Trendy

83 378 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-16 708 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

25 307 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.3.2015 Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

18.9.2012 - 3.3.2015 Praha 3 - Strašnice, K Červenému dvoru 2132/24, PSČ 13000
26.4.2011 - 18.9.2012 Praha 8 - Karlín, Pobřežní 636/20a, PSČ 18600
17.2.2010 - 26.4.2011 Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, PSČ 15000

29037531

DIČ

od 26.2.2010

CZ29037531

Datum vzniku

17. února 2010

Datová schránka

pygktcz

Historické názvy

3.3.2015 - 10.4.2015

Brands Diffusion, a.s.

24.11.2014 - 3.3.2015

Brands Diffusion, a.s.

5.11.2014 - 24.11.2014

Brands Diffusion, a.s.

23.9.2014 - 5.11.2014

Brands Diffusion, a.s.

18.9.2014 - 23.9.2014

Brands Diffusion, a.s.

17.2.2010 - 18.9.2014

Brands Diffusion, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15971

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.4.2013

2 415 000 Kč

Historické jmění

7.1.2011 - 3.4.2013

2 279 000 Kč

22.4.2010 - 7.1.2011

2 000 000 Kč

17.2.2010 - 22.4.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 7.2.2017

117630583 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

2.12.2011 - 18.12.2011

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • náměstí Republiky 656/8, 110 00, Praha - Staré Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 15. prosince 2015 : Valná hromada společnosti konaná dne 14. prosince 2015 rozhodla o nuceném přechodu akcií společnosti Brands Diffusion, a.s., na hlavního akcionáře za těchto podmínek: 1. určuje, že Valná hromada společnosti konaná dne 14. prosince 2015 rozhodla o nuceném přechodu akcií společnosti Brands Diffusion, a.s., na hlavního akcionáře za těchto podmínek: 1. určuje, že... hlavním akcionářem společnosti Brands Diffusion, a.s., je obchodní společnost Rock Fashion s.r.o., IČO 01451669, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce číslo 206846; hlavní akcionář má akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 2 330 000,00Kč což představuje 96,48% základního kapitálu společnosti; 2. určuje, že výše protiplnění činí 5 494,-- Kč (pět tisíc čtyři sta devadesát čtyři koruny české) za každou jednu kmenovou akcii znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), (dále taktéž jen "účastnické cenné papíry"); výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem společností APELEN Valuation s.r.o., IČO 24817953, se sídlem Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 18000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce číslo 177090, číslo posudku 266-62/2015, ze dne 18. listopadu 2015; peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti Československé obchodní bance, a.s., IČO 00001350, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5; 3. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění za nucený přechod účastnických cenných papírů na deset pracovních dnů ode dne, kdy příslušný menšinový akcionář předloží společnosti účastnické cenné papíry, které přešly na hlavního akcionáře, a pokud je nepředloží ani v zákonné ani v dodatečné lhůtě, pak deset pracovních dnů od prohlášení nevrácených cenných papírů za neplatné. zobrazit více skrýt více
  • 12. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. června 2014 - 5. listopadu 2014 : Počet členů správní rady: 3
  • 12. června 2014 - 5. listopadu 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 26. února 2013 - 3. dubna 2013 : Valná hromada přijala dne 20. února 2013 toto rozhodnutí: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o 136 000,-- Kč (jedno sto třicet šest korun českých... ), vydáním 136 (jednoho sta třiceti šesti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. emisní kurs každé nové akcie činí 45 200,-- Kč (čtyřicet pět tisíc dvě stě korun českých) 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání těmto předem určeným zájemcům 3.1. 28 (dvacet osm) akcií společnosti MANDETIN FINANCE SA, založené podle práva Britských panenských ostrovů, se sídlem na adrese Akara building, 24 de Castro street, Wickhams Cay I, Roadtown, Tortola, Britské panenské ostrovy, reg. číslo 1454252 3.2. 85 (osmdesát pět) akcií panu Regis Pécheux, nar. 18. 3. 1973, občan Francouzské republiky, bytem 11 Leontievsky Pereulok 125009, Moskva, Rusko 3.3. 23 (dvacet tři) akcie panu Hervé Genin, nar. 5. 7. 1974, občan Francouzské republiky, bytem Avenue de Montchoisi 13, 1006 Lausanne, Švýcarsko 4. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku se vylučují 5. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 10 (deseti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií 6. lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 30 (třicet dnů) od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Praha 3 - Strašnice, K Červenému dvoru 2132/24, PSČ 130 00 7. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 4200394436 / 6800, IBAN: CZ80 6800 0000 0042 0039 4436, BIC (SWIFT): VBOECZ2X zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu zobrazit více skrýt více
  • 4. listopadu 2010 - 7. ledna 2011 : Valná hromada společnosti přijala dne 1.11.2010 následující rozhodnutí:1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 279 000,-- Kč (dvě stě sedmdesát devět tisíc korun českých), vyd... áním 279 (dvou set sedmdesáti devíti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých)2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady4. nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci - společnosti ACCOMPT SA, zapsané v belgickém rejstříku společnosti Banque Carrefour des Entreprises pod číslem 899750620, se sídlem 1, Rue Félix Delhasse, 1060 Saint-Gilles, Brusel, Belgické království, založené, vzniklé a existující podle práva Belgického království5. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem je 45 519,71 Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc pět set devatenáct korun českých sedmdesát jeden haléř); částka 44 519,71 Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíce pět set devatenáct korun českých sedmdesát jeden haléř) je emisním ážiem6. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 7 (sedmi) dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení počátku běhu lhůty pro upisování akcií7. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 14 (čtrnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti na adrese: Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, PSČ 150 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií; smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny8. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2532154309/0800 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů