Trendy

69 925 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-8 671 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

17 990 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 15.4.2015 Bašty 413/2, Brno-město, 602 00 Brno

Historické adresy

31.7.2012 - 15.4.2015 Brno-střed, Bašty 413/2, PSČ 60200
9.2.2011 - 31.7.2012 Brno, Bašty 416/8, PSČ 60200

29266424

DIČ

Není plátce DPH

16.3.2011 - 18.11.2014

CZ29266424

Datum vzniku

9. února 2011

Datová schránka

xy6ycuq

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6303

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.5.2015

2 000 000 Kč

Historické jmění

22.11.2011 - 6.5.2015

343 100 000 Kč

9.2.2011 - 22.11.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 21. listopadu 2014 - 6. května 2015 : Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 343,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet tři milionů jedno sto tisíc korun českých) o částku ve výši 34... 1,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna milionů jedno sto tisíc korun českých) na výslednou výši základního kapitálu na 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Důvodem je jednak úhrada ztráty společnosti z minulých let ve výši 237,627.000,-- Kč, slovy: dvě stě třicet sedm milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českých, a ve výši 103,473.000,-- Kč, slovy: jedno sto tři milionů čtyři sta sedmdesát tři tisíc korun českých, snížení překapitalizace společnosti. Účelem je uhrazení ztráty z minulých let a dále získání volných prostředků pro akcionáře k jejich další dispozici. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 341,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna milionů jedno sto tisíc korun českých) se ve výši 237,627.000,-- Kč, slovy: dvě stě třicet sedm milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českých, použije k úhradě ztráty společnosti z minulých let a ve výši 103,473.000,-- Kč, slovy: jedno sto tři milionů čtyři sta sedmdesát tři tisíc korun českých, na výplatu akcionářům dle výše jmenovitých hodnot jejich akcií. Základní kapitál se snižuje poměrně (rovnoměrně) u všech akcionářů. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou tak, že namísto všech dosavadních akcií bude vydáno 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Lhůta k předložení listinných akcií společnosti k výměně činí devadesát (90) dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 11. listopadu 2011 - 22. listopadu 2011 : Základní kapitál společnosti FVK Investment a.s. se z původní výše 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) zvyšuje o částku ve výši 341,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čty... řicet jedna milionů jedno sto tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 343,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet tři milionů jedno sto tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 341100000 ks (slovy: tři sta čtyřicet jedna milionů jedno sto tisíc kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká). Protože budou akcie upisovány nepeněžitými vklady, přednostní právo akcionářů ve smyslu §204 a) obchodního zákoníku se neuplatní. Rozhoduje se, že akcie budou upsány určitými zájemci, v dále uvedeném poměru, jimiž jsou:- pan Pavel Hellmann, narozený 03.01.1972, bytem Brno, Větrná 14,- pan Václav Ochotný, narozený 02.04.1966, bytem Veselí na Moravě, Jabloňová 1740,- pan Vítězslav Skopal, narozený 31.01.1973, bytem Kunovice 1328,- pan Jan Kománek, narozený 02.02.1978, bytem Drnovice 748,- pan Stanislav Absolon, narozený 03.03.1963, bytem Veselí nad Moravou, Tř. Masarykova 1320,- pan Zdeněk Zeman, narozený 13.10.1968, bytem Kuřim Rozdělovací 1353,- pan Ivo Dusík, narozený 31.01.1971, bytem Brno, Sabinova 4.Místem po úpis akcií je sídlo společnosti FVK Investment a.s.: Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00. Lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na jejich bydliště s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti FVK Investment a.s.: Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00. Lhůta k jeho splacení je stanovena ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Schvaluje se upisování akcií, a to nepeněžitým vkladem upisovatele:- pana Pavla Hellmanna, narozeného 03.01.1972, bytem Brno, Větrná 14, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135 ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká),- pana Václava Ochotného, narozeného 02.04.1966, bytem Veselí na Moravě, Jabloňová 1740, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká),- pana Vítězslava Skopala, narozeného 31.01.1973, bytem Kunovice 1328, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm setdvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká),- pana Jana Kománka, narozeného 02.02.1978, bytem Drnovice 748, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.800,-- Kč (slovy: pět tisíc osm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,743.190,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set čtyřicet tři tisíc jedno sto devadesát korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48743190 ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set čtyřicet tři tisíc jedno sto devadesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká),- pana Stanislava Absolona, narozeného 03.03.1963, bytem Veselí nad Moravou, Tř. Masarykova 1320, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká),- pana Zdeňka Zemana, narozeného 13.10.1968, bytem Kuřim Rozdělovací 1353, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká)- pana Ivo Dusíka, narozeného 31.01.1971, bytem Brno, Sabinova 4, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká).Schvaluje se jeho hospodářská využitelnost pro společnost . zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů