Trendy

1 453 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 262 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

21 780 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 3.8.2011 Praha, Jaurisova 1500/21, PSČ 14000

Historické adresy

16.2.2011 - 3.8.2011 Brno, Merhautova 1024/155, PSČ 61300

29267170

DIČ

od 20.7.2012

CZ29267170

Datum vzniku

16. února 2011

Datová schránka

ffpyh6z

Historické názvy

16.2.2011 - 14.7.2011

EUREMAD PRIMA SE

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: H 87

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 3.8.2011

22 167 400 Kč

Historické jmění

16.2.2011 - 3.8.2011

2 891 400 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

107- 2786560227 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. července 2011 - 3. srpna 2011 : 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 19.276.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů dvě stě sedmdestát šest tisíc korun českých), tedy z výše 2.891.400,- Kč (slovy: dva ... miliony osm set devadesát jedna ticíc čtyri sta korun českých) na novou výši 22.167.400,- Kč (slovy: dvacet dva miliony jedno sto šedestát sedm tisíc čtyři sta korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;2) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 80 (osmdestát) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 240.650,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc devět set padestát korun českých);3) Všech 80 (osmdesát) kusů akcií bude upsáno níže popsaným nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce;4) Akcie v rozsahu 80 (osmdesát) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovitého hodnotě každé jedné akcie 240.950,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Ing. arch. Davidu Damaškovi, Ph.D., dat. nar. 28.8.1970, bytem Praha 1, Konviktská 15/998, PSČ 110 00, jako majiteli dále popsaného nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je spoluvlastnický podíl ve výši ideální dvě třetiny (id. 2/3) vzhledem k celku nemovitostí, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Praha, Katastrálního pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 845 pro obec Praha, k.ú. Nusle, jako: budova č.p. 1500 v části obce Nusle (bytový dům) na pozemku p.č. 2329, a pozemku p.č. 2329 zastavěná plocha a nádvoří, včetně vedlejší stavby jako součásti hlavní budovy, které tvoří provozní objekt (s využitím tiskárna + dílna), nacházející se na pozemku p.č. 2329 stejně jako bytový dům. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem č. 2991/27/2011 znalce Mgr. Leoše Strouhlala, bytem Miřetice 80, PSČ 539 55, jmenovaného pro tento úkol Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 19 Nc 6101/2011-18 ze dne 02.03.2011. Hodnota nepeněžitého vkladu byla citovaným znaleckým posudkem stanovena na částku celkem 19.451.327,- Kč (slovy: devatenáct milionů čtyři sta padestát jedna tisíc tři sta dvacet sem korun českých). Za takto popsaný nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 80( jedno osmdesát) kusů nových listinných, kmenových akcíí ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 240.950,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých), o celkové jmenoivté hodnotě 19.276.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů dvě stě sedmdestát šest ticíc korun českých), rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou emitovaných akcií, a to ve výši 175.327,- Kč (slovy: jedno sto sedmdestát pět tisíc tři sta dvacet sedm korun českých), představuje, ve smyslu ustanovení § 163a odst. 3 obchodního zákoníku, příděl do rezervního fondu;5) Předem určený zájemce upíše akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 204odst. 5 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct (14) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určenému zájemci nejpozději do 3 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude předem určenému zájemci doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií;6) Emisní kurs nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude splacen shora popsaným nepeněžitým vkladem tak, že určený zájemce předá společnosti v jejím sídle na adrese Brno, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00 (místo splacení nepeněžitého vkladu), písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcí akcionářů dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;7) Místo pro úpis akcií, tj. místo kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti EUREMAD PRIMA SE, na adrese Brno, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00, IČ 292 67 170. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů