Základní údaje

Sídlo

od 19.10.2015 Rejskova 52/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

Historické adresy

20.4.2011 - 19.10.2015 Brno, Merhautova 1024/155, PSČ 61300

29276021

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

9fv2mce

Historické názvy

20.4.2011 - 12.9.2011

EUREMAD QUATRE SE

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: H 102

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 5.8.2013

8 578 500 Kč

Historické jmění

20.4.2011 - 5.8.2013

2 941 200 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Olomouce

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 12. února 2013 - 5. srpna 2013 : 1) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání předmětu nepeněžitého vkladu, neboť vlastnictví této nemovité věci společností DP Euro I... nvestment SE lépe a efektivněji naplňuje podnikatelský záměr této společnosti, a to tak, že společnost u této věci využije pro ni optimálnější právní formu, tj. vlastnictví. Vlastnictví této nemovitosti zcela odpovídá záměrům společnosti do budoucna i současnému zapsanému předmětu podnikání. 2) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5.637.300,-Kč (pět milionů šest set třicet sedm tisíc tři sta korun českých), tedy z výše 2.941.200,- Kč (dva miliony devět set čtyřicet jedna tisíc dvě stě korun českých) na novou výši 8.578.500,-Kč (osm milionů pět set sedmdesát osm tisíc pět set korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 23 (dvacet tři) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 245.100,- Kč (dvě stě čtyřicet pět tisíc jedno sto korun českých). 4) Všech 23 (dvacet tři) kusů akcií bude upsáno níže popsaným nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce. 5) Akcie v rozsahu 23 (dvaceti tří) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 245.100,- Kč (dvě stě čtyřicet pět tisíc jedno sto korun českých) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Ing. Antonínu Tomečkovi, dat. nar. 07.12.1957, bytem Doloplazy 83, PSČ 783 56, který emisní kurs těchto nových akcií splatí níže popsaným nepeněžitým vkladem. Celková jmenovitá hodnota akcií činí 5.637.300,-Kč (pět milionů šest set třicet sedm tisíc tři sta korun českých). Emisní kurs každé jedné akcie upisované tímto nepeněžitým vkladem bude činit 245.100,- Kč (dvě stě čtyřicet pět tisíc jedno sto korun českých). Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost, zapsaná v katastru nemovitostí pro k.ú. Velký Újezd, obec Velký Újezd, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na listu vlastnictví č. 792, jako pozemek p.č. 456/1, orná půda, o výměře 8095m2, která je blíže popsána ve znaleckém posudku č. 1637-157, zpracovaném Ing. Hanou Martínkovou, bytem Dolany, Véska 8, PSČ 783 16, dne 23.12.2011, kterým byla hodnota celého předmětu nepeněžitého vkladu stanovena na částku ve výši 5.670.000,- Kč (pět milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých). Za takto popsaný nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 23 (dvacet tři) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 245.100,- Kč (dvě stě čtyřicet pět tisíc jedno sto korun českých), o celkové jmenovité hodnotě 5.637.300,-Kč (pět milionů šest set třicet sedm tisíc tři sta korun českých), rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou emitovaných akcií, a to ve výši 32.700,- Kč (třicet dva tisíc sedm set korun českých), představuje, ve smyslu ust. § 163a odst. 3 obchodního zákoníku, příděl do rezervního fondu. 6) Předem určený zájemce upíše akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct (14) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určenému zájemci nejpozději do 3 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude předem určenému zájemci doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. 7) Emisní kurs nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude splacen shora popsaným nepeněžitým vkladem tak, že určený zájemce předá společnosti v jejím sídle na adrese Brno, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00 (místo splacení nepeněžitého vkladu), písemné prohlášení dle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií akcionářů dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8) Místo pro úpis akcií, tj. místo kde bude uzavřena smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti DP Euro Investment SE, na adrese Brno, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00. zobrazit více skrýt více
posunout dolů