-26 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

1 974 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

4.6.2012 - 4.1.2013 Brno, Čechyňská 419/14a, PSČ 60200
23.8.2010 - 4.6.2012 Brno, Lidická 710/57, PSČ 60200

29236746

DIČ

Není plátce DPH

24.4.2012 - 4.1.2013

CZ29236746

Datum vzniku

23. srpna 2010

Datum zániku v obchodním rejstříku

4. ledna 2013

Historické názvy

23.8.2010 - 4.1.2013

GAMBARETTO, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6198

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

21.3.2012 - 4.1.2013

7 000 000 Kč

6.6.2011 - 21.3.2012

2 000 000 Kč

23.8.2010 - 6.6.2011

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 4. ledna 2013 - 4. ledna 2013 : Společnost GAMBARETTO, a.s., zanikla bez likvidace v důsledku fúze sloučením se společností ENS Trade s.r.o., IČ: 247 10 911, se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod novým lesem 127/44... , PSČ 162 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167962, jakožto společností nástupnickou. Na společnost ENS Trade s.r.o. zároveň přešlo jmění společnosti GAMBARETTO, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 4. ledna 2013 - 4. ledna 2013 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
  • 6. března 2012 - 21. března 2012 : a) základní kapitál společnosti GAMBARETTO, a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých). ... Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 7.000.000,-- Kč (slovy: sedm milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a výhodnost řešení závazků společnosti.b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu o částku 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) bude provedeno upsáním 50 ks (slovy: padesát kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou obchodované na evropském regulovaném trhu.d) Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.e) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Akcie budou upsány bez využití přednostního práva, a to určitým zájemcem - společností HUNSGAS s.r.o., se sídlem Brno, Franzova 125, PSČ 614 00 Identifikační číslo: 252 77 715, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40.g) Místem pro upisování akcií je notářská kancelář Mgr. Pavla Bernarda, Brno, Jezuitská 13/11, PSČ 602 00, to v pracovní dny 8:00 - 15:00 hod.h) Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet ode dne, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí člen představenstva určitému zájemci telefonicky.i) Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek vůči společnosti na splacení emisního kursu:Peněžitá pohledávka ve výši 5.000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých vzniklá na základě Kupní smlouvy ze dne 28. 2. 2012, jejímž předmětem byl prodej nemovitostí v k.ú. Hodonín, zapsaných na LV 8663, uzavřené mezi společností HUNSGAS s.r.o., se sídlem Brno, Franzova 125, PSČ 614 00 Identifikační číslo: 252 77 715, jakožto prodávajícím a společností GAMBARETTO, a.s., se sídlem Brno, Lidická 710/57, PSČ 602 00, IČ 292 36 746, jakožto kupujícím.Připouští se možnost započtení této pohledávky ve výši 5.000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých. Započtení shora uvedené pohledávky upisovatele proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o započtení. Návrh dohody vypracuje člen představenstva společnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve dvojím vyhotovení upisovateli při úpisu akcií. Upisovatel je povinen v níže uvedené 15ti denní lhůtě návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit společnosti. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.j) Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií. Emisní kurs akcií bude splacen uzavřením dohody o započtení. zobrazit více skrýt více
posunout dolů