Trendy

19 148 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-19 516 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

247 258 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.1.2015 Kateřinská 235, 463 03 Stráž nad Nisou

Historické adresy

4.3.2011 - 26.1.2015 Praha 9 - Vysočany, Poděbradská 173/5, PSČ 19000
2.12.2010 - 4.3.2011 Brno - Brno-město, Masarykova 427/31, okres Brno-město, PSČ 60200

29255961

DIČ

od 1.1.2011

CZ29255961

Datum vzniku

2. prosince 2010

Datová schránka

qh4wcyu

Historické názvy

9.2.2012 - 9.12.2015

Energy Export a.s.

2.12.2010 - 9.2.2012

Reality Ostašov a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6269

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.1.2015

117 500 000 Kč

Historické jmění

9.2.2012 - 21.1.2015

235 000 000 Kč

3.1.2011 - 9.2.2012

235 000 000 Kč

2.12.2010 - 3.1.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Liberce

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

242502820 / 0300

Provozovny

od 2.12.2010

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Domky 194/35, 460 01, Liberec - Liberec XI-Růžodol I

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 8. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 8. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 8. září 2014 - 21. ledna 2015 : Valná hromada rozhodla dne 3. 9. 2014 o snížení základního kapitálu společnosti takto:Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti a převed... ení části finančních prostředků do disponibilních zdrojů společnosti. Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 235.000.000,- Kč o částku 117.500.000,- Kč na výslednou výši 117.500.000,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech 235 kusů akcií o 50 %.Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno vydáním nových akcií na jméno o snížené jmenovité hodnotě.Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena akcionářům, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to tak, že: část ve výši 98.137.640,70 Kč bude použita k úhradě dosažené ztráty společnosti za rok 2013 a v minulých letechzbývající část ve výši 19.362.359,30 Kč bude převedena na účet Ostatní kapitálové fondy.Lhůta k předložení listinných akcií k výměně:lhůta činí 30 dnů od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve výše stanovené lhůtě pro předložení akcií. zobrazit více skrýt více
  • 27. prosince 2010 - 3. ledna 2011 : Mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 22.12.2010 přijala rozhodnutí:1. Valná hromada společnosti Reality Ostašov a. s., se sídlem v Brně, Brno-město, Masarykova 427/31, okre... s Brno-město, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 6269 (dále také jen "společnost") schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z původní výše 2,000.000 Kč (slovy: dva milióny korun českých) upsáním nových akcií o částku 233,000.000 Kč (slovy: dvě stě třicet tři milióny korun českých) s tím, že nová výše základního kapitálu společnosti bude činit po jeho zvýšení celkem 235,000.000 Kč (slovy: dvě stě třicet pět miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude společností vydáno 233 ks (slovy: dvě stě třicet tři kusů) nekótovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých).3. Všechny nově vydávané akcie budou společností nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je současný akcionář, a to společnost Česká železářská společnost s. r. o., se sídlem v Brně, Masarykova č. o. 31, č. p. 427, PSČ 660 85, IČ 607 36 763, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 17949.4. Místem pro upsání akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti Reality Ostašov a. s. v Brně, Masarykova 427/31, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 15 (slovy: patnáct) dnů a počne běžet ode dne doručení písemné výzvy představenstva, obsahující oznámení počátku běhu lhůty pro upsání akcií, emisní kurs upisovaných akcií a návrh smlouvy o upsání akcií, předem určenému zájemci.5.Všechny nové akcie budou upsány společností Česká železářská společnost s. r. o. jako předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností Česká železářská společnost s. r. o. a Reality Ostašov a. s. v průběhu lhůty pro upsání akcií.6. Emisní kurs nově vydávaných akcií činí 1,000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) a bude splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad předem určeného zájemce - společnosti Česká železářská společnost s. r. o. byl oceněn znaleckým posudkem č. 28500-578/2010 vypracovaným dne 20. 12. 2010 znaleckým ústavem QUALIFORM, a. s., se sídlem v Brně, Rašínova 2, PSČ 602 00, IČ: 494 50 263, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C vložce 1138. Znalecký ústav QUALIFORM a. s. byl za účelem vypracování uvedeného posudku jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 02. 12. 2010, č.j. 18 Nc 6666/2010-37, které nabylo právní moci dne 06. 12. 2010 a usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 09. 12. 2010, č.j. 35 Nc 6682/2010-14, které nabylo právní moci dne 13. 12. 2010.7. Předem určený zájemce - společnost Česká železářská společnost s. r. o. splatí emisní kurs všech nově vydávaných akcií nepeněžitým vkladem - svými nemovitostmi, jejichž cena byla stanovena uvedeným znaleckým posudkem a činí 233,000.000 Kč (slovy: dvě stě třicet tři milióny korun českých) s tím, že za níže uvedený nepeněžitý vklad bude společností Reality Ostašov a. s. vydáno upisovateli 233 ks (slovy: dvě stě třicet tři kusů) kmenových nekótovaných listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých), přičemž nebude emisního ážia.8. Česká železářská společnost s. r. o. splatí emisní kurs upisovaných akcií těmito nemovitostmi:A) Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5 pro kat. území 682209 Růžodol I, obec 563889 Liberec, okres CZ0513 Liberec:NemovitostiPozemkyParcelní číslo Výměra m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochranypč 841/4, 348m2, Ostatní plocha Manipulační plochapč 841/6, 383m2, Ostatní plocha Manipulační plochapč 982, 549m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 984, 831m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 986/1, 11952m2 Zastavěná plocha a nádvoří Společný dvůrpč 986/2, 447m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 986/3, 397m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 986/4, 1537m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 986/5, 1794m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 986/6, 1398m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 986/7, 5122m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 986/8, 991m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 986/9, 1010m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 986/10, 6081m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 986/11, 1445m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 986/12, 2505m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 986/13, 925m2, Zastavěná plocha a nádvoří Společný dvůrNově vzniklá p.č. 987/1 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1271-399/2010 ze dne 13.12.2010 vypracovaného GEODET CZ s.r.o. o nové výměře 27 932 m2, Nově Ostatní plocha (dříve Zastavěná plocha a nádvoří) Nově Jiná plocha (dříve Společný dvůr)pč 987/2, 597m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 988, 426m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 989, 216m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 990, 291m2 ,Zastavěná plocha a nádvořípč 991/1, 2139m2 Ostatní plocha Manipulační plochapč 991/2, 11076 m2,Ostatní plocha Jiná plochapč 991/3, 205m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 991/6, 2093 m2,Zastavěná plocha a nádvořípč 991/7, 407m2, Ostatní plocha Manipulační plochapč 991/10, 580 m2,Zastavěná plocha a nádvořípč 991/11, 233m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 992, 2257 m2, Ostatní plocha Dráhapč 1005/1, 145m2, Zahrada Zem.půdní fondpč 1407/2, 628 m2, Ostatní plocha Jiná plochapč 1407/3, 1040 m2, Ostatní plocha Jiná plochapč 1407/4, 1206m2, Zastavěná plocha a nádvořípč 1407/5, 1669 m2,Ostatní plocha Jiná plochaStavbyTyp stavbyČást obce, č. budovy Způsob využití Způsob ochr. Na parceleBez čp/če Prům.obj. na pč 982Bez čp/če Prům.obj. na pč 984Bez čp/če Jiná st. na pč 986/2Bez čp/če Jiná st. na pč 986/3Bez čp/če Garáž na pč 986/4Bez čp/če Prům.obj. na pč 986/5Bez čp/če Prům.obj. na pč 986/6Bez čp/če Prům.obj. na pč 986/7Bez čp/če Jiná st. na pč 986/8Bez čp/če Jiná st. na pč 986/9Bez čp/če Prům.obj. na pč 986/10Bez čp/če Prům.obj. na pč 986/11Bez čp/če Prům.obj. na pč 986/12Bez čp/če Prům.obj. na pč 987/2Bez čp/če Prům.obj. na pč 988Bez čp/če Prům.obj. na pč 989Bez čp/če Prům.obj. na pč 990Bez čp/če Jiná st. na pč 991/3Bez čp/če Prům.obj. na pč 991/6Bez čp/če Prům.obj. na pč 991/10Bez čp/če Prům.obj. na pč 991/11Bez čp/če Obč.vyb. na pč 1407/4a budova nezapsaná v katastru nemovitostí - čistička odpadních vod vč. technologií a provozních příslušenství ležící na pozemku parc.č. 983/1 v kat.území 682209 Růžodol I, obec 563889 Liberec, okres CZ0513 Liberec.a budova nezapsaná v katastru nemovitostí - (údržba a sklad modelů) ležící na parcele č. 987/1 v kat. území 682209 Růžodol I, obec 563889 Liberec, okres CZ0513 Liberec.B) Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 77, pro kat. území 682489 Horní Suchá u Liberce, obec 563889 Liberec, okres CZ0513 Liberec: NemovitostiPozemkyParcelní číslo Výměra m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochranypč 334, 21m2, Vodní plocha Zamokřená plochapč 335, 28m2, Vodní plocha Vodní nádrž uměláoba pozemky včetně přívodních kanálůC) Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10, pro kat. území 682471 Ostašov u Liberce, obec 563889 Liberec, okres CZ0513 Liberec: NemovitostiPozemkyParcelní číslo Výměra m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochranypč 175, 530m2, Vodní plocha Vodní nádrž umělápč 176/1, 901m2, Vodní plocha Vodní nádrž umělá.9. Schvaluje se jak předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, tak jeho ocenění znaleckým posudkem soudem jmenovaného znalce. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů