Základní údaje

Sídlo

od 25.2.2013 Italská 1583/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Historické adresy

29.12.2010 - 25.2.2013 Praha 4, Holušická 2221/3, PSČ 14800
24.2.2010 - 29.12.2010 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083

29041945

DIČ

od 21.3.2013

CZ29041945

Datum vzniku

24. února 2010

Datová schránka

zi6k4za

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15997

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.3.2013

34 000 000 Kč

Historické jmění

24.2.2010 - 21.3.2013

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 28.1.2015

1014760558 / 6100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. února 2013 - 21. března 2013 : Jediný akcionář společnosti KERSAINT, a.s., pan Tomáš Machotka, nar. 23. května 1975, bytem Konárovice, V Hájku 339, PSČ 281 25, učinil dne 11. 2. 2013 následující rozhodnutí:a/ Sc... hvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti KERSAINT, a.s. z dosavadních 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 34.000.000,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů korun českých), tedy o částku 32.000.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů korun českých), a to formou kapitalizace pohledávek s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.b/ Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 320 (slovy: tři sta dvaceti) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).c/ Akcie budou upsány jediným akcionářem panem Tomášem Machotkou. Splacení emisního kursu upsaných akcií jediným akcionářem bude provedeno v plné výši započtením pohledávek pana Tomáše Machotky vůči společnosti KERSAINT, a.s. Právním titulem první pohledávky je právo na vrácení finančních prostředků ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 3. 10. 2012 mezi společností KERSAINT, a.s. a věřitelem (dále jen Pohledávka 1). Právním titulem druhé pohledávky je právo na vrácení finančních prostředků ve výši 28.675.000,- Kč, (slovy: dvacet osm milionů šest set sedmdesát pět tisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností KERSAINT a.s. a věřitelem dne 19. 11. 2012, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2012 (dále jen Pohledávka 2). Pohledávka 1 a Pohledávka 2 (společně dále jen jako Pohledávky) byly postoupeny Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 4. 2. 2013, uzavřené mezi věřitelem jako postupitelem a panem Tomášem Machotkou jako postupníkem na pana Tomáše Machotku. Pro účely kapitalizace Pohledávek je určena Pohledávka 1 a část Pohledávky 2 ve výši 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) d/ Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4) ObchZ.e/ Existence Pohledávky 1 a Pohledávky 2 byla ověřena Ing. Rudolfem Hanuskem, auditorem, oprávnění KAČR č. 1635, se sídlem Lessnerova 270, 109 00 Praha 10 – Petrovice.f/ Akcie budou upsány v sídle společnosti KERSAINT, a.s., se sídlem Praha 4, Holušická 2221/3, PSČ 148 00 s tím, že:- lhůta pro úpis začne běžet dne 11. 2. 2013 a potrvá 15 (slovy: patnáct) dní s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4) ObchZ. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemnou výzvou spolu s předáním smlouvy o úpisu akcií.- upisovatel splácí celý emisní kurz na základě dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku- jediný akcionář schvaluje pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení takto: návrh dohody o započtení předá společnost KERSAINT, a.s. upisovateli společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií, dohodu o započtení předá upisovatel společnosti KERSAINT, a.s. současně se smlouvou o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů