Trendy

3 532 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

391 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

93 195 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.1.2016 třída Komenského 600/56, 697 01 Kyjov

Historické adresy

3.6.2014 - 21.1.2016 Jungmannova 627/36, 697 01 Kyjov
13.6.2011 - 3.6.2014 Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 69701

29282047

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

13. června 2011

Datová schránka

3t83tyx

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6381

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.6.2014

67 182 800 Kč

Historické jmění

27.8.2013 - 3.6.2014

35 162 800 Kč

12.2.2013 - 27.8.2013

23 308 000 Kč

27.6.2012 - 12.2.2013

17 628 000 Kč

21.3.2012 - 27.6.2012

15 200 000 Kč

4.11.2011 - 21.3.2012

8 450 000 Kč

5.9.2011 - 4.11.2011

6 200 000 Kč

12.7.2011 - 5.9.2011

2 600 000 Kč

13.6.2011 - 12.7.2011

2 600 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kyjov

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 3. června 2014 - 3. června 2014 : Vymazat:Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Jungmannova 627/36, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajsk... ým soudem v Brně, oddíl B, vložka 6381, se zvyšuje o částku 27.820.000,- Kč, (slovy: dvacet sedm milionů osm set dvacet tisíc korun českých), a to z původní výše 35.162.800,- Kč (slovy: třicet pět milionů jedno sto šedesát dva tisíce osm set korun českých) na novou výši 62.982.800,- Kč (slovy: šedesát dva miliony devět set osmdesát dva tisíce osm set korun českých), peněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen výhradně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští a to tak, že maximálně mohou být upsány akcie o jmenovité hodnotě do výše 32.020.000,- Kč (slovy: třicet dva miliony dvacet tisíc korun českých), tj. základní kapitál může být zvýšen maximálně o 32.020.000,- Kč (slovy: třicet dva miliony dvacet tisíc korun českých) na novou výši 67.182.800,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů jedno sto osmdesát dva tisíce osm set korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 27.820.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů osm set dvacet tisíc korun českých), bude upsáno 2.782.000 ks (slovy: dva miliony sedm set osmdesát dva tisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Budou-li upisovány akcie nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, pak může být upsáno maximálně 3.202.000 ks (slovy: tři miliony dvě stě dva tisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Stávající akcionáři mají přednostní právo k upsání nových akcií, a to v rozsahu podílu každého akcionáře na základním kapitálu společnosti. Místem pro upsání akcií s využitím přednostního práva bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Jungmannova 627/36, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva (2) týdny, ode dne zveřejnění informace o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen na webových stránkách společnosti www.proxima-at.com. Na jednu dosavadní akcii připadá podíl o velikosti 69550/87907 (slovy: šedesát devět tisíc pět set padesát lomeno osmdesát sedm tisíc devět set sedm) na jedné nové akcii. Upisovány mohou být pouze celé akcie. S využitím přednostního práva bude upsáno 2.782.000 ks (slovy: dva miliony sedm set osmdesát dva tisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Budou-li upisovány akcie nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, pak může být s využitím přednostního práva upsáno maximálně 3.202.000 ks (slovy: tři miliony dvě stě dva tisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 12,- Kč (slovy: dvanáct korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 2,- Kč (slovy: dvě koruny české). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto přednostní právo mohlo být akcionáři vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva k upsání akcií, budou všechny upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím maximálním rozsahu: o 500 000 kusů akcií může upsat obchodní společnost Vltava Fund SICAV Plc., se sídlem Suite 2, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Malta, o 100 000 kusů akcií může upsat pan Kamil Slížek, nar. 29. 8. 1982, bytem Kyjov, Jungmannova 221/13, o 11 000 kusů akcií může upsat obchodní společnost Slizek INVESTMENT s.r.o., IČ 026 07 433, se sídlem Kyjov, Jungmannova 627/36, o 840 000 kusů akcií může upsat paní Dana Denková, nar. 28. 3. 1967, bytem Telč, Svatoanenská 79, o840 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Slavomír Denk, nar. 19. 2. 1963, bytem Telč, Svatoanenská 79, o 200 000 kusů akcií může upsat pan Vít Novák, nar. 13. 4. 1965, bytem Frýdek-Místek, Na Výsluní 2793, o 155 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Petr Maurer, nar. 18. 6. 1983, bytem Brno, Bystrc, Fleischnerova 946/18, o10 000 kusů akcií může upsat paní Lucie Papučíková, nar. 3. 1. 1988, bytem Vendryně 187, o 84 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Petr Maurer, nar. 9. 1. 1962, bytem Tovéř 173, o 42 000 kusů akcií může upsat pan Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., nar. 28. 11. 1975, bytem Brno, Křenová 307/42, o 420 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Petr Hrdlička, nar. 6. 3. 1961, bytem Rue Franklin 28, 1000 Brussels, Belgie. Místem upsání akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Jungmannova 627/36, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že k upsání akcií se určuje lhůta 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 3 dnů (slovy: tří dnů) od marného uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva k upsání nových akcií. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí 12,- Kč (slovy: dvanáct korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 2,- Kč (slovy: dvě koruny české). Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs všech upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu 263854550/0300, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od účinného upsání akcií s využitím přednostního práva nebo od uzavření smlouvy o upsání akcií, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 3. června 2014 - 3. června 2014 : Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Jungmannova 627/36, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soude... m v Brně, oddíl B, vložka 6381, se zvyšuje o částku 27.820.000,- Kč, (slovy: dvacet sedm milionů osm set dvacet tisíc korun českých), a to z původní výše 35.162.800,- Kč (slovy: třicet pět milionů jedno sto šedesát dva tisíce osm set korun českých) na novou výši 62.982.800,- Kč (slovy: šedesát dva miliony devět set osmdesát dva tisíce osm set korun českých), peněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen výhradně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští a to tak, že maximálně mohou být upsány akcie o jmenovité hodnotě do výše 32.020.000,- Kč (slovy: třicet dva miliony dvacet tisíc korun českých), tj. základní kapitál může být zvýšen maximálně o 32.020.000,- Kč (slovy: třicet dva miliony dvacet tisíc korun českých) na novou výši 67.182.800,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů jedno sto osmdesát dva tisíce osm set korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 27.820.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů osm set dvacet tisíc korun českých), bude upsáno 2.782.000 ks (slovy: dva miliony sedm set osmdesát dva tisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Budou-li upisovány akcie nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, pak může být upsáno maximálně 3.202.000 ks (slovy: tři miliony dvě stě dva tisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Stávající akcionáři mají přednostní právo k upsání nových akcií, a to v rozsahu podílu každého akcionáře na základním kapitálu společnosti. Místem pro upsání akcií s využitím přednostního práva bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Jungmannova 627/36, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva (2) týdny, ode dne zveřejnění informace o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen na webových stránkách společnosti www.proxima-at.com. Na jednu dosavadní akcii připadá podíl o velikosti 69550/87907 (slovy: šedesát devět tisíc pět set padesát lomeno osmdesát sedm tisíc devět set sedm) na jedné nové akcii. Upisovány mohou být pouze celé akcie. S využitím přednostního práva bude upsáno 2.782.000 ks (slovy: dva miliony sedm set osmdesát dva tisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Budou-li upisovány akcie nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, pak může být s využitím přednostního práva upsáno maximálně 3.202.000 ks (slovy: tři miliony dvě stě dva tisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 12,- Kč (slovy: dvanáct korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 2,- Kč (slovy: dvě koruny české). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto přednostní právo mohlo být akcionáři vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva k upsání akcií, budou všechny upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím maximálním rozsahu: o 500 000 kusů akcií může upsat obchodní společnost Vltava Fund SICAV Plc., se sídlem Suite 2, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Malta, o 100 000 kusů akcií může upsat pan Kamil Slížek, nar. 29. 8. 1982, bytem Kyjov, Jungmannova 221/13, o 11 000 kusů akcií může upsat obchodní společnost Slizek INVESTMENT s.r.o., IČ 026 07 433, se sídlem Kyjov, Jungmannova 627/36, o 840 000 kusů akcií může upsat paní Dana Denková, nar. 28. 3. 1967, bytem Telč, Svatoanenská 79, o840 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Slavomír Denk, nar. 19. 2. 1963, bytem Telč, Svatoanenská 79, o 200 000 kusů akcií může upsat pan Vít Novák, nar. 13. 4. 1965, bytem Frýdek-Místek, Na Výsluní 2793, o 155 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Petr Maurer, nar. 18. 6. 1983, bytem Brno, Bystrc, Fleischnerova 946/18, o10 000 kusů akcií může upsat paní Lucie Papučíková, nar. 3. 1. 1988, bytem Vendryně 187, o 84 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Petr Maurer, nar. 9. 1. 1962, bytem Tovéř 173, o 42 000 kusů akcií může upsat pan Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., nar. 28. 11. 1975, bytem Brno, Křenová 307/42, o 420 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Petr Hrdlička, nar. 6. 3. 1961, bytem Rue Franklin 28, 1000 Brussels, Belgie. Místem upsání akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Jungmannova 627/36, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že k upsání akcií se určuje lhůta 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 3 dnů (slovy: tří dnů) od marného uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva k upsání nových akcií. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí 12,- Kč (slovy: dvanáct korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 2,- Kč (slovy: dvě koruny české). Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs všech upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu 263854550/0300, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od účinného upsání akcií s využitím přednostního práva nebo od uzavření smlouvy o upsání akcií, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 21. června 2013 - 27. srpna 2013 : Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v... Brně, oddíl B, vložka 6381, se zvyšuje o částku 9.148.800,- Kč (slovy: devět milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc osm set korun českých), a to z původní výše 23.308.000,- Kč (slovy: dvacet tři miliony tři sta osm tisíc korun českých) na novou výši 32.456.800,- Kč (slovy: třicet dva miliony čtyři sta padesát šest tisíc osm set korun českých), peněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen výhradně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští a to tak, že maximálně mohou být upsány akcie o jmenovité hodnotě do výše 11.854.800,- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set padesát čtyři tisíce osm set korun českých), tj. základní kapitál může být zvýšen maximálně o 11.854.800,- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set padesát čtyři tisíce osm set korun českých) na novou výši 35.162.800,- Kč (slovy: třicet pět milionů jedno sto šedesát dva tisíce osm set korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 9.148.800,- Kč (slovy: devět milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc osm set korun českých), bude upsáno 914.880 ks (slovy: devět set čtrnáct tisíc osm set osmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Budou-li upisovány akcie nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, pak může být upsáno maximálně 1.185.480 ks (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát pět tisíc čtyři sta osmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Stávající akcionáři mají ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání nových akcií, a to v rozsahu podílu každého akcionáře na základním kapitálu společnosti. Místem pro upsání akcií s využitím přednostního práva bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva (2) týdny, ode dne zveřejnění informace o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen na webových stránkách společnosti www.proxima-at.com. Na jednu dosavadní akcii připadá podíl o velikosti 11436/29135 (slovy: jedenáct tisíc čtyři sta třicet šest lomeno dvacet devět tisíc jedno sto třicet pět) na jedné nové akcii. Upisovány mohou být pouze celé akcie. S využitím přednostního práva bude upsáno 914.880 ks (slovy: devět set čtrnáct tisíc osm set osmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Budou-li upisovány akcie nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, pak může být s využitím přednostního práva upsáno maximálně 1.185.480 ks (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát pět tisíc čtyři sta osmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 11,40 Kč (slovy: jedenáct korun českých a čtyřicet haléřů) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 1,40 Kč (slovy: jedna koruna česká a čtyřicet haléřů). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto přednostní právo mohlo být akcionáři vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva k upsání akcií, budou všechny upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím maximálním rozsahu: 100 000 kusů akcií může upsat pan Kamil Slížek, nar. 29. 8. 1982, bytem Kyjov, Jungmannova 221/13, 438 600 kusů akcií může upsat paní Dana Denková, nar. 28. 3. 1967, bytem Telč, Svatoanenská 79, 230 000 kusů akcií může upsat obchodní společnost Vltava Fund SICAV Plc., se sídlem Suite 2, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Malta, 26 300 kusů akcií může upsat pan Lumír Gola, nar. 11. 5. 1960, bytem Baška 321, 22 000 kusů akcií může upsat paní Dagmar Jelínková, nar. 28. 12. 1968, bytem Hodonín, Očovská 3715/11, 26 300 kusů akcií může upsat pan Lukáš Grmolec, nar. 16. 3. 1983, bytem Kyjov, Brandlova 92/1, 23 680 kusů akcií může upsat paní Lucie Golová, nar. 3. 1. 1988, bytem Vendryně 187, 48 000 kusů akcií může upsat paní Ing. Lenka Maurerová, nar. 24. 8. 1984, bytem Nové Město na Moravě, Němcova 663, 270 600 kusů akcií může upsat pan Ing. Petr Hrdlička, nar. 6. 3. 1961, bytem Rue Franklin 28, 1000 Brussels, Belgie. Místem upsání akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že k upsání akcií se určuje lhůta 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 3 dnů (slovy: tří dnů) od marného uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva k upsání nových akcií. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí 11,40 Kč (slovy: jedenáct korun českých a čtyřicet haléřů) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 1,40 Kč (slovy: jedna koruna česká a čtyřicet haléřů). Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs všech upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky – Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2696191309/0800, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od účinného upsání akcií s využitím přednostního práva nebo od uzavření smlouvy o upsání akcií, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 3. ledna 2013 - 12. února 2013 : Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v... Brně, oddíl B, vložka 6381, se zvyšuje o částku 4.680.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set osmdesát tisíc korun českých), a to z původní výše 17.628.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů šest set dvacet osm tisíc korun českých) na novou výši 22.308.000,- Kč (slovy: dvacet dva miliony tři sta osm tisíc korun českých), peněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen výhradně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští a to tak, že maximálně mohou být upsány akcie o jmenovité hodnotě do výše 6.680.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set osmdesát tisíc korun českých), tj. základní kapitál může být zvýšen maximálně o 6.680.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set osmdesát tisíc korun českých) na novou výši 24.308.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliony tři sta osm tisíc korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 4.680.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set osmdesát tisíc korun českých), bude upsáno 468.000 ks (slovy: čtyři sta šedesát osm tisíc kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Budou-li upisovány akcie nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, pak může být upsáno maximálně 668.000 ks (slovy: šest set šedesát osm tisíc kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Stávající akcionáři mají ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání nových akcií, a to v rozsahu podílu každého akcionáře na základním kapitálu společnosti. Místem pro upsání akcií s využitím přednostního práva bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva (2) týdny, ode dne zveřejnění informace o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen na webových stránkách společnosti www.proxima-at.com.Na jednu dosavadní akcii připadá podíl o velikosti 390/1469 (slovy: tři sta devadesát lomeno jeden tisíc čtyři sta šedesát devět) na jedné nové akcii. Upisovány mohou být pouze celé akcie.S využitím přednostního práva bude upsáno 468.000 ks (slovy: čtyři sta šedesát osm tisíc kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Budou-li upisovány akcie nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, pak může být s využitím přednostního práva upsáno maximálně 668.000 ks (slovy: šest set šedesát osm tisíc kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 10,50 Kč (slovy: deset korun českých a padesát haléřů) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 0,50 Kč (slovy: padesát haléřů). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto přednostní právo mohlo být akcionáři vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva k upsání akcií, budou všechny upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím maximálním rozsahu: 100 000 kusů akcií může upsat pan Kamil Slížek, nar. 29.8.1982, bytem Kyjov, Jungmannova 221, o 120 000 kusů akcií může upsat obchodní společnost Vltava Fund SICAV Plc., se sídlem Suite 2, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Malta, 200 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Slavomír Denk, nar. 19.2.1963, bytem Telč, Svatoanenská 79, 100 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Petr Maurer, nar. 18.6.1983, bytem Brno, Fleischnerova 946/18, 48 000 kusů akcií může upsat pan Vít Novák, nar. 13.4.1965, bytem Frýdek-Místek, Na Výsluní 2793, 100 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Miroslav Kohn, nar. 17.11.1945, bytem Olomouc, Valdenská 144/42. Místem upsání akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že k upsání akcií se určuje lhůta 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 3 dnů (slovy: tří dnů) od marného uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva k upsání nových akcií. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí 10,50 Kč (slovy: deset korun českých a padesát haléřů) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 0,50 Kč (slovy: padesát haléřů). Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs všech upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky – Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2696191309/0800, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od účinného upsání akcií s využitím přednostního práva nebo od uzavření smlouvy o upsání akcií, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 1. června 2012 - 27. června 2012 : Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v B... rně, oddíl B, vložka 6381, se zvyšuje o částku 2.428.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých), a to z původní výše 15.200.000,- Kč (slovy: patnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) na novou výši 17.628.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů šest set dvacet osm tisíc korun českých), peněžitými vklady.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady předem určených zájemců dále uvedených.Upisování akcií částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 2.428.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých), bude upsáno 242 800 Ks (slovy: dvě stě čtyřicet dva osm set kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě.Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku není dáno, neboť všichni akcionáři akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. se před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu tohoto přednostního práva vzdali.Veškeré nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím rozsahu:- paní Dana Denková, nar. 28.3.1967, bytem Telč, Svatoanenská 79, upíše 194 200kusů akcií;- pan Lumír Gola, nar. 11.5.1960, bytem Baška 321, upíše 48 600 kusů akcií;Místem upsání akcií bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01.Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že k upsání akcií se určuje lhůta 14 dnů (slovy čtrnáct dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 30 dnů (slovy: třicet dnů) od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s.Emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 10,30 Kč (slovy: deset korun českých a třicet haléřů) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 0,30 Kč (slovy: třicet haléřů).Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet banky - Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2696191309/0800, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, před podáním návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 5. března 2012 - 21. března 2012 : Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v... Brně oddíl B, vložka 6381 se zvyšuje o částku 6.750.000,- Kč (slovy: šest milionů sedm set padesát korun českých), a to z původní výše 8.450.000,- Kč (slovy: osm milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých) na novou výši 15.200.000,- Kč (slovy: patnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) peněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady předem určených zájemců dále uvedených.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na základě rozhodnutí základního kapitálu o částku 6.750.000,- Kč (slovy: šest milionů sedm set padesát tisíc korun českých), bude upsáno 675 ks (slovy: šest set sedmdesát pět kusů) kmenových akcií, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), v listinné podobě.Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku není dáno, neboť všichni akcionáři akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. se před přijetém rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu tohoto přednostního práva vzdali. Veškeré nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím rozsahu:- pan Ing. Slavomír Denk, nar. 19.2.1963, bytem Telč, Svatoanenská 79, upíše 281 kusů akcií;- paní Dana Denková, nar. 28.3.1967, bytem Telč, Svatoanenská 79, upíše 280 kusů akcií;- pan Kamil Slížek, nar. 29.8.1982, bytem Kyjov, Jungmannova 221, upíše 30 kusů akcií;- pan Vít Novák, nar. 13.4.1965, bytem Frýdek-Místek, Na Výsluní 2793, upíše 24 kusů akcií;- paní Mgr. Marie Kubátová, nar.2.10.1983, bytem Frýdek Místek, Čs.armády 1658, upíše 15 kusů akcií;- paní Věra Golová, nar. 28.9.1958, bytem Baška 321, upíše 10 kusů akcií;- pan Lukáš Grmolec, nar. 16.3.1983, bytem Kyjov, Brandlova 92, upíše 10 kusů akcií;- paní Dagmar Jelínková, nar. 28.12.1968, bytem Hodonín, Očovská 3715/11, upíše 10 kusů akcií;- paní Lucie Golová, nar. 3.1.1988, bytem Vendryně 187, upíše 10 kusů akcií;- pan Josef Papučík, nar. 24.2.1984, bytem Vendryně 187, upíše 5 kusů akcií.Místem upsání akcií bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01.Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že upsání akcií se určuje lhůta 14 dnů (slovy:čtrnáct dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 30 dnů (slovy: třicet dnů) od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s..Emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 10.770,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 700,- Kč (slovy: sedm set korun českých). Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky - Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2696191309/0800, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 11. října 2011 - 4. listopadu 2011 : Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 29282047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v B... rně, oddíl B, vložka 6381, se zvyšuje o částku 2.250.000,-Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých), a to z původní výše 6.200.000,-Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých) na novou výši 8.450.000,-Kč (slovy: osm milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých), peněžitými vklady.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady předem určených zájemců dále uvedených.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 2.250.000,-Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých), bude upsáno 225 ks (slovy: dvě stě dvacet pět kusů) kmenových akcií, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), v listinné podobě.Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku není dáno, neboť všichni akcionáři akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. se před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu tohoto přednostního práva vzdali.Veškeré nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím rozsahu:- pan Vít Novák, nar. 13.04.1965, bytem Frýdek-Místek, Na Výsluní 2793, upíše 125 kusů akcií;- pan Ing. Petr Hájek, nar. 11.06.1974, bytem Vratimov, Frýdecká 1230, upíše 50 kusů akcií;- pan Ing. Jan Hájek, nar. 23.12.1970, bytem Ostrava, Hrabová, Na Šajaru 792/2, upíše 50 kusů akcií.Místem upsání akcií bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01.Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 14 dnů ( čtrnáct dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že k upsání akcií se určuje lhůta 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 30 dnů (slovy: třicet dnů) od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s.Emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na jednu akcií. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio se rovná nule.Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky-Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2696191309/0800, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 11. srpna 2011 - 5. září 2011 : Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v... Brně, oddíl B, vložka 6381, se zvyšuje o částku 3.600.000,-Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých), a to z původní výše 2.600.000,-Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých) na novou výši 6.200.000,-Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých), peněžitými vklady.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady předem určených zájemců dále uvedených.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 3.600.000,-Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých), bude upsáno 360 ks (slovy: tři sta šedesát kusů) kmenových akcií, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), v listinné podobě.Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku není dáno, neboť všichni akcionáři akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. se před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu tohoto přednostního práva vzdali.Veškeré nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím rozsahu:- pan Jiří Valášek, nar. 23.08.1956, bytem Ostravice 505, upíše 110 kusů akcií;- pan Lumír Gola, nar. 11.05.1960, bytem Baška 321, upíše 70 kusů akcií;- pan Jiří Brůžek, nar. 08.07.1977, bytem Mělník, Studentská 3279, upíše 50 kusů akcií;- pan Radim Blahuta, nar. 03.06.1973, bytem Frýdek-Místek, Na Aleji 2679, upíše 20 kusů akcií;- pan Ing. Václav Veselý, nar. 02.03.1943, bytem Frýdek-Místek, U Zavadilky 2710, upíše 20 kusů akcií;- pan Ing. Jan Hájek, nar. 23.12.1970, bytem Ostrava, Hrabová, Na Šajaru 792/2, upíše 20 kusů akcií;- pan Ing. Josef Hájek, nar. 16.02.1947, bytem Baška 330, upíše 20 kusů akcií;-pan Ing. Petr Hájek, nar. 11.06.1974, bytem Vratimov, Frýdecká 1230, upíše 20 kusů akcií;- paní Dagmar Jelínková, nar. 28.12.1968, bytem Hodonín, Očovská 3715/11, upíše 20 kusů akcií;- paní Zuzana Brůžková, nar. 01.05.1952, bytem Praha 10, Rezlerova 281, upíše 10 kusů akcií.Místem upsání akcií bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01.Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že k upsání akcií se určuje lhůta 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 30 dnů (slovy: třicet dnů) od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s.Emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio se rovná nule.Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky ? Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2696191309/0800, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 11. srpna 2011 - 11. srpna 2011 : Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v... Brně, oddíl B, vložka 6381, se zvyšuje o částku 3.600.000,-Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých), a to z původní výše 2.600.000,-Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých) na novou výši 6.200.000,-Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých), peněžitými vklady.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady předem určených zájemců dále uvedených.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 3.600.000,-Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých), bude upsáno 360 ks (slovy: tři sta šedesát kusů) kmenových akcií, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), v listinné podobě.Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku není dáno, neboť všichni akcionáři akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. se před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu tohoto přednostního práva vzdali.Veškeré nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím rozsahu:- pan Jiří Valášek, nar. 23.08.1956, bytem Ostravice 505, upíše 110 kusů akcií;- pan Lumír Gola, nar. 11.05.1960, bytem Baška 321, upíše 70 kusů akcií;- pan Jiří Brůžek, nar. 08.07.1977, bytem Mělník, Studentská 3279, upíše 50 kusů akcií;- pan Radim Blahuta, nar. 03.06.1973, bytem Frýdek-Místek, Na Aleji 2679, upíše 20 kusů akcií;- pan Ing. Václav Veselý, nar. 02.03.1943, bytem Frýdek-Místek, U Zavadilky 2710, upíše 20 kusů akcií;- pan Ing. Jan Hájek, nar. 23.12.1970, bytem Ostrava, Hrabová, Na Šajaru 792/2, upíše 20 kusů akcií;- pan Ing. Josef Hájek, nar. 16.02.1947, bytem Baška 330, upíše 20 kusů akcií;-pan Ing. Petr Hájek, nar. 11.06.1974, bytem Vratimov, Frýdecká 1230, upíše 20 kusů akcií;- paní Dagmar Jelínková, nar. 28.12.1968, bytem Hodonín, Očovská 3715/11, upíše 20 kusů akcií;- paní Zuzana Brůžková, nar. 01.05.1952, bytem Praha 10, Rezlerova 281, upíše 20 kusů akcií.Místem upsání akcií bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01.Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že k upsání akcií se určuje lhůta 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 30 dnů (slovy: třicet dnů) od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s.Emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio se rovná nule.Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky ? Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2696191309/0800, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů