Základní údaje

Sídlo

od 16.2.2016 U Bulhara 1611/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

1.2.2010 - 16.2.2016 Praha 1 - Nové Město, U Bulhara 1611/3, PSČ 11000

29031176

DIČ

od 25.3.2010

CZ29031176

Datová schránka

ts4jw8t

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15926

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.7.2010

3 800 000 Kč

Historické jmění

1.2.2010 - 9.7.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 24.7.2015

8677829001 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. února 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. května 2010 - 9. července 2010 : ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘEspolečnosti KORD a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, U Bulhara 1611/3, PSČ 110 00, ident. číslo 290 31 176, při výkonu působnosti valné hromady ... dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku1. Základní kapitál společnosti KORD a.s., ident. číslo 290 31 176, se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek: Důvodem navýšení základního kapitálu je hospodářská využitelnost ochranné známky KORD ve vztahu k podnikání společnosti KORD a.s.2. Zvyšuje se základní kapitál společnosti KORD a.s., IČ 290 31 176 z částky 2.000.000,--Kč (dvamiliónykorunčeských) o částku 1.800.000,--Kč (jedenmiliónosmsettisíckorunčeských) na celkovou částku 3.800.000,--Kč (třimiliónyosmsettisíckorunčeských). Emisní kurz nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští. Emisní kurz upisovaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou.3. Upsáno bude 9 (devět) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akci 200.000,--Kč (dvěstětisíckorunčeských), přičemž s jednou akcií bude spojen při hlasování jeden hlas.4. Všechny upisované akcie budou v listinné podobě, nekótované, převoditelné dle stanov společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná jiná zvláštní práva.5. Stávající jediný akcionář, tj. společnost KORD JESENÍK spol. s r.o., se vzdal svého přednostního práva na úpis nových akcií.6. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci panu Milanu Konkolovi, r.č. 550418/1507, bydlištěm Česká Ves, Haškova 487, PSČ 790 81.7. Místem pro uplatnění práva předem určeného zájemce k upsání nových akcií bude sídlo společnosti KORD a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, U Bulhara 1611/3, PSČ 110 00, v době od 9.00 hodin do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování.Lhůta pro upsání nových akcií se stanoví na tři týdny a začne běžet dnem nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti KORD a.s. oznámí jedinému předem určenému zájemci počátek běhu lhůty k upisování akcií s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit čtrnáct dní ode dne doručení návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému předem určenému zájemci.8. Předmětem nepeněžitého vkladu jediného předem určeného zájemce bude ochranná známka KORD , zapsaná Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, číslo zápisu 264765, datum zápisu 23.7.2004. Vlastníkem této ochranné známky je pan Milan Konkol, r.č. 550418/1507, bydlištěm Haškova 487, Česká Ves.Uvedená ochranná známka KORD byla oceněna znaleckým posudkem číslo 146/2010 ze dne 9.4.2010 patentového zástupce a soudního znalce Ing. Václava Kratochvíla, Husníkova 2086, 158 00 Praha 5, a to částkou 1.885.118,--Kč (jedenmiliónosmsetosmdesátpěttisícjednostoosmnáctko-runčeských).Tento patentový a soudní znalec byl jmenován usnesením Městského soudu v Praze čj. 2Nc 4273/2010 ze dne 16.3.2010, k podání písemného znaleckého posudku pro stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu navrhovatele ? společnosti KORD a.s., IČ 290 31 176.9. Emisní kurz akcií bude celý splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu podle ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, která bude uzavřena na adrese sídla společnosti KORD a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, U Bulhara 1611/3, PSČ 110 00, IČ 290 31 176, spolu s předáním ochranné známky KORD včetně související dokumentace.10. Představenstvo společnosti KORD a.s., je povinno do třiceti dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře (jednajícího v působnosti valné hromady) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem povinno podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku.11. Pod podmínkou, že dojde k účinnému upsání akcií, dojde ke změně počtu akcií z 10 (deset) kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, nekótovaných o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,--Kč (dvěstětisíckorunčeských) na 19 (devatenáct) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,--Kč (dvěstětisíckorunčeských). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů