Trendy

9 684 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-9 967 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

336 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

20.1.2014 - 30.4.2015 Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno
30.7.2010 - 20.1.2014 Brno, Cejl 494/25, PSČ 60200

29233542

DIČ

Není plátce DPH

30.7.2010 - 30.4.2015

CZ29233542

Datum vzniku

30. července 2010

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. dubna 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. dubna 2015

Datová schránka

7ias865

Historické názvy

20.1.2014 - 30.4.2015

ČIS Development, a.s. v likvidaci

30.4.2015 - 30.4.2015

ČIS Development, a.s. v likvidaci

30.7.2010 - 20.1.2014

ČIS Development, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6178

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.4.2013 - 30.4.2015

114 091 007,88 Kč Kč

7.8.2012 - 22.4.2013

495 266 793,05 Kč Kč

16.9.2011 - 7.8.2012

97 092 792,02 Kč Kč

30.7.2010 - 16.9.2011

5 018 075,34 Kč Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. dubna 2015 - 30. dubna 2015 : Společnost se vymazává z veřejného rejstříku po ukončené likvidaci, včetně všech zapsaných skutečností, ke dni právní moci tohoto usnesení.
  • 20. ledna 2014 - 30. dubna 2015 : Právní důvod zrušení společnosti:Rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 16. 12. 2013 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1. 1. 2014 a byl jmenován likvidátor.
  • 30. července 2010 - 30. dubna 2015 : Společnost ČIS Development, a.s. vznikla rozdělením společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ SPRÁVCOVSKÁ, a.s., IČ 269 28 949, se sídlem Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, odštěpením se vznikem novýc... h obchodních společností ČIS Development, a.s., se sídlem Brno, Cejl 494/25, PSČ 602 00, ČIS Realitní, a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00 a ČIS Investiční, a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00, podle § 243 písm. d) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. V důsledku této přeměny přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ SPRÁVCOVSKÁ, a.s. vymezená v projektu rozdělení na společnost ČIS Development, a.s. jako na společnost nástupnickou, a to s účinností ke dni provedení zápisu rozdělení odštěpením se vznikem nových obchodních společností do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 5. listopadu 2012 - 22. dubna 2013 : Valná hromada společnosti konaná dne 5.10.2012 přijala následující usnesení o snížení základního kapitálu:Schvaluje se snížení základního kapitálu společnosti ČIS Development, a. s... ., IČ: 292 33 542, se sídlem v Brně, Cejl 494/25, PSČ 602 00, a to o částku 381 175 785,17 Kč na novou výši základního kapitálu 114 091 007,88 Kč (slovy jedno sto čtrnáct milionů devadesát jeden tisíc sedm korun osmdesát osm haléřů).Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti, které již nadále nebudou vyžadovat dosavadní vysokou kapitálovou vybavenost (snížení kapitálové přiměřenosti). Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to výměnou stávajících akcií za nové akcie se sníženou jmenovitou hodnotou. Jmenovitá hodnota dosavadních akcií se u akcií o jmenovité hodnotě 18,77 Kč na akcii sníží o částku 14,45 Kč na akcii na částku 4,32 Kč na akcii a jmenovitá hodnota u akcií o jmenovité hodnotě 3,98 Kč na akcii sníží o částku 3,06 Kč na akcii na částku 0,92 Kč na akcii. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 381 175 785,17 Kč (slovy tři sta osmdesát jeden milion jedno sto sedmdesát pět tisíc sedm set osmdesát pět korun českých sedmnáct haléřů), bude vyplacena akcionářům společnosti.Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 20 898 907 ks akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 18,77 Kč na akcii bude vyplacena částka 14,45 Kč a na každou z 25 877 967 ks akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 3,98 Kč na akcii bude vyplacena částka 3,06 Kč.Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.cis-development.cz pod odkazem "Informace pro akcionáře") bez zbytečného odkladu:a) datum zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku;b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku;c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku.Představenstvo dále bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti oznámí datum zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude akcionářům vyplacena nejdříve v den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku oproti předložení dosavadních akcií k výměně za akcie se sníženou jmenovitou hodnotou, a to bezhotovostním převodem na účet, který akcionář určí. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo způsobem určeným pro svolávání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili k výměně za akcie se sníženou jmenovitou hodnotou ve lhůtě 60 dnů ode dne zveřejnění této výzvy.Valná hromada dále ukládá představenstvu, aby zpracovalo nové úplné znění stanov, které nabude účinnosti dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a toto znění stanov v souladu se zákonem založilo do sbírky listin společnosti současně s návrhem na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V takovém znění stanov budou provedeny následující změny, které vyplývají ze snížení základního kapitálu společnosti:a) v § 6 odst. 1 stanov společnosti se text: "495.266.793,05 Kč (slovy: čtyři sta devadesát pět milionů dvě sta šedesát šest tisíc sedm set devadesát tři korun českých a pět haléřů)" nahradí textem: "114.091.007,88 Kč (slovy: jedno sto čtrnáct milionů devadesát jeden tisíc sedm korun osmdesát osm haléřů)";b) v § 6 odst. 2 stanov společnosti se text: "18,77 Kč (slovy: osmnáct korun českých a sedmdesát sedm haléřů)" nahradí textem: "4,32 Kč (slovy: čtyři koruny české a třicet dva haléře)";c) v § 6 odst. 2 stanov společnosti se text: "3,98 Kč (slovy: tři koruny české devadesát osm haléřů)" nahradí textem: "0,92 Kč (slovy: devadesát dva haléře)";d) v § 16 odst. 2 stanov společnosti se text: "18,77 Kč" nahradí textem: "4,32 Kč";e) v § 16 odst. 2 stanov společnosti se text: "3,98 Kč" nahradí textem: "0,92 Kč". zobrazit více skrýt více
  • 19. března 2012 - 7. srpna 2012 : ,,Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti ČIS Development, a.s., IČ: 292 33 542, se sídlem Brno, Cejl 494/25, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku ve... deném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6178, (dále jen "společnost"), dle ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obch. zák.") obchodní společnost TARMOTION CONSULTING LTD. reg. číslo: 3996045 se sídlem: 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1QA, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (dále jen "hlavní akcionář"), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem 25.877.967ks účastnických cenných papírů společnosti znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každého z nich ve výši 0,78 Kč a dále 20.472.467 ks účastnických cenných papírů společnosti znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každého z nich ve výši 3,68 Kč, s nimiž jsou spojena hlasovací práva ve společnosti. Souhrnná jmenovitá hodnota účastnických cenných papírů ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 95.523.492,82 Kč, což po zaokrouhlení odpovídá podílu ve výši 98,38 % na základním kapitálu společnosti.Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů, na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, prokázal hlavní akcionář představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady předložením originálů účastnických cenných papírů společnosti a současným předložením nabývacích titulů k účastnickým cenným papírům společnosti.Dle prezenční listiny dnešní mimořádné valné hromady je hlavní akcionář ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastníkem účastnických cenných papírů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,38 % základního kapitálu společnosti.Mimořádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ust. § 183i odst. 1 obch. zák. přejdou všechny ostatní účastnické cenné papíry společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které činí za 1 akcii o jmenovité hodnotě 0,78 Kč částku 4,15 Kč a za 1 akcii o jmenovité hodnotě 3,68 Kč částku 19,60 Kč.Přiměřenost výše protiplnění určené hlavním akcionářem, je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 560-06/12 vypracovaný dne 28. ledna 2012 Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků.Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ust. § 183i odst. 5 obch. zák. potvrzení obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., IČ: 60732075, se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou V 1778/11, PSČ 760 01 (dále jen "obchodník s cennými papíry"), o tom, že předal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, protiplnění ostatním akcionářům společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ust. § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co dosavadní vlastníci předají listinné akcie společnosti v souladu s ust. § 183l odst. 5 obch. zák.. zobrazit více skrýt více
  • 11. července 2011 - 16. září 2011 : Valná hromada společnosti ČIS Development, a.s. přijala dne 01.července 2011 následující rozhodnutí:?Valná hromada společnosti ČIS Development, a.s., IČ: 292 33 542, se sídlem: Brn... o, Cejl 494/25, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6178 (dále také jen ?společnost?) schvaluje zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií o částku 80.289.205,44 Kč s tím, že upisování nad tuto částku se připouští s omezením maximálně do výše zvýšení o 110.397.657,48 Kč. O konečné výši základního kapitálu rozhodne v takto stanoveném intervalu představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií.Bude vydáno nejméně 18.002.064 ks a nejvýše 24.752.838 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 3,68 Kč, které nebudou kótované a zároveň nejméně 18.002.064 ks a nejvýše 24.752.838 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,78 Kč, které nebudou kótované (dále také jen ?nové akcie?). O konečném počtu kusů nových akcií rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo podle skutečného rozsahu účinného úpisu akcií.Upisování nových akcií společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvém kole budou moci nové akcie upsat stávající akcionáři společnosti s využitím svého přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny ode dne zveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií společnosti v Obchodním věstníku a v iDeniku.cz. Na jednu stávající akcii společnosti se jmenovitou hodnotou 3,68 Kč je stávající akcionář oprávněn upsat 22 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 3,68 Kč a na jednu stávající akcii společnosti se jmenovitou hodnotou 0,78 Kč je stávající akcionář oprávněn upsat 22 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 0,78 Kč.Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům. Předem určenými zájemci ve druhém kole budou upisovatelé, kteří účinně upsali akcie s využitím přednostního práva v prvním kole. Každý z předem určeným zájemců bude moci ve druhém kole úpisu upsat počet nových akcií odpovídajících podílu jmenovité hodnoty jím platně upsaných nových akcií v prvním kole úpisu k souhrnné jmenovité hodnotě všech akcií upsaných platně v prvním kole úpisu. Počet akcií, na které bude mít každý z předem určených zájemců ve druhém kole úpisu nárok, bude zaokrouhlen na celé kusy akcií směrem dolů. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci ve druhém kole činí 14 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jednotlivými předem určeným zájemcům. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou předem určenými zájemci upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi předem určeným zájemcem a společností v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00, v průběhu lhůty pro upsání akcií.Emisní kurz nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se připouští započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek za společností.Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání nových akcií.Emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet číslo 245317989/0300, vedený u Československá obchodní banka, a.s.Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením níže specifikované pohledávky proti pohledávce Společnosti za upisovatelem na splacení emisního kurzu upsaných nových akcií, vzniklé:- ze smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené mezi společností jako postupníkem a společností TARMOTION CONSULTING LTD, reg. č. 3996045, se sídlem 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1QA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako postupitelem, ze které vznikl společnosti závazek zaplatit úplatu za postoupení pohledávky ve výši 92.048.300,50 Kč.Představenstvo společnosti předloží na výzvu upisovatele, který prokáže, že je vlastníkem výše specifikované pohledávky, návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Upisovatel je povinen uzavřít se společností smlouvu o započtení do 7 dnů ode dne upsání nových akcií nebo v téže lhůtě splatit emisní kurz jím upsaných akcií. Smlouva o započtení musí být v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku?. zobrazit více skrýt více
posunout dolů