Trendy

411 064 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 241 041 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

346 687 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.1.2013 Pod Všemi svatými 427/17, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

Historické adresy

16.8.2011 - 14.1.2013 Plzeň - Jižní Předměstí, Prokopova 2796/28, PSČ 30100
14.4.2010 - 16.8.2011 Plzeň - Východní Předměstí, Železniční 119/7, PSČ 32600

29098271

DIČ

od 17.5.2010

CZ29098271

Datová schránka

46tprfj

Historické názvy

18.7.2011 - 1.1.2012

Socialbakers s.r.o.

14.4.2010 - 18.7.2011

Candytech s.r.o.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: C 24605

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.2.2014

3 295 200 Kč

Historické jmění

6.12.2012 - 19.2.2014

2 633 600 Kč

3.5.2012 - 6.12.2012

2 113 300 Kč

1.1.2012 - 3.5.2012

2 000 000 Kč

18.7.2011 - 1.1.2012

270 000 Kč

14.4.2010 - 18.7.2011

200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 11.11.2016

CZ3801000000439754990267

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 3. února 2014 - 19. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 3. února 2014 - 19. února 2014 : Valná hromada společnosti Socialbakers a.s. konaná dne 28. ledna 2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2 633 600,- Kč (dva miliony šest set třicet tři ti... síce šest set korun českých) o částku 661 600,- Kč (šest set šedesát jeden tisíc šest set korun českých) na částku 3 295 200,- Kč (tři miliony dvě stě devadesát pět tisíc dvě stě korun českých), a to, vydáním 6 616 (šesti tisíc šesti set šestnácti) kusů nových nekótovaných prioritních akcií se zvláštními právy druhu C, s nimiž budou spojena hlasovací právo a přednostní práva na výplatu dividend, podílů na likvidačních zůstatcích či jiného vlastního zdroje společnosti, znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100,- Kč (sto korun českých).Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs každé nové prioritní akcie se stanoví jako součet částky 100,-- Kč (sto korun českých) a částky 3 471,24 US$ (tři tisíce čtyři sta sedmdesát jeden americký dolar dvacet čtyři centy). Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání těmto předem určeným zájemcům: 1 870 nových prioritních akcií Earlybird Verwaltungs GmbH, společnosti založené a existující podle německého práva, se sídlem Spolková republika Německo, 80539 Mnichov, Maximilianstrasse 14, reg. číslo HRB 128 047; 115 nových prioritních akcií RUNWAY CAPITAL PARTNERS VII, LLC, společnosti založené a existující podle práva státu Delaware, se sídlem registrovaného agenta Spojené státy americké, DE 19901 Dover, Delaware, South Dupont Highway 615, registrační číslo 110732329-4998140; 43 nových prioritních akcií Danielu Bergmannovi, nar. 26. září 1962, bytem Praha 6, Uralská 6, PSČ 160 00, Česká republika; 4 588 nových prioritních akcií Hexavest S.à r.l., společnosti založené a existující podle práva Lucemburského velkovévodství, se sídlem L-1724 Luxembourg, 41, Boulevard du Prince Henri, zapsané v lucemburském rejstříku obchodu a společností pod číslem B 164805. Ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku se vylučují. Představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 30 (třicet) dnů a začíná běžet následujícím dnem od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Pod Všemi svatými 427/17, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin. Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií takto: částku 100,-- Kč na jednu každou upsanou novou prioritní akcii na zvláštní korunový účet společnosti číslo 107-6496090237/0100, IBAN CZ6601000001076496090237 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu; částku 3 471,24 US$ na jednu každou upsanou novou prioritní akcii na zvláštní dolarový účet společnosti číslo 107-6496150287/0100, IBAN CZ7101000001076496150287 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu. Valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií: pohledávky Earlybird Verwaltungs GmbH ve výši 650 000,-- US$ (šest set padesát tisíc amerických dolarů) z půjčky poskytnuté společnosti Socialbakers a.s. za podmínek uvedených ve smlouvě o půjčce ze dne 13. ledna 2014; pohledávky RUNWAY CAPITAL PARTNERS VII, LLC, ve výši 40 000,-- US$ (čtyřicet tisíc amerických dolarů) z půjčky poskytnuté společnosti Socialbakers a.s. za podmínek uvedených ve smlouvě o půjčce ze dne 13. ledna 2014; pohledávky Hexavest S.à r.l. ve výši 1 600 000,-- US$ (jeden milion šest set tisíc amerických dolarů) z půjčky poskytnuté společnosti Socialbakers a.s. za podmínek uvedených ve smlouvě o půjčce ze dne 13. ledna 2014. Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci uvedenému v odst. 8. výše návrh dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 8. listopadu 2012 - 6. prosince 2012 : Valná hromada společnosti Socialbakers a.s. konaná dne 26. října 2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2.113.300,- Kč (dva miliony sto třináct tisíc tři ... sta korun českých) o 520.300,- Kč (pět set dvacet tisíc tři sta korun českých), vydáním 4.972 (čtyř tisíc devíti set sedmdesáti dvou) kusů nových nekótovaných prioritních akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100,- Kč (sto korun českých) a vydáním 231 (dvou set třiceti jedné) kmenové akcie znějící na jméno vydávané v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100,- Kč (sto korun českých).Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Všichni akcionáři prohlásili, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdávají svého přednostního práva na upsání akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti. Emisní kurs každé nové prioritní akcie se stanoví jako součet částky 100, - Kč (sto korun českých) a částky 1201,69 US$ (jeden tisíc dvě stě jeden americký dolar, šedesát devět centů), emisní kurs každé nové kmenové akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí 100,- Kč (sto korun českých). Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto:1 209 nových prioritních akcií Earlybird Verwaltungs GmbH, společnosti založené a existující podle německého práva, se sídlem 80539 Mnichov, Maximilianstrasse 14, Spolková republika Německo, reg. číslo: HRB 128 047, 289 nových prioritních akcií RUNWAY CAPITAL PARTNERS VII, LLC, společnosti založené a existující podle práva státu Delaware, se sídlem registovaného agenta v DE 19901 Dover, Delaware, South Dupont Highway 615, Spojené státy americké, registrační číslo: 110732329-4998140, 98 nových prioritních akcií Danielu Bergmannovi, nar. 26. září 1962, bytem Praha 6, Uralská 6, PSČ 160 00, Česká republika, 61 nová prioritní akcie Maurice Wedegarovi, nar. 16.1.1965, bytem 104 La Mesa 102, Portola Valley CA 94028, Spojené státy americké, 3 315 nových prioritních akcií Hexavest S.àr.l., společnosti založené a existující podle práva Lucemburského velkovévodství, se sídlem L-1724 Luxembourg, 41, Boulevard du Prince Henri, zapsané v lucemburském rejstříku obchodu a společností pod číslem B 164805, 231 nová kmenová akcie Martinu Humlovi, nar. 8. června 1964, bytem 101 Highland Avenue, Piedmont, CA 94611, Spojené státy americké. Ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku se vylučují. Představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doručit informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 30 (třicet) dnů a začíná běžet dnem následujícím po rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Plzeň, Jižní Předmětí, Prokopova 2796/28, PSČ 301 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin. Emisní kurs nových akcií je každý upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií takto: částku 100,- Kč na jednu každou upsanou novou prioritní i kmenovou akcii na zvláštní korunový účet společnosti číslo 107-3610070237/0100 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu, a částku 1 201,69US$ na jednu každou upsanou novou prioritní akcii na zvláštní dolarový účet společnosti číslo 107-3610160267/0100 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu. Valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií, pohledávky Earlybird Verwaltungs GmbH ve výši 437.771,41 US$ (čtyři sta třicet sedm tisíc sedm set sedmdesát jeden americký dolar čtyřicet jeden cent) z půjčky poskytnuté společnosti Socialbakers a.s. za podmínek uvedených ve smlouvě o půjčce ze dne 24. října 2012, pohledávky RUNWAY CAPITAL PARTNERS VII, LLC, ve výši 104.465,38 US$ (jedno sto čtyři tisíce čtyři sta šedesát pět amerických dolarů třicet osm centů) z půjčky poskytnuté společnosti Socialbakers a.s. za podmínek uvedených ve smlouvě o půjčce ze dne 24. října 2012, pohledávky Daniela Bergmanna ve výši 35.641,13 US$ (třicet pět tisíc šest set čtyřicet jeden americký dolar třináct centů) z půjčky poskytnuté společnosti Socialbakers a.s. za podmínek uvedených ve smlouvě o půjčce ze dne 24. října 2012, pohledávky Maurice Werdegara ve výši 22.122,08 US$ (dvacet dva tisíce jedno sto dva americké dolary osm centů) z půjčky poskytnuté společnosti Socialbakers a.s. za podmínek uvedených ve smlouvě o půjčce ze dne 24. října 2012, představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci uvedenému v odst. 8 výše návrh dohody o započtení pohledávek, dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 10. dubna 2012 - 3. května 2012 : Valná hromada společnosti Socialbakers a.s. konaná dne 28. března 2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) o čás... tku 113.300,-- Kč (sto třináct tisíc tři sta korun českých) na částku 2.113.300,-- Kč (dva miliony sto třináct tisíc tři sta korun českých) a to vydáním 1.133 ks (jednoho tisíce sto třiceti tří kusů) nových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), z nichž bude 924 ks (devět set dvacet čtyři kusů) akcií kmenových o emisním kurzu 100,-- Kč (jedno sto korun českých) a 209 ks (dvě stě devět kusů) akcií prioritních o emisním kurzu 287,-- EUR (dvě stě osmdesát sedm eur). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Všichni akcionáři prohlásili, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdávají svého přednostního práva na upsání akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto:924 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) za jednu akcii a emisním kurzu 100,-- Kč (jedno sto korun českých) za jednu akcii panu Martinu Humlovi, nar. 8. června 1964, bytem Rožmitál pod Třemšínem, Palackého 298, PSČ 262 42, a209 kusů nových nekótovaných prioritních akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) za jednu akcii a emisním kurzu 287,-- EUR (dvě stě osmdesát sedm eur) za jednu akcii panu Maurici Werdegarovi. nar. 16. ledna 1965, bytem 104 La Mesa #102, Portola Valley CA 94028, Spojené státy americké (dříve 2010 North First Street, Suite 310, San Jose, CA 95131, Spojené státy americké).Ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení §203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku se vylučují. Představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doručit informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií.Lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 3 (tři) měsíce od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Plzeň, Jižní Předměstí, Prokopova 2796/28, PSČ 301 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin.Emisní kurs nových akcií je každý upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) nejpozději do 2 (dvou) měsíců od upsání akcií na zvláštní účet společnosti, a to Martin Huml na účet číslo 107-2118450217/0100 Maurice Werdegar na účet číslo 107-2118460247/0100, zřízené podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu.Výtěžek z navyšování základního kapitálu bude použit na další rozvoj podnikatelských aktivit společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů