Trendy

320 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

113 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

93 478 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 21.1.2014 Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha

Historické adresy

13.5.2011 - 21.1.2014 Praha, Lisabonská 2394/4, PSČ 19000
13.12.2010 - 13.5.2011 Třebíč, Jiráskova 1150/66, PSČ 67401

29258138

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

13. prosince 2010

Datová schránka

74twq2x

Historické názvy

13.12.2010 - 13.5.2011

Formigine Royal a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6267

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.12.2013

112 422 000 Kč

Historické jmění

23.6.2011 - 11.12.2013

93 462 000 Kč

19.1.2011 - 23.6.2011

2 000 000 Kč

13.12.2010 - 19.1.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 3. prosince 2013 - 11. prosince 2013 : Valná hromada dne 28.11.2013 přijala toto usnesení:Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 18.960.000,-Kč (slovy: osmnáct miliónů devět set šedes... át tisíc korun českých) - tedy z částky 93 462 000,- Kč (slovy: devadesát tři miliónů čtyři sta šedesát dva tisíc korun českých) na částku 112.422.000,-Kč (slovy: sto dvanáct miliónů čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých) - s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním – 18 kusů (slovy: osmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých, 9 kusů (slovy:devíti kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jeden sto tisíc korun českých) a 6 kusů (slovy: šesti kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých).c) Valná hromada rozhoduje, že se vylučuje přednostní právo akcionářů k upsaní nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zejména získání předmětných nemovitostí klíčových pro chod společnosti do jejího vlastnictví. Z tohoto důvodu nejsou uváděny údaje uvedené v § 204a odst 2 a) ObchZ.d) Valná hromada rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány předem určeným zájemcem - společnost D.S.K. spol. s r.o., se sídlem Praha - Libeň, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, IČ 482 93 547 a to nepeněžitým vkladem specifikovaných pod písmenem h) tohoto rozhodnutí.e) Valná hromada určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Praha, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, nejpozději do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným oznámením představenstva společnosti s návrhem smlouvy na upsání akcií.f) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta minimálně čtrnácti dní od dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií.g) Valná hromada určuje, že akcie budou splaceny nejpozději ve lhůtě šedesáti dnů od dne upsání akcií společnosti.h) Valná hromada schvaluje splacení upisováních akcií nepeněžitými vklady, které byly oceněny znaleckými posudky Ing. Zdeňkem Teuflem, znalcem ustanoveným Usnesením Městského soudu v Praze 2Nc 5709/2013- 10 a to: - nemovitosti evidované na listu 504 pro k.ú. Újezdeček, Obec Újezdeček, okres Teplice budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku p.č. 671/15, budova bez č.p./č.e. (garáž) na pozemku p.č. 671/16, budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku p.č. 671/17, budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku p.č. 671/20, budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku p.č. 671/22, pozemek p.č. 671/15 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 605 m2, pozemek p.č. 671/16 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 785 m2, pozemek p.č. 671/17 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 278 m, pozemek p.č. 671/20 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 1032 m2, pozemek p.č. 671/21 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 184 m2, pozemek p.č. 671/22 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 1031 m2, pozemek p.č. 671/15 ostatní plocha o vým. 18117 m2 oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Zdeňkem Teuflem, číslo posudku 2242/12/13 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli společnosti D.S.K. spol. s r.o., se sídlem Praha - Libeň, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, IČ 482 93 547 vydáno 18 kusů (slovy: osmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých, 9 kusů (slovy:devět kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jeden sto tisíc korun českých) a 6 kusů (slovy: šest kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s tím, že emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Schvaluje se hospodárnost nepeněžitého vkladu pro společnost. zobrazit více skrýt více
  • 17. června 2011 - 23. června 2011 : Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 7.6.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti:a) Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o část... ku 91.462.000,-Kč (slovy: devadesát jedna miliónů čtyři sta šedesát dva tisíc korun českých) - tedy z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva milióny korun českých) na částku 93.462.000,-Kč (slovy:devadesát tři miliónů čtyři sta šedesát dva tisíc korun českých) - s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním - 7 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, dále 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,-Kč , 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,-Kč , dále 84 kusů kmenových akcií na majitele každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, 3 kusy kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, 1 kus kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč.b)Valná hromada rozhoduje, že se vylučuje přednostní právo akcionářů k upsaní nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zejména získání předmětných nemovitostí klíčových pro chod společnosti do jejího vlastnictví. Z tohoto důvodu nejsou uváděny údaje uvedené v § 204a odst 2 a) Obc. Z.c) Valná hromada rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány na základě Dohody akcionářů podle § 205 ObchZ - akcionář společností IMOLA s.r.o., se sídlem Praha 9, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, IČ 254 15 646 a společností NABASO spol. s r.o. , se sídlem Teplice, Dr. Vrbenského 919/6, PSČ 415 01, IČ 627 42 442 a to nepeněžitými vklady specifikovaných pod písmenem f) tohoto rozhodnutí.d) Valná hromada určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti nejpozději do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným oznámením představenstva společnosti.e) Valná hromada určuje, že akcie budou splaceny ve lhůtě šedesáti dnů od dne upsání akcií společnosti.f) Valná hromada schvaluje splacení upisováních akcií těmito nepeněžitými vklady, které byly oceněny znaleckými posudky Ing. Zdeňka Teufla,- znalce ustanoveným Usnesením Městského soudu v Praze.- nemovitosti evidované na listu 53 k.ú.a obec Újezdeček, okres Teplice, budova bez čp/če způsob využití jiná st na p.č. 598/2, budova bez čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 598/3, budova be čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 671/23, budova bez čpˇče způsob využití jiná st. na p.č. 671/24, budova bez čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 671/29, budova bez čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 671/38, p.č. 585/1 ost. pl. o vým. 11897 m2, p.č. 585/2 ost. pl. o vým. 2897 m2, p.č. 585/4 ost. pl. o vým. 79 m2, p.č. 594/2 ost. pl. o vým. 174 m2, p.č. 598/1 ost. pl. o vým. 5639 m2, p.č. 598/2 zast., pl. a nádvoří o vým. 654 m2, p.č. 598/3 zast. pl. a nádvoří o vým. 152 m2, p.č.599/2 ost. pl. o vým. 339 m2, p.č. 599/7 ost. pl. o vým. 754 m2, p.č. 600/1 trvalý travní porost o vým. 12966 m2, p.č. 601 ost. pl. o vým. 470 m2, p.č. 671/1 ost. pl. o vým, 61452 m2, p.č. 671/14 ost. pl. o vým. 105 m2, p.č. 671/18 zast. pl. a nádvoří o vým. 35 m2, p.č. 671/19 zast. pl. a nádvoří o vým. 68 m2, p.č. 671/23 zast. pl. a nádvoří o vým. 124 m2, p.č. 671/24 zast. pl. a nádvoří o vým. 640 m2, p.č. 671/25 ost. pl. o vým. 256 m2, p.č. 671/26 zast. pl. a nádvoří o vým. 465 m2, p.č. 671/27 zast. pl. a nádvoří o vým. 323 m2, p.č. 671/28 ost. pl. o vým. 52 m2, p.č. 671/29 zast. pl. a nádvoří o vým. 65 m2, p.č. 671/30 ost. pl. o vým. 182 m2, p.č. 671/31 ost. pl. o vým. 393 m2, p.č. 671/32 ost. pl. o vým. 346 m2, p.č. 671/33 ost. pl. o vým. 233 m2, p.č. 671/34 ost. pl. o vým. 113 m2, p.č. 671/35 ost. pl. o vým. 227 m2, p.č. 671/36 ost. pl. o vým. 381 m2, p.č. 671/38 zast. pl. a nádvoří o vým. 248 m2, p.č. 671/39 ost. pl. o vým. 570 m2, p.č. 671/40 ost. pl. o vým. 15 m2, p.č. 671/45 ost. pl. o vým. 3351 m2, p.č. 671/49 ost. pl. o vým. 4031 m2, p.č. 671/51 lesní pozemek o vým. 643 m2, p.č. 671/52 lesní pozemek o vým. 1969 m2, p.č. 671/53 lesní pozemek o vým. 159 m2, p.č. 671/54 lesní pozemek o vým. 347 m2, p.č. 671/55 lesní pozemek o vým. 1008 m2, p.č. 671/60 ost.pl. o vým. 24 m2, p.č. 671/109 ost. pl. o vým. 11819 m2, p.č. 671/110 ost. pl. o vým. 172 m2, a nemovitosti evidované na listu 616 k.ú. Dubí-Pozorka,okres Teplice, budova bez čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 723/3, budova bez čp/če způsob využití prům.obj na p.č. 723/4, p.č. 723/1 ost. pl. o vým. 18996 m2, p.č. 723/3 zast. pl. a nádvoří o vým. 4215 m2, p.č. 723/4 zast. pl. a nádvoří o vým. 1047 m2, p.č. 723/5 lesní pozemek o vým. 445 m2, p.č. 723/6 lesní pozemek o vým. 201 m2, p.č. 723/7 lesní pozemek o vým. 424 m2, p.č. 723/8 lesní pozemek o vým. 1096 m2, oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Zdeňkem Teuflem, číslo posudku 2203/13/11 a nemovitosti evidované na listu 7375 k.ú. obec a okres Teplice, budova č.p. 422 způsob využití bydlení na p.č. 873/1, p.č. 873/1 zast. pl. a nádvoří o vým. 478 m2, oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Zdeňkem Teuflem, číslo posudku 2204/14/11 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli společnosti IMOLA s.r.o., se sídlem Praha 9, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, IČ 254 15 646 vydáno 84 kusů kmenových akcií na majitele každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 3 kusy kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, 1 kus kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč s tím, že emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě.- nemovitosti evidované na listu 7980 k.ú.,obec a okres Teplice ? budova Teplice, č.p. 451 způsob využití bydlení na p.č. 816, p.č. 816 zast. pl a nádvoří o vým. 173 m2, oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Zdeňkem Teuflem, číslo posudku 2205/15/11 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli společnosti NABASO spol. s r.o. , se sídlem Teplice, Dr. Vrbenského 919/6, PSČ 415 01, IČ 627 42 442 vydáno 7 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, dále 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,-Kč , 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,-Kč s tím, že emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě.- g) Valná hromada rozhodla, že § 6 stanov se nahrazuje tímto zněním:- § 6- Základní kapitál a akcie- 1. Základní kapitál společnosti činí 93.462.000,-Kč (slovy: devadesát tři miliónů čtyři sta šedesát dva tisíc korun českých).- 2. Základní kapitál je rozdělen na 7 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, dále 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,-Kč , 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,-Kč , dále 84 kusů kmenových akcií na majitele každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 3 kusy kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, 1 kus kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč, 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč .- 3. Základní kapitál společnosti splacen z 100%.- 4. Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každých 1.000 Kč připadá jeden hlas.- 5. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku.- 6. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listů a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. Představenstvo je takové výzvě povinno vyhovět do třiceti dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti.- 7. Důsledky prodlení se splácením upsaných akcii se řídí ustanovením § 177, §182 a § 213d zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů