2 356 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

67 tis. Kč

Zisk za rok 2011

67 609 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

0

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 29.2.2016 Merhautova 1024/155, Černá Pole, 613 00 Brno

Historické adresy

4.3.2011 - 29.2.2016 Brno, Merhautova 1024/155, PSČ 61300

29269717

DIČ

od 14.12.2011

CZ29269717

Datum vzniku

4. března 2011

Datová schránka

w6ky4zv

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: H 93

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 3.8.2011

4 337 100 Kč

Historické jmění

4.3.2011 - 3.8.2011

2 891 400 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2106305194 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 29. června 2011 - 3. srpna 2011 : 1) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání předmětu nepeněžitého vkladu, neboť vlastnictví této nemovité věci společností EUREMAD T... ERTIA SE lépe a efektivněji naplňuje podnikatelský záměr této společnosti, a to tak, že společnost u této věci využije pro ni optimálnější právní formu, tj. vlastnictví. Vlastnictví této nemovitosti zcela odpovídá záměrům společnosti do budoucna i současnému zapsanému předmětu podnikání.2) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1,445.700,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet pět tisíc sedm set korun českých), tedy z výše 2,891.400,- Kč (slovy: dva miliony osm set devadesát jedna tisíc čtyři sta korun českých) na novou výši 4,337.100,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta třicet sedm tisíc jedno sto korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 6 (šest) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 240.950,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých).4) Všech 6 (šest) kusů akcií bude upsáno níže popsaným nepeněžitým vkladem předem určených zájemců.5) Akcie v rozsahu 6 (šesti) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 240.950,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, přičemž:- akcie v rozsahu 3 (slovy: tří) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 240.950,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Lence Prokešové, dat. nar. 13.06.1978, bytem Zlín, Rybníčky 512, PSČ 760 01, která emisní kurs těchto nových akcií splatí níže popsaným nepeněžitým vkladem. Celková jmenovitá hodnota akcií činí 722.850,- Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc osm set padesát korun českých). Emisní kurs každé jedné akcie upisované tímto nepeněžitým vkladem bude činit 240.950,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých);- akcie v rozsahu 3 (slovy: tří) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 240.950,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Lucii Prokešové, dat. nar. 29.03.1988, bytem Zlín, Rybníčky 512, PSČ 760 01, která emisní kurs těchto nových akcií splatí níže popsaným nepeněžitým vkladem. Celková jmenovitá hodnota akcií činí 722.850,- Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc osm set padesát korun českých). Emisní kurs každé jedné akcie upisované tímto nepeněžitým vkladem bude činit 240.950,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých).Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost, zapsaná v katastru nemovitostí pro k.ú. město Brno, obec Brno, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na listu vlastnictví č. 287, jako: budova č.p. 342, jiná stavba, stojící na pozemku p.č. 484/1, p.č. 484/2 a p.č. 484/3, kterou vlastní.6)Předem určení zájemci upíšou akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určeným zájemcům nejpozději do 3 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude předem určeným zájemcům doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií.7) Emisní kurs nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude splacen shora popsaným nepeněžitým vkladem tak, že určení zájemci předají společnosti v jejím sídle na adrese Brno, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00 (místo splacení nepeněžitého vkladu), písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií akcionářů dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8) Místo pro úpis akcií, tj. místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti EUREMAD TERTIA SE, na adrese Brno, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00. zobrazit více skrýt více
posunout dolů