Trendy

10 811 228 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

8 266 274 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

74 289 262 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 17.6.2016 Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1

Historické adresy

10.6.2015 - 17.6.2016 Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
2.9.2014 - 10.6.2015 Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
16.12.2010 - 2.9.2014 Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200

29259428

DIČ

od 7.9.2011

CZ29259428

Datum vzniku

16. prosince 2010

Datová schránka

pwfwq8t

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6278

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.11.2017

13 000 449 420 Kč

Historické jmění

25.2.2015 - 30.11.2017

12 844 053 036 Kč

5.2.2015 - 25.2.2015

12 844 053 036 Kč

18.12.2013 - 5.2.2015

19 569 097 548 Kč

4.11.2013 - 18.12.2013

19 468 997 548 Kč

26.8.2013 - 4.11.2013

19 449 548 000 Kč

30.6.2011 - 26.8.2013

19 419 548 000 Kč

16.12.2010 - 30.6.2011

17 715 977 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 24.10.2013

CZ4354000000000000249885

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. listopadu 2017 : Dle projektu fúze sloučením mezi společností EP Hungary, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 041 61 416, na straně jedné jako zanikající společností, a sp Dle projektu fúze sloučením mezi společností EP Hungary, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 041 61 416, na straně jedné jako zanikající společností, a sp...olečností EP Energy, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 292 59 428, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti EP Hungary, a.s. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost EP Energy, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 1. srpna 2015 : Na společnost EP Energy, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností EP Renewables a.s., IČO 03139085, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Prah Na společnost EP Energy, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností EP Renewables a.s., IČO 03139085, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Prah...a 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 19842 a společnosti ČKD Blansko Wind, a.s., IČO 27689701, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 18381. zobrazit více skrýt více
  • 25. srpna 2014 : Dne 26. května 2014 společnosti EP Energy, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ 292 59 428 ("Nástupnická společnost") a společnosti EPH Financing II, a.s., se sídlem Praha 8, Pob Dne 26. května 2014 společnosti EP Energy, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ 292 59 428 ("Nástupnická společnost") a společnosti EPH Financing II, a.s., se sídlem Praha 8, Pob...řežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 247 88 376 ("Zanikající společnost") sjednaly projekt fúze sloučením, na základě kterého Zanikající společnost zanikla a jmění Zanikající společnosti přešlo na Nástupnickou společnost. zobrazit více skrýt více
  • 19. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 4. listopadu 2013 : Dne 12. září 2013 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady o přeshraniční fúzi sloučením a schválil projekt přeshraniční fúze ze dne 25. června 2013, na jehož základě doš Dne 12. září 2013 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady o přeshraniční fúzi sloučením a schválil projekt přeshraniční fúze ze dne 25. června 2013, na jehož základě doš...lo k zániku společnosti Honor Invest, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 271 45 565, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9306, společnosti Czech Energy Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 271 66 511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9447, společnosti HC Fin3 N.V., se sídlem Weteringschans 26, 1017SG Amsterdam, Nizozemsko, reg. č.: 818028488, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterodam č. 34274924, společnosti EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, Nicosia, 2012, Kyperská republika, reg. č.: HE 250826, a společnosti LIGNITE INVESTMENTS 1 LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, Nicosia, 2012, Kyperská republika, reg. č.: HE 237612 a přechodu jmění těchto zanikajících společností na nástupnickou společnost EP Energy, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, Česká republika, IČO: 292 59 428 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6278. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. září 2014 - 17. června 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 2. září 2014 - 5. února 2015 : Dne 14. srpna 2014 rozhodl jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu 6 725 044 512 Kč (z půvo... dních 19 569 097 548 Kč na 12 844 053 036 Kč) snížením jmenovité hodnoty všech 19 549 548 ks akcií emitovaných společností z 1001 Kč na akcii na 657 na akcii. Ke snížení základního kapitálu dojde z důvodu optimalizace kapitálové struktury společnosti. Peněžní prostředky odpovídající snížení základního kapitálu budou vyplaceny jedinému akcionáři (výplata bude provedena započtením pohledávek společnosti za jediným akcionářem vůči pohledávkám jediného akcionáře za společností, popřípadě po příslušném postoupení pohledávek jiným právnickým osobám v rámci koncernu). zobrazit více skrýt více
  • 16. prosince 2013 - 18. prosince 2013 : Dne 11. prosince 2013 společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen „Jediný akcionář“) rozhodla při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 odst. 1 obchodního zákon... íku o zvýšení základního kapitálu takto:1) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 100.100.000,- Kč (jedno sto milionů jedno sto tisíc korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: - 100.000 ks (jedno sto tisíc kusů) akcií, - o jmenovité hodnotě jedné akcie: 1.001,- Kč (jeden tisíc jedna korun českých), - druh akcií: kmenové, - podoba akcií: listinná, - forma akcií: akcie na jméno; - emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.001,- Kč činí: 33.134,12 Kč (slovy: třicet tři tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých dvanáct haléřů). 3) Údaj o přednostním právu na upisování akcií: neexistují žádná přednostní práva podle § 204a obchodního zákoníku na upsání jakýchkoliv nových akcií, které budou vydány na základě tohoto rozhodnutí, neboť všechny akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem. 4) Všechny nově emitované akcie budou upsány jediným akcionářem společností Energetický a průmyslový holding, a.s. 3) Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 3.313.412.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta třináct miliónů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých) a bude splacen nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, 4) Akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. a Společností; Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude Jedinému akcionáři oznámen představenstvem Společnosti při doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, s tím, že tato lhůta počne běžet Jedinému akcionáři dnem následujícím po dni, ve kterém bude předmětný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen. Upisování akcií může začít před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, na adrese Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, v pracovní dny od 9:00 hod do 16:00 hod. 5) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných nových akcií do 14 dní ode dne následujícího po uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, a to uzavřením písemné smlouvy o vkladu nepeněžitého vkladu, s tím, že místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo Společnosti, na adrese Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, v pracovní dny od 9:00 hod do 16:00 hod. 6) Celkem 100.000 ks (jedno sto tisíc kusů) akcií o celkové jmenovité hodnotě 100.100.000,- Kč (jedno sto milionů jedno sto tisíc korun českých) bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci – Jedinému akcionáři, přičemž upsaný vklad bude předem určeným – Jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem; nepeněžitý vklad tvoří: - deset kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě emitovaných společností EPH Financing II, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČO: 24788376, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých každá); - pohledávka Jediného akcionáře za společností EPH Financing II, a.s., na vrácení úvěru poskytnutého na základě úvěrové smlouvy ze dne 17. října 2013, uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. jako věřitelem a společností EPH Financing II, a.s.jako dlužníkem; 7) Jediný akcionář, zastoupený paní Janou Myslivcovou, schvaluje upisování akcií Jediným akcionářem, shora popsaným nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou 3.313.412.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta třináct miliónů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých) určenou ve znaleckém posudku znalcem E & Y Valuations s.r.o., IČ: 16190581, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 2097/10, PSČ 120 00, počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem činí: - 100.000 ks (jedno sto tisíc kusů) akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 1.001,- Kč (jeden tisíc jedna korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: listinná, forma akcií: akcie na jméno; za celkový emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši 3.313.412.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta třináct miliónů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých), rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst. 2) obchodního zákoníku) tvoří emisní ážio. zobrazit více skrýt více
  • 16. srpna 2013 - 26. srpna 2013 : Společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti EP Energy, a.s., přijalo dne 14. srpna 2013 tato r... ozhodnutí: 1. Společná ustanovení 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 30 000 000,- Kč (třicet milionů korun českých), vydáním 30 000 (třiceti tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.2. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. s využitím přednostního práva může jediný akcionář upsat všech 30 000 (třicet tisíc) kusů nových akcií; emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) 2.2. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o přednostním právu na upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 2.3. přednostní právo na upsání nových akcií může akcionář vykonat uzavřením smlouvy o upsání akcií na adrese Praha 1, Pařížská 130/26, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti dnů) ode dne doručení informace o přednostním právu 2.4. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2109421326/2700 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu 3. Upisování bez přednostního práva 3.1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci – společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti, ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) 3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Praze 1, Pařížská 130/26, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 3.5. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2109421326/2700 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu zobrazit více skrýt více
  • 28. června 2011 - 30. června 2011 : Dne 27.6.2011 rozhodl jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu 1 703 571 000 Kč (z původních... 17 715 977 000Kč na 19 419 548 000 Kč) a to úpisem 1 703 571 kusů kmenových listinných akcií na jméno, každé ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč s tím, že:- emisní kurz každé nově upisované akcie je 1 000,- Kč;- všechny nově upisované akcie budou upsány jediným akcionářem, tj. společností Energetický a průmyslový holding, a.s.;- upisování nad částku 1 703 571 000,- Kč se nepřipouští;- akcie se upisují uzavřením smlouvy o úpisu akcií;- akcie se upisují nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je 100 % akcií společnosti HC Fin3 N.V., se sídlem Weteringschans 26, 1017SG Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34274924, které byly oceněny znalcem A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, 602 00 Brno, IČ: 44119097, na hodnotu 1 703 571 000,- Kč, přičemž za tento vklad se vydá 1 703 571 kusů kmenových listinných akcií na jméno, každé ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč;- místem úpisu akcii je sídlo společnosti EP Investment Advisors, s.r.o.: Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1;- pro úpis akcií se určuje lhůta 14 dnů od předložení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií;- smlouvu o úpisu akcií předloží představenstvo společnosti EP Energy, a.s. k podpisu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. bezodkladně po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti EP Energy, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku;- úpis akcií je vázán rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti EP Energy, a.s. do obchodního rejstříku;- lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 14 dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;- místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti EP Investment Advisors, s.r.o.: Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů