Trendy

847 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

557 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

11 912 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 28.11.2016 Padělky 426/31, 664 49 Ostopovice

Historické adresy

30.12.2010 - 28.11.2016 Ostopovice, Padělky 426/31, PSČ 66449
27.10.2010 - 30.12.2010 Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200

29248973

DIČ

od 8.12.2010

CZ29248973

Datová schránka

vrsvd9y

Historické názvy

27.10.2010 - 10.1.2011

ROJAS FORM a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6243

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.8.2012

10 998 000 Kč

Historické jmění

27.10.2010 - 1.8.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Šlapanice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2690859339 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 18. června 2012 - 1. srpna 2012 : Základní kapitál společnosti JIEL REALITY a.s. se z původní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) zvyšuje o částku ve výši 8,998.000,- Kč (slovy: osm milionů devět... set devadesát osm tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 10,998.000,- Kč (slovy: deset milionů devět set devadesát osm tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 8998 Ks (slovy: osm tisíc devět set devadesát osm kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).Protože budou akcie upisovány nepeněžitými vklady, přednostní právo akcionářů ve smyslu § 204a) obchodního zákoníku se neuplatní. Rozhoduje se, že akcie budou upsány určitými zájemci, v dále uvedeném poměru, jimiž jsou: - společnost ikis, s.r.o. se sídlem Brno, Kaštanová 496/123a, PSČ 620 00, IČ 634 85 290- společnost S-Invest CZ s.r.o., se sídlem Brno, Kaštanová 496/123a, PSČ 620 00, IČ 255 26 171Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti JIEL REALITY a.s.: Ostopovice, Padělky 426/31, PSČ 66449. Lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na jejich sídla s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim mu bude předložen návrh na uzavření smluv o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti JIEL REALITY a.s.: Ostopovice, Padělky 426/31, PSČ 664 49 a lhůta k jeho splacení je jeden (1) měsíc ode dne uzavření shora uvedených smluv o upsání akcií, a to předáním prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním nemovitostí, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Schvaluje se upisování 8998 ks (slovy: osm tisíc devět set devadesát osm kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) dále uvedeným nepeněžitým vkladem určených zájemců, jak jsou uvedeni výše, jež je tvořen dále uvedenými nemovitostmi jimiž jsou: - nemovitosti v obci Brno, části obce a katastrálním území Brněnské Ivanovice, a to pozemky p.č. 77/2-zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 77/3-ostatní plocha, p.č. 77/4-ostatní plocha, p.č. 77/19-zastavěná plocha a nádvoří, a dále budova č.p. 496 postavená na pozemku p.č. 77/2, budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku p.č. 77/19, kde každý z těchto určených zájemců vlastní jejich ideální jednu polovinu.Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem vyhotoveným dne 16.4.2012 znalcem panem Ing.Jiřím Valou, Brno, Foltýnova 13 pod číslem 704-25/2012 a dále dodatkem č. 1 ke znaleckému posudku č. 704-25/2012 vyhotoveným dne 26.4.2012 výše uvedeným znalcem na souhrnnou částku ve výši 8,998.000,- Kč (slovy: osm milionů devět set devadesát osm tisíc korun českých).Tento znalec byl pro tento účel jmenováni usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16.3.2012 pod číslem jednacím 19 Nc 6130/2012-7. Schvaluje se jeho hospodářská využitelnost pro společnost. Schvaluje se, že za tento nepeněžitý vklad bude určeným zájemcům vydáno a to:- společnosti ikis, s.r.o., 4499 Ks (slovy: čtyři tisíce čtyři sta devadesát devět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) - společnosti S-Invest CZ s.r.o., 4499 ks (slovy: čtyři tisíce čtyři sta devadesát devět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
posunout dolů