Trendy

1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-6 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

26 959 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 18.2.2010 Praha 1 - Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ 11000

29037450

DIČ

od 23.11.2013

CZ29037450

Datová schránka

hitkt3a

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 192

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 23.4.2011

22 000 000 Kč

Historické jmění

18.2.2010 - 23.4.2011

3 157 800 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech adružstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. března 2011 - 23. dubna 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti LE PUCERON SE přijala dne 2.3.2011 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:1. Základní kapitál společnosti LE PUCERON SE bude ... zvýšen upsáním nových akcií o částku 342.200,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet dva tisíc dvě stě korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcie budou upsány peněžitým vkladem.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 342.200,-- Kč. Akcie v plném rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem bude upsána předem určeným zájemcem JUDr. Vladimírem Jaškem, Ph.D., LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00 (dále jen "upisovatel") bez využití přednostního práva, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Všichni akcionáři se prohlášením učiněným před notářem na valné hromadě před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem vzdali přednostního práva na upisování akcií podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku tj. v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 342.200,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet dva tisíc dvě stě korun českých). Lhůta k upsání akcií činí 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií, doručí společnost upisovateli ve lhůtě 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Praha 1, Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, doba upisování v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Emisní kurs akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě a bude činit 342.200,-- Kč. Upisovatel je povinen splatit celkový emisní kurs upsaných akcií, tj. částku 342.200,-- Kč na zvláštní za tím účelem založený účet č. 2106305530/2700, otevřený na jméno společnosti, a to ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií upisovatelem.2. Základní kapitál společnosti LE PUCERON SE bude zvýšen upsáním nových akcií o částku 18.500.000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů pět set tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:37 ks (slovy: třicet sedm kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Hodnota nepeněžitého vkladu musí odpovídat alespoň počtu a emisnímu kursu akcií, které za ně budou vydány. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, důvodem je posílení finanční situace společnosti, hospodářské využití nepeněžitého vkladu společností ve vztahu k předmětu podnikání. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Jako předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti se schvalují nemovitosti, a to bytová jednotka - byt č. 148/9 v budově č.p. 148 na pozemku p.č. 924 a k němu příslušející spoluvlastnický podíl 27655/105653 (slovy: dvacet sedm tisíc šest set padesát pět/jedno sto pět tisíc šest set padesát tři) společných částí budovy č.p. 148 na pozemku p.č. 924 a týž spoluvlastnický podíl pozemku p.č. 924 v Praze, k.ú. Nové Město, zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 4835 (byt) a č. 1278 (budova a pozemek) pro obec Praha, k.ú. Nové Město. Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena znaleckým posudkem č. 14-2984/2010-135-2011 znalce Ing. Stanislava Pika, nezávislého na společnosti, jmenovaného za tím účelem usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 5088/2010-7 ze dne 29. 09. 2010, které nabylo právní moci dne 06. 10. 2010 částkou 18.500.000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů pět set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 37 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč.Potvrzuje se, že akcionářům byla předložena písemná zpráva, ve které představenstvo uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem Ing. Václavem Maršíkem, nar. 30. 12. 1972, bydlištěm Mariánské Lázně, Hlavní třída 142/54, PSČ: 353 01, vlastníkem nemovitostí, které mají tvořit předmět nepeněžitého vkladu (dále zván jen "upisovatel"), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií, doručí společnost upisovateli ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Praha 1, Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, doba upisování v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře bude zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude činit 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Celkový emisní kurs všech akcií bude činit 18.500.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů pět set tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů