1 500 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-1 272 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

20 023 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 26.8.2014 Naskové 1231/1c, Košíře, 150 00 Praha 5

Historické adresy

22.2.2010 - 26.8.2014 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 1691/116, PSČ 13000
9.2.2010 - 22.2.2010 Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000

29035805

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

9. února 2010

Datová schránka

5iukcvg

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15960

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.7.2010

22 000 000 Kč

Historické jmění

9.2.2010 - 1.7.2010

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 26. srpna 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 26. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 7. května 2010 - 1. července 2010 : Jediný akcionář Společnosti, vykonávající působnost valné hromady ve smyslu ust. § 190 obch. zák. učinil dne 29.4.2010 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společno... sti upsáním nových akcií:a) Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 20.000.000,-- Kč (dvacet milionů korun českých) na částku 22.000.000,-- Kč (dvacet dva milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých); výše emisního kursu každé upsané akcie bude 1.035.000,-- Kč (jeden milion třicet pět tisíc korun českých), rozdíl mezi emisním kursem upisovaných akcií a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány upisovateli jako protiplnění, se považuje za emisní ážio; emisní ážio činí celkem 700.000,-- Kč (sedm set tisíc korun českých) a u každé jednotlivé upsané akcie činí emistní ážio 35.000,-- Kč (třicet pět tisíc korun českých).c) akcie, tedy 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každo akcie 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) budou upsány jediným akcionářem, tj. MUDr. Oldřichem Sýkorou, r.č. 470910/007, bytem Pardubice, Bartoňova 1022, PSČ 530 12, a to ve smlouvě o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku;d) emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, který je ve vlastnictví jediného akcionáře MUDr. Oldřicha Sýkory, r.č. 470910/007, bytem Pardubice, Bartoňova 1022, PSČ 530 12, kdy předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti:A) - rekreační domek č.p. 74 na pozemku označeném jako stavební parcela parc. č. 172 v obci a části obce Jamné nad Orlicí, kat. úz. Jamné nad Orlicí,- pozemek označený jako stavební parcela č. st. 172 o výměře 184 m2, kat. úz. Jamné nad Orlicí,- pozemek - zahrada parc. č. 111/1 o výměře 204 m2, kat. úz. Jamné nad Orlicí,- pozemek - zahrada parc. č. 115 o výměře 854 m2, kat. úz. Jamné nad Orlicí, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č 374 vedeném pro katastrální území Jamné nad Orlicí, obec Jamné nad Orlicí;B) - bytová jednotka č. 1231/10, byt 5pokojový, o celkové podlahové ploše 168,39 m2 (dále jen "Bytová jednotka"), v Košířích umístěná ve 2. nadzemním podlaží budovy č.p. 1231 umístěné na pozemku parc. č. 1838/47 zast. plocha a nádvoří zapsané na LV 2630 kat. úz. Košíře, obec Praha (dále jen "Budova"), Bytová jednotka je zapsaná na LV č. 2801, kat- úz. Košíře, obec Praha,- spoluvlastnická podíl ve výši ideální 16839/448542 (šestnáct tisíc osm set tčicet devět lomeno čtyři sta čtyčicet osm tisíc pět set čtyřicet dva) na společných částech Budovy, vztahující se k Bytové jednotce,- spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/36 (jedna lomeno třicet šest) na nebytové jednotce - garáži č. 1231/100, vymezené odstavným garážovým stáním č. a.g. 22 umístěné v suterénu Budovy, nebytová jednotka je zapsána na LV 2754, kat. úz. Košíře, obec Praha,- spoluvlastnická podíl ve výši ideální 1/36 (jedna lomeno třicet šest) z 84852/448542 (osmdesát čtyři tisíc osm set padesát dva lomeno čtyři sta čtyřicet osm tisíc pět set čtyřicet dva) na společných částech Budovy, který se vztahuje ke spoluvlastnickému podílu na nebytové jednotce - garáži č. 1231/100, vymezené odstavným garážovým stáním č. a.g. 22 umístěné v suterénu Budovy, nebytová jednotka je zapsána na LV 2754, kat. úz. Košíře, obec Praha,- spoluvlastnický podíl ve výši ideální 317/448542 (tři sta sedmnáct lomeno čtyči sta čtyřicet osm tisíc pět set čtyřicet dva) na společných částech Budovy, který se vztahuje ke spluvlastnickému podílu na nebytové jednotce - komoře č. 1231/137,- nebytová jednotka č. 1231/122 - komora, o celkové podlahové ploše 3,34 m2, umístěná v 1. nadzemním podlaží Budovy, nebytová jednotka je zapsaná na LV 2801, kat. úz. Košíře, obec Praha,- spoluvlastnický podíl ve výši ideální 334/448542 (tři sta třicet čtyři lomeno čtyři sta čtyřicet osm tisíc pět sed čtyřicet dva) na společných částech Budovy, tkerý se vztahuje ke spoluvlastnickému podílu na nebytové jednotce . komoře č. 1231/122,- spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/117 (jedna lomeno sto sedmnáct) na nebytové jednotce č. 1231/138 - jiný nebytový prostor o výměře 24,59 m2 nacházející se v 1. nadzemním podlaží Buodvy, nebytová jednotka je zapsaná na LV 2679 kat. úz. Košíře, obec Praha,- spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/117 (jedna lomeno sto sedmnáct) z 2459/448542 ( dva tisíce čtyři sta padesát devět lomeno čtyři sta čtyřicet osm tisíc pět sed čtyřicet dva) na společných částech Budovy, tkerý se vztahuje ke spoluvlastnickému podílu na nebytové jednotce - jiný nebytový prostor, komora č. 1231/138,- spoluvlastnický podíl ve výši 19847/14223311 (devatenáct tisíc osm set čtyřicet sedm lomeno čtrnáct milionů dvě stě dvacet tři tisíc tči sta jedenáct) na stavbě - komínu umístěného na pozemku parc. č. 1838/45 o výměře 163 m2 (ostatní plocha - jiná plocha) včetně konstrukce slunečních hodin a ciferníků, zvonice a technologie věžních hodin, stavbě - opěrné zdi umístěné na pozemku parc. č. 1838/69 o výměře 37 m2 (zastavěná plocha - jiná plocha), stavbě - opěrné zdi na pozemku parc. č. 1838/76 o výměře 14 m2 (zastavěna plocha - jiná plocha), stavbě - opěrné zdi na pozemku parc. č. 13 m2 (zastavená plocha - jiná plocha), stavbě - opěrné zdi na pozemku parc.č . 1838/84 o výměře 30 m2 (zastavěná plocha . jiná plocha), stavbě - opěrné zdi na pozemku parc. č. 1838/76 o výměře 14 m2 (zastavěná plocha - jiná plocha), v kat. úz. Košíře, obec Praha,- spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1162279/26239707 (jeden milion jedno sto šedesát dva tisíc dvě stě sedmdesát devět lomeno dvacet šest milionů dvě stě třicet devět tisíc sedm set sedm) pozemku parc. c. 1838/47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1218 m2, zapsaný na LV 2630, kat. úz. Košíře, obec Praha,- pozemek parc. č. 1838/63 ( zeleň - ostatní plocha) - předzahrádka Bytové jednotky, o výměře 226 m2, zapsaného na LV č. 2802, kat. úz. Košíře, obec Praha,- spoluvlastnícký podíl ve výši ideální 19847/1423311 (devatenáct tisíc osm set čtyřicet sedm lomeno jeden milion čtyři sta dvacet tři tisíc tři sta jedenáct) na těchto pozemcích: pozemek parc. č. 1838/44 o výměře 12.204 m2 (ostatní plocha - zeleň s příslušenstvím, pozemek parc. č. 1838/45 o výměře 163 m2 (ostatní plocha - jiná plocha), pozemek parc. č. 1838/46 o výměře 319 m2 (ostatní plůcha . sportoviště a rekreační plocha), pozemek parc. č. 1838/69 o výměře 37 m2 (ostatní plocha - jiná plocha), pozemek parc, č. 1838/76 o výměře 14. m2 (ostatní plocha - jiná plocha), pozemek parc. č. 1838/77 o výměře 13 m2 (ostatní plocha - jiná plocha), pozemek parc. č. 1838/84 o výměře 30 m2 (ostaní plocha- jiná plocha), všechny uvedené pozemky jsou zapsané na LV 2682, kat. úz. Košíře, obec Praha,C) - bytová jednotka č. 17/27 o velikosti 4+kk/B, o výměře 110,5 m2 (dále jen "Bytová jednotka") umístěná ve 4. a 5. nadzemním podlaží budovy č.p. 17 ve Špindlerově Mlýně umístěné na stavební parcele č. st. 524, zapsaná na LV č. 1082, kat. úz. Špindlerův Mlýn , obec Špindlerův Mlýn,- spoluvlastnický podíl ve výši ideální 315/5128 (tři sta patnáct lomeno pět tisíc jedno sto dvacet osm) na nebytové jednotce č. 17/130 - garáž umístěné v 1. andzemním podlaží budovy č.p. 17 ve Špindlerově Mlýně umístěné na stavební parcele č. st. 524, zapsaná na LV č. 1082, kat. úz. Špindlerův Mlýn , obec Špindlerův Mlýn,- spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1105/27954 (jeden tisíc jedno sto pět lomeno dvacet sedm tisíc devět set padesát čtyři) na společných částech budovy č.p. 17 ve Špindlerově Mlýně umístěné na parcele č. st. 524, a pozemku č. st. 524 a pozemku parcele č. 96/5 trvalý travní porost, zapsány na LV 987, vztahující se k bytové jednotce, kat. úz. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn,- spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 315/5128 (tři sta patnáct lomeno pět tisíc jedno sto dvacet osm) z 8182/27954 ( osm tisíc jedno sto osmdesát dva lomeno dvacet sedm tisíc devět set padestá čtyři) na společncýh částech boduvy č.p. 17 ve Špindlerově Mlýně umístěné na parcele č. st. 524, a pozemku č. st. 524 a pozemku parcele č. 96/5 trvalý travní porost, zapsány na LV 987, vztahující se k nebytové jednotce č. 17/130 - garáž, kat. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, (dále jen "Vklad")e) předmět shora uvedeného nepěněžitého vkladu byl oceněn obecně uznávaným nezávislým odborníkem, Václavem Kroftem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 8.6.1984 č.j. Spr. 2657/84 a ze dne 12.9.1997 č.j. Spr 1586/97 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí a podniků, základní obor stavebnictví, odvětví stavební materiál, stavby obytné, stavby průmyslové a stavební odvětví různá se specializací rozpočty staveb, ceny stavebních dodávek, který vypracoval znaelcký posudek za využití oebcně uznávaných standardů a zásad oceňování, na částku 20 700 000,-- Kč (dvacet milionů sedm set tisíc korun českých) a za tento nepeněžitý vklad Společnost upisovateli vydá 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých)f) místempro upsání akcií,tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti na adrese Praha 3, Žižkov, Koněvova 1691/116, PSČ 130 00 a lhůta pro upsání akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 (čtrnáct) dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti s tím, že upisování akcií může začít i předtím, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, enboť upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zákaldního kapitálu do obchodního rejstříku;g) místem pro splacení nepeněžitého vkladu, tj. místem pro předání prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a místem předání nemovitostí, je sídlo Společnosti na adrese Praha 3, Žižkov, Koněvova 1691/116, PSČ 130 00 s tím, že nepeněžitý vklad musí být splacen nejpozději do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; Jediný akcionář bere na vědomí písemnou zprávu člena představenstva Společnosti dle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku o důvodech upisování akcií na zvýšení základního kapitálu a o splácení emisního kursu upsaných akcií nepeněžitým vkladem a o odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu, kdy důvodem pro upsání akcií nepeněžitým vkladem je dle této zprávy je realizace podnikatelského záměru spočívajícího v nabízení krátkodobých pronájmů v Jamné nad Orlicí a dále za účelem nabízení dlouhodobých pronájmů za účelem bydlení v případě nemovitostí v katastrálním území Košíře;Jediný akcionář Společnosti schvaluje nepeněžitý vklad, uvedený shora, kterým bude splacen emisní kurs upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu, tj. 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých)- zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů