-4 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

1 996 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

23.2.2010 - 2.7.2012 Brno, Makovského náměstí 2, PSČ 61600

29204208

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

23. února 2010

Datum zániku v obchodním rejstříku

2. července 2012

Historické názvy

23.2.2010 - 2.7.2012

ALPACA COMPANY, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6036

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.4.2012 - 2.7.2012

4 000 000 Kč

23.2.2010 - 3.4.2012

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 2. července 2012 - 2. července 2012 : Na základě fúze sloučením, společnost ALPACA COMPANY, a.s., se sídlem Brno, Makovského náměstí 2, PSČ 616 00, IČ: 292 04 208, byla jako zanikající společnost zrušena bez likvidace ... s přechodem jmění na nástupnickou společnost MEZZANO, a.s., se sídlem Brno, Makovského náměstí 2, PSČ 616 00, IČ: 282 63 570. zobrazit více skrýt více
  • 24. února 2012 - 3. dubna 2012 : Základní kapitál společnosti ALPACA COMPANY, a.s. se z původní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) zvyšuje o částku ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony ko... run českých) na nový základní kapitál ve výši 4,000.000,- Kč (slovy:čtyři miliony korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výši 2,000.000,- Kč (slovy:dva miliony korun českých.) Dosavadní akcionář má přednostní právo upsat dále uvedené nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti: Brno, Makovského náměstí 2, PSČ 616 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 60 (slovy: šedesát) dnů a počne běžet třetím dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude dosavadnímu akcionáři oznámen doporučeným dopisem, s kterým mu bude současně předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Dosavadní akcionář je oprávněn upsat 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu novou akcii o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých připadá podíl 1/1 (slovy: jedna ku jedné) na jednu dosavadní akcii o téže jmenovité hodnotě, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Všechny tyto akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SALMON SERVICES LIMITED, se sídlem Velká Británie, London N3 1QA, Albert Place, 4th floor Lawford House, registrované v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem No. 3545431, tedy všech 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které upíše peněžitým vkladem. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti: Brno, Makovského náměstí 2, PSČ 616 00 a lhůta pro jejich úpis činí 60 (slovy: šedesát) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni uplynutí lhůty pro úpis s využítím přednostního práva. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsaných akcií, a to do třiceti (30) dnů ode dne jejich úpisu (od uzavření shora uvedené smlouvy o upisování akcií), a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 107-1883160247/0100 vedený u Komerční banky, a.s., tj. ve výši 100 % (slovy: sto procent). zobrazit více skrýt více
posunout dolů