Základní údaje

Sídlo

od 20.10.2015 Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava

Historické adresy

11.8.2015 - 20.10.2015 Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava
6.4.2011 - 11.8.2015 Jihlava, Romana Havelky 4957/5b, PSČ 58601

29274516

DIČ

od 16.5.2012

CZ29274516

Datová schránka

szrz3g8

Historické názvy

15.1.2016 - 2.8.2017

PPM investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

6.4.2011 - 15.1.2016

PPM uzavřený investiční fond, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6332

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.8.2017

33 900 000 Kč

Historické jmění

15.1.2016 - 2.8.2017

23 730 000 Kč

16.5.2012 - 15.1.2016

33 900 000 Kč

27.1.2012 - 16.5.2012

3 000 000 Kč

6.4.2011 - 27.1.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Jihlavy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

3056472 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 15. ledna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 16. května 2012 : Valná hromada společnosti dne 03.04.2012 rozhodla o vnitrostátní fúzi sloučením, a to že PPM uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 292 74 516, se sídlem Jihlava, Romana Havelky 4957/ Valná hromada společnosti dne 03.04.2012 rozhodla o vnitrostátní fúzi sloučením, a to že PPM uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 292 74 516, se sídlem Jihlava, Romana Havelky 4957/...5b, PSČ 586 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 6332, jakožto společnost nástupnická přejímá veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti PATROL centrum s.r.o., IČ: 262 46 538, se sídlem Jihlava, Romana Havelky 4957/5b, PSČ 586 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 40088. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. ledna 2016 - 2. srpna 2017 : Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
  • 15. prosince 2011 - 27. ledna 2012 : Jediný akcionář akciové společnosti učinil v působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku tato rozhodnutí:a) Základní kapitál akciové společnosti PPM, uzavřený investičn... í fond, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, tj. z částky 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých na částku 3.000.000,- Kč slovy: tři miliony korun českých.Důvodem zvýšení základního kapitálu je zajištění předpokladů pro další rozvoj činnosti, financování nových investičních příležitostí a uvedení do souladu se zákonem o kolektivním investování.b) Bude vydáno 10 kusů (slovy: deset) nových nekótovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč; slovy: sto tisíc korun českých.c) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.d) Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady.e) Podle § 204a odstavce 7 Obchodního zákoníku se PATROL holding s.r.o., jako jediný akcionář, vzdává přednostního práva na upisování akcií, toto prohlášení činí jednatel společnosti touto formou a uvádí, že důvodem vzdání se předkupního práva je financování nových investičních příležitostí společnosti kapitálem třetí osoby a uvedení do souladu se zákonem o kolektivním investování.f) Všechny nové akcie jsou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Jiřímu Pospíšilovi, nar. 2.4.1969, bytem Jihlava, Kollárova 5, PSČ 586 02.g) Emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se bude rovnat její jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých.h) Počátek běhu lhůty a délka lhůty pro upisování akcií bude 30 kalendářních dnů ode dne výzvy o doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.i) Upisovatel bude povinen splatit 100 % emisního kurzu nových akcií nejpozději do 30ti kalendářních dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 4893192/0800.j) Představenstvo společnosti je povinnost předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií.k) Upisování akcií může začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady bude zapsáno bude zapsáno do obchodního rejstříku, s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obchodního zákoníku)l) Místo pro úpis akcií je sídlo AMISTA investiční společnosti, a.s. obhospodařující majetek společnosti, na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 v pracovní dny 9.00 do 16.00 hodin.m) V souladu s ustanovením obchodního zákoníku valná hromada uděluje souhlas k možnosti započtení peněžité pohledávky Jiřího Pospíšila vůči společnosti PPM uzavřený investiční fond, a.s., IČ 29274516, a to : Z celkové pohledávky ve výši 87.949.000,- Kč, slovy: osmdesát sedm milionů devět set čtyřicet devět tisíc korun českých z titulu uzavřené smlouvy o převodu obchodního podílu v obchodní firmě PATROL centrum, s.r.o. ze dne 26.9.2011, uzavřené mezi Jiřím Pospíšilem, jako převodcem a společnosti PPM uzavřený investiční fond, a.s., IČ 29274516, jako nabyvatelem, bude započtena pohledávky ve výši 1.000.000,- Kč , slovy: jeden milion korun českých proti pohledávce společnosti PPM uzavřený investiční fond, a.s. vůči Jiřímu Pospíšilovi ve výši 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých na splacení závazku ke splacení emisního kursu každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem v souvislosti se zvýšením základního kapitálu ve společnosti PPM uzavřený investiční fond, a.s. tak, jak je shora popisováno v tomto notářském zápisu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů