto smlouvy budou pojaty (zahrnuty) do jedné listiny s úředně ověřenými podpisy všech jejich účastníků. zobrazit více skrýt více
  • 17. července 2017 : Počet členů dozorčí rady: 2
  • 17. července 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 28. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. května 2014 - 17. července 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 28. května 2014 - 17. července 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 4
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů