Základní údaje

Sídlo

od 16.6.2016 K dolům 200/13, Modřany, 143 00 Praha 4

Historické adresy

19.4.2011 - 16.6.2016 Praha, K dolům 200/13, PSČ 14300
4.1.2011 - 19.4.2011 Brno, Elgartova 497/12, PSČ 61400

29261082

DIČ

od 1.7.2011

CZ29261082

Datum vzniku

4. ledna 2011

Datová schránka

q7wxb4c

Historické názvy

4.1.2011 - 19.4.2011

Uruto SE

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: H 80

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 30.3.2016

32 662 800 Kč

Historické jmění

16.7.2012 - 30.3.2016

24 842 800 Kč

4.10.2011 - 16.7.2012

18 342 800 Kč

19.4.2011 - 4.10.2011

3 019 800 Kč

4.1.2011 - 19.4.2011

3 019 800 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 12

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 9376020297 / 0100

Provozovny

od 1.4.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Jihlavská 821/74, 140 00, Praha - Michle

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. března 2016 : 1.Zvyšuje základní kapitál z dosavadní výše .........................................24 842 800,- Kč upsáním nových akcií o částku........................................... 1.Zvyšuje základní kapitál z dosavadní výše .........................................24 842 800,- Kč upsáním nových akcií o částku.........................................................................7 820 000,- Kč na částku .....................................................................................................32 662 800,- Kč Není připuštěno upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje v důležitém zájmu Společnosti, neboť akcie budou upsány předem určenými zájemci. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení důvěryhodnosti a kredibility Společnosti u zahraničních obchodních partnerů, nutné pro možnost zúčastnit se investičně zajímavých výběrových řízení. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude nově upsáno 7 (slovy: sedm) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé, 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé, a 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé. Akcie nejsou kótované. 3.Upsání nových akcií bude nabídnuto těmto zájemcům:a)panu Jaromíru Hejdukovi, narozenému 18.07.1938, s bydlištěm Praha 4, Modřany, Nesvadbova 555/18, budou nabídnuty k upsání 5 (slovy: pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé, 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé a 14 (slovy: čtrnáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 714 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set čtrnáct tisíc korun českých); všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě,b)paní Aleně Hejdukové, narozené 05.07.1947, s bydlištěm Praha 4, Modřany, Nesvadbova 555/18, budou nabídnuty k upsání 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé, 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 6 (slovy: šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy:jeden tisíc korun českých) každé, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 106 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto šest tisíc korun českých); všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. 4.Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen následujícími nemovitými věcmi: A.spoluvlastnickým podílem ve výši 7/10 (slovy: sedm desetin) na pozemku parc. č. 2933 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 555 a stavba bez č.p./č.e. (garáž), a spoluvlastnickým podílem ve výši 7/10 (slovy: sedm desetin) na pozemku parc. č. 2934 (zahrada), část obce Modřany, katastrální území Modřany a obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 1451 pro katastrální území Modřany, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha s tím, že hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 4984-51/16 ze dne 18.03.2016 vyhotoveného Hanou Moulíkovou, se sídlem Klatovy, Obytce 41, IČ: 468 41 695; DIČ: CZ535325081, znalcem v oboru ekonomika a činí 4 842 000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set čtyřicet dva tisíc korun českých), spoluvlastnickým podílem ve výši (slovy: jedna polovina) na pozemku parc. č. 258 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 96 a spoluvlastnickým podílem ve výši (slovy: jedna polovina) na pozemku parc. č. 259 (zahrada), část obce Točná, katastrální území Točná a obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 39 pro katastrální území Točná, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha s tím, že hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 4984-51/16 ze dne 18.03.2016 vyhotoveného Hanou Moulíkovou, se sídlem Klatovy, Obytce 41, IČ: 468 41 695; DIČ: CZ535325081, znalcem v oboru ekonomika, a činí 872 000,- Kč (slovy: osm set sedmdesát dva tisíc korun českých), jejichž vlastníkem je Jaromír Hejduk, narozený 18.07.1938, s bydlištěm Praha 4, Modřany, Nesvadbova 555/18 a za které bude vydáno 5 (slovy: pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé, 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé a 14 (slovy: čtrnáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 714 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set čtrnáct tisíc korun českých); všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě; B. bytovou jednotkou č. 658/1, vymezenou v budově č.p. 658, postavenou na pozemku parc. č. 1857/46 (zastavěná plocha a nádvoří), spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem o velikosti 6540/105504 (slovy: šest tisíc pět set čtyřicet/jedno sto pět tisíc pět set čtyři) na společných částech budovy č.p. 658 a pozemku parc. č. 1857/46 (zastavěná plocha a nádvoří), část obce Kamýk, katastrální území Kamýk a obec Praha, zapsáno na listech vlastnictví č. 6377 a č. 1619, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha s tím, že hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 4984-51/16 ze dne 18.03.2016 vyhotoveného Hanou Moulíkovou, se sídlem Klatovy, Obytce 41, IČ: 468 41 695; DIČ: CZ535325081, znalcem v oboru ekonomika, a činí 2 106 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto šest tisíc korun českých), jejímž vlastníkem je Alena Hejduková, narozená 05.07.1947, s bydlištěm Praha 4, Modřany, Nesvadbova 555/18 a za kterou bude vydáno 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé, 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 6 (slovy: šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 106 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto šest tisíc korun českých); všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. června 2012 - 16. července 2012 : 1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti Filius & investments SE z částky 18,342.800,- Kč o částku 6,500.000,- Kč na celkovou částku 24,842.800,- Kč. Upisování akcií na... d částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem.2. Na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Filius & investments SE bude upsáno:- jeden kus kmenové akcie znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč,- šest kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, panu Jaromíru Hejdukovi, nar. 18.07.1938, r.č. 380718/056, trvale bytem Praha 4-Modřany, Nesvadbova 555/18.4. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. provedeno po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Představenstvo společnosti, resp. člen představenstva, odešle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do čtrnácti dnů od podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta třicet dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6. Akcie obchodní společnosti Filius & investments SE budou upsány v sídle obchodní společnosti Filius & investments SE, IČ 29261082, na adrese Praha, K dolům 200/13, PSČ 143 00, každý pracovní den od 10,00 do 16,00 hodin.7. Nové akcie budou splaceny ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií nepeněžitým vkladem předem určeným zájemcem, panem Jaromírem Hejdukem, nar. 18.07.1938, trvale bytem Praha 4-Modřany, Nesvadbova 555/18.8. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti v katastrálním území Dobříš, a to pozemky parc. č. 1400/47 – orná půda, parc. č. 1400/48 – orná půda, parc.č. 1400/49 – orná půda a parc. č. 1400/50 – orná půda, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví č. 4696 pro katastrální území a obec Dobříš.9. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 2624 28/2012 vyhotoveným dne 5.2.2012 znalcem Ing. Tomášem Moláčkem, ustanoveným pro tento účel na základě usnesení vydaného dne 19.12.2011 Městským soudem v Praze pod č.j. 2Nc 6042/2011-7, které nabylo právní moci dne 13.01.2012 a činí 6,500.000,- Kč.10. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení vkladatele, pana Jaromíra Hejduka, nar. 18.07.1938, v souladu s ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku obchodní společnosti Filius & investments SE, IČ 29261082, spolu s předáním předmětných nemovitostí.11. Za nepeněžitý vklad bude panu Jaromíru Hejdukovi, nar. 18.07.1939 vydán:- jeden kus kmenové akcie znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč,- šest kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč12. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.13. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.14. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 24. srpna 2011 - 23. září 2011 : 1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti Filius & investments SE z částky ve výši 3,019.800,- Kč, o částku ve výši 15,323.000,- Kč, na částku ve výši 18,342.800,- Kč, a ... to nepeněžitým vkladem s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Filius & investments SE bude upsáno:- 15 kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč,- 1 kus kmenové akcie znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 323.000,- Kč3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez využití přednostního práva předem určenému zájemci, panu Jaromíru Hejdukovi, nar. 18.7.1938, r.č. 380718/056, trvale bytem Praha 4-Modřany, Nesvadbova 555/18.4. Akcie obchodní společnosti Filius & investments SE budou upsány v sídle obchodní společnosti Filius & investments SE, IČ 29261082, na adrese Praha, K dolům 200/13, PSČ 143 00, každý pracovní den od 10,00 do 18,00 hodin.5. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do čtrnácti dnů od dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta třiceti dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.7. Nové akcie budou splaceny ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií nepeněžitým vkladem předem určeným zájemcem, panem Jaromírem Hejdukem, r.č. 380718/056, kterým jsou tyto nemovitosti, resp. podíl na nemovitostech:a) podíl ve výši 30 % na budově č.p. 555 (bydlení), v části obce Modřany, postavené na pozemku parc.č. 2933, a podíl ve výši 30 % na pozemcích parc.č. 2933 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2934 - zahrada, v katastrálním území Modřany, všech zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1451 pro katastrální území Modřany, obec Praha, okres Hlavní město Praha,b) budova č.p. 200 (bydlení), v části obce Modřany, postavená na pozemku parc.č. 3133, pozemek parc.č. 3133 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 3134 - zahrada, v katastrálním území Modřany, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 995 pro katastrální území Modřany, obec Praha, okres Hlavní město Praha,c) budova č.p. 686 (bydlení), v Sezimově Ústí, postavená na pozemku parc.č. St. 1685, pozemek parc.č. St. 1685 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 199/51 - ostatní plocha, v katastrálním území Sezimovo Ústí, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 5283 pro katastrální území a obec Sezimovo Ústí, okres Tábor,d) podíl ve výši jedné poloviny na budově č.e. 96 (rod. rekr.), v části obce Točná, postavené na pozemku parc.č. 258, a podíl ve výši jedné poloviny na pozemcích parc.č. 258 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 259 - zahrada, v katastrálním území Točná, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 39 pro katastrální území Točná, obec Praha, okres Hlavní město Praha.Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 3144-44/2011 vyhotoveným dne 4.8.2011 znalcem Ing. Janem Doležalem, IČ 14935422, ustanoveným na základě usnesení vydaného dne 22.6.2011 Městským soudem v Praze pod č.j. 2Nc 5205/2011-21, které nabylo právní moci dne 28.6.2011 a činí 15,323.000,- Kč.8. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení vkladatele, pana Jaromíra Hejduka, r.č. 380718/056, v souladu s ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku obchodní společnosti Filius & investments SE, IČ 29261082, spolu s předáním předmětných nemovitostí.9. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.10. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.11. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů