Základní údaje

Sídlo

od 18.2.2010 Praha 8 - Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ 18000

29027781

DIČ

od 24.3.2010

CZ29027781

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. května 2017

Datová schránka

i8ckup3

Historické názvy

13.4.2015 - 31.5.2017

Metrostav nemovitostní, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

18.2.2010 - 13.4.2015

Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15909

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.5.2017

1 169 500 000 Kč

Historické jmění

13.4.2015 - 31.5.2017

1 052 550 000 Kč

29.6.2010 - 13.4.2015

1 169 500 000 Kč

18.2.2010 - 29.6.2010

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 10.7.2014

107- 154320277 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. července 2014 - 13. dubna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 30. července 2014 - 13. dubna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 2. června 2010 - 29. června 2010 : 1.Zvyšuje se základní kapitál společnosti obchodní společnosti Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s. z částky 2,000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) o čá... stku 1.167,500.000,-Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto šedesát sedm milionů pět set tisíc korun českých) na celkovou částku ve výši 1.169,500.000,-Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto šedesát devět milionů pět set tisíc korun českých korun českých) s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem.2.Na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s. bude upsáno 23.350 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a emisním kurzu 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).3.Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci takto:(a) obchodní společností Metrostav a.s., IČ: 00014915, se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 758 - 22.040 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a emisním kursu 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých),(b) obchodní společností S u b t e r r a a.s., IČ: 45309612, se sídlem Praha 4, Bezová čp. 1658, PSČ 147 14, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1383 - 1.310 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a emisním kursu 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí obchodní společnost Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s. předem určeným zájemcům písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do sedmi (7) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.5. Spolu s oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku s tím, že každému z nich bude poskytnuta lhůta sedmi (7) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a obchodní společností Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s. dojde v sídle obchodní společnosti Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s.7. Nové akcie budou splaceny ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií takto: (a) nepeněžitým vkladem obchodní společnosti Metrostav a.s., IČ: 00014915, kterým je vklad části jejího podniku, a to samostatné organizační složky ve smyslu ust. § 487 obchodního zákoníku, zřízené příkazem č. 2/2010 prezidenta obchodní společnosti Metrostav a.s. ze dne 04.03.2010 a označené jako " Oddělení nemovitého majetku".Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 15-7/2010 vyhotoveným dne 13.04.2010 znaleckým ústavem - obchodní společností TACOMA Consulting a.s., IČ: 63998581, ustanoveným na základě usnesení vydaného dne 25.03.2010 Městským soudem v Praze pod č.j. 2 Nc 4264/2010-14, které nabylo právní moci dne 29.03.2010 a činí 1.102,034.000,-Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto dva milionů třicet čtyři tisíce korun českých). Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu uzavřené mezi obchodní společností Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s., jako společností na straně jedné, a obchodní společností Metrostav a.s., jako vkladatelem na straně druhé, spolu s předáním předmětné části podniku obchodní společnosti Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií upsaných obchodní společností Metrostav a.s., tj. částku ve výši 34.000,-Kč (slovy: třicet čtyři tisíce korun českých), je povinna obchodní společnost Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s., vyplatit upisovateli do deseti (10) dnů od právní moci zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.(b) nepeněžitým vkladem obchodní společnosti S u b t e r r a a.s., IČ: 45309612 - kterým je vklad části jejího podniku, a to samostatné organizační složky ve smyslu ust. § 487 obchodního zákoníku, jako jedné ze samostatných účetních jednotek obchodní společnosti S u b t e r r a a.s., označené jako "Organizační složka divize 12 - správa majetku a služby - Středisko 121010".Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 15-7/2010 vyhotoveným dne 13.04.2010 znaleckým ústavem - obchodní společností TACOMA Consulting a.s., IČ: 63998581, ustanoveným na základě usnesení vydaného dne 25.03.2010 Městským soudem v Praze pod č.j. 2 Nc 4264/2010-14, které nabylo právní moci dne 29.03.2010 a činí 65,501.000,-Kč (slovy: šedesát pět milionů pět set jeden tisíc korun českých)Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu uzavřené mezi obchodní společností Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s., jako společností na straně jedné, a obchodní společností S u b t e r r a a.s., jako vkladatelem na straně druhé, spolu s předáním předmětné části podniku obchodní společnosti Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií upsaných obchodní společností S u b t e r r a a.s., tj. částku ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), je povinna obchodní společnost Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s. vyplatit upisovateli do deseti (10) dnů od právní moci zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.9. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.10. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů