Trendy

6 678 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-1 146 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

73 740 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 28.3.2013 Točitá 1964/34, Krč, 140 00 Praha 4

Historické adresy

17.9.2010 - 28.3.2013 Praha 4 - Krč, Točitá 1964/34, PSČ 14000
17.9.2009 - 17.9.2010 Zlín, nám. T.G.Masaryka 2433, PSČ 76001

29181216

DIČ

od 1.10.2009

CZ29181216

Datová schránka

h9xxptk

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5929

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.3.2013

30 400 000 Kč

Historické jmění

11.3.2011 - 28.3.2013

21 000 000 Kč

17.9.2009 - 11.3.2011

16 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.11.2016

4358159399 / 0800

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. ledna 2013 - 28. března 2013 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 9.400.000,-Kč (slovy: devět milionů čtyři sta tisíc korun českých) z původní výše 21.000.000,- Kč na novou výši 30.400.000,- Kč.Důvodem na... vrhovaného zvýšení základního kapitálu je snížení výše závazků společnosti a pro rozvoj další podnikatelské činnosti společnosti.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to 94 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, navrhovaná výše emisního kursu akcie je 100.000,- Kč. Akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a nejsou veřejně obchodovatelné. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení kapitálu se nepřipouští.Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci – akcionáři obchodní společnosti REXPO CZ, spol. s r.o. se sídlem Praha 4 – Krč, Točitá 1964/34, PSČ 140 00, IČ 26232774, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95601, a budou upsány nepeněžitým vkladem do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.O počátku běhu této lhůty bude upisovatel písemně informován představenstvem společnosti. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti.Navrhovaná výše emisního kursu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí 100.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upisovaných akcií do 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Stávající oba akcionáři Radek Majc, nar. 15.09.1976, bytem Vizovice, Dubovsko 183E, a Petr Redl, nar. 09.02.1940, bytem Zlín, Kudlov Fabiánka III 557, kteří vlastní každý 105 kusů akcií společnosti, prohlašují, že se vzdávají přednostního práva k úpisu nových akcií v rozsahu podle svých podílů na základním kapitálu společnosti a žádají, aby toto jejich prohlášení bylo obsahem notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady.Schvaluje se úpis akcií nepeněžitým vkladem. Jedná se o nemovitost ve vlastnictví obchodní společnosti REXPO CZ, spol. s r.o. se sídlem Praha 4 – Krč, Točitá 1964/34, PSČ 140 00, IČ 26232774, a to nově zaměřený pozemek parcela č. 1109/34 o výměře 2.709 m² ostatní plocha, vzniklý rozdělením původního pozemku parcela č. 1109/34 o výměře 3.381 m² na základě geometrického plánu číslo 7243-220/2011 ze dne 27.02.2012 vypracovaného společností GEOZET s.r.o. se sídlem Otrokovice, Tř. T. Bati 344, PSČ 765 02, IČ 28281781, a schváleného Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, dne 14.03.2012, č.j. 312/2012, který byl oceněn znalcem jmenovaným k tomuto účelu Městským soudem v Praze Ing. Alešem Janáskem, bytem Benešovo nábřeží 3742, 760 01 Zlín, na základě usnesení č.j.: 2 Nc 5611/2012-7 ze dne 15.10.2012. Jeho znalecký posudek číslo 4065-235/12 ze dne 12. listopadu 2012 určil hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 9.481.500,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 94 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, výše emisního kursu akcie je 100.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
  • 17. září 2010 - 11. března 2011 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých) z původní výše 16.000.000,-Kč na novou výši 21.000.000,-Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení ... základního kapitálu je snížení výše závazků společnosti a pro rozvoj další podnikatelské činnosti společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií a to 50 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, navrhovaná výše emisního kursu akcie je 100.000,-Kč. Akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a nejsou veřejně obchodovatelné. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - akcionáři Petru Redlovi, r.č. 400209/483, bytem Zlín, Kudlov, Fabiánka III 557, PSČ: 760 01 a budou upsány nepeněžitým vkladem do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.O počátku běhu této lhůty bude upisovatel písemně informován představenstvem společnosti. Místem pro upisování akcií e sídlo společnosti.Navrhovaná výše emisního kursu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč činí 100.000,-Kč. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upisovaných akcií do 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Schvaluje se úpis akcií nepeněžitým vkladem. Jedná se o nemovitost ve vlastnictví Petra Redla, r.č. 400209/483, bytem Zlín, Kudlov, Fabiánka III 557, PSČ: 760 01, a to pozemek p.č.st. 2624, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v okrese, obci a kat.území Zlín a zapsaný na LV č. 25463 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, který byl oceněn znalcem jmenovaným k tomuto účelu Krajským soudem v Brně Ing. Alešem Janáskem, bytem Benešovo nábř. 3742, 760 01 Zlín na základě usnesení č.j.: 1Nc 6226/2010-6 ze dne 30.04.2010. Jeho znalecký posudek číslo 3394-95/10 ze dne 19.května 2010 určil hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 5.050.000,- Kč.Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 50 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, výše emisního kursu akcie je 100.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů