Trendy

1 023 354 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

1 818 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 044 704 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 20.1.2015 Chrudimská 1882, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

Historické adresy

28.7.2010 - 20.1.2015 Brno - Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 60300

29232007

DIČ

od 1.12.2014

CZ29232007

Datová schránka

2j8s9a2

Historické názvy

28.7.2010 - 1.1.2015

VIGA Investment, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6160

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.7.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Čáslav

Bankovní účty

zvěřejněno 12.1.2016

CZ6608000000000006708042

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 1.7.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 342 01, Dlouhá Ves 286

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 20. dubna 2017 : Na základě fúze ve formě sloučením společnost LESS & TIMBER, a.s., se sídlem Chrudimská 1882, Čáslav Nové Město, 286 01 Čáslav, IČ 29232007, která je zapsaná v obchodním rejstř Na základě fúze ve formě sloučením společnost LESS & TIMBER, a.s., se sídlem Chrudimská 1882, Čáslav Nové Město, 286 01 Čáslav, IČ 29232007, která je zapsaná v obchodním rejstř...íku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20426 jako nástupnická společnost převzala jmění zanikající společnosti OLCA Investment, a.s., se sídlem Brno, Brno - Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00, IČ 29231906, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6159. zobrazit více skrýt více
  • 20. října 2016 : Zastavení závodu: Závod společnosti LESS & TIMBER, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Mic Zastavení závodu: Závod společnosti LESS & TIMBER, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Mic...hle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu společnosti LESS & TIMBER, a.s., uzavřené dne 12. 1. 2016 mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností LESS & TIMBER, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vznikajících do 12. 1. 2034 do výše 1.200.000.000,- CZK, a realizační úvěrové smlouvy uzavřené dne 18.12.2015. Zajištěné jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zástavnímu věřiteli Dlužníky na základě Fin. dok. nebo v souvislosti s nimi, ať již současné nebo budoucí, existující nebo podmíněné, včetně dluhů ohledně: a) splácení jakýchkoli čerpání poskytnutých na základě Fin. dok.; b) zaplacení veškerých úroků a jakékoli jiné částky splatné podle Fin. dok.; c) zaplacení jakékoli částky na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Hedgingovým dok.; d) zaplacení jakýchkoli dluhů vzniklých na základě Bilaterálních dok.; e) náhrady jakýchkoli účelně vynaložených nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zástavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou nebo vymáháním jeho práva podle Fin. dok.; f) zaplacení jakékoli částky z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady škody nebo jiné kompenzace v souvislosti s Fin.dok.; g) zaplacení jakékoli smluvní pokuty sjednané ve kterémkoli Fin. dok.; a h) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakéhokoli Fin. dok. Zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení platný do 12. 1. 2034: Zástavce nezřídí ani neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění k Zástavě či jakékoli její části, ani nebude jinak nakládat se Zástavou, s výjimkou převodů podle čl. 7 (Výkon zástavního práva) a s dalšími výjimkami povolenými podle Finančních dokumentů. Strany sjednaly, že ujednání v rozsahu představujícím zákaz zřízení dalšího zástavního práva k Zástavě je ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku zřízeno jako věcné právo. zobrazit více skrýt více
  • 17. prosince 2015 : Ke všem pracovněprávním jednáním vůči zaměstnancům společnosti ve smyslu §164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník byl na základě rozhodnutí představenstva ze dne 22.9.2 Ke všem pracovněprávním jednáním vůči zaměstnancům společnosti ve smyslu §164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník byl na základě rozhodnutí představenstva ze dne 22.9.2...015 pověřen Ing. Ladislav Prchal, datum narození 13. srpna 1973, bytem č.p. 139, 285 25 Bohdaneč. zobrazit více skrýt více
  • 18. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. března 2015 - 20. října 2016 : Zastavení závodu: Závod společnosti LESS & TIMBER, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Mic... hle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu společnosti LESS & TIMBER, a.s., uzavřené mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností LESS & TIMBER, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vznikajících do 16. výročí uzavření zástavní smlouvy do výše 40.000.000 EUR, vyplývajících z úvěrové smlouvy uzavřené dne 17. 12. 2014 mezi společnostmi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Komerční banka, a.s., IČ 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, Česká republika, jako věřiteli, a společnostmi LESS & TIMBER, a.s. a OLCA Investment, a.s., IČ 292 31 906, se sídlem Hlinky 49/126, Brno, PSČ 603 00, Česká republika, jako dlužníky, ke které přistoupila společnost LESS & ENERGY s.r.o., IČ 271 18 509, jako dodatečný dlužník, a z ostatních finančních dokumentů. Zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení: K obchodnímu závodu společnosti LESS & TIMBER, a.s. je zřízen zákaz zřídit k tomuto závodu další zástavní právo a zákaz tento závod zcizit. Uvedené zákazy se zřizují jako věcná práva ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu uzavřené mezi společností LESS & TIMBER, a.s., jako zástavcem, a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako zástavním věřitelem. Doba trvání obou zákazů: do 16. výročí uzavření zástavní smlouvy. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů