Trendy

648 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

377 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

23 189 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.10.2016 Horova 3121/68, Žabovřesky, 616 00 Brno

Historické adresy

22.9.2011 - 19.10.2016 Brno, Horova 3121/68, PSČ 61600

29293880

DIČ

od 10.11.2014

CZ29293880

Datum vzniku

22. září 2011

Datová schránka

upt54zd

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6463

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.11.2011

22 000 000 Kč

Historické jmění

22.9.2011 - 30.11.2011

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 10.2.2015

2106857132 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 31. října 2017 : Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 31.10.2017 o snížení základního kapitálu takto:Jediný akcionář schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z č Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 31.10.2017 o snížení základního kapitálu takto:Jediný akcionář schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z č...ástky 22.000.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých) o částku ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), na výslednou výši základního kapitálu 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), z důvodu optimalizace výše základního kapitálu společnosti, za účelem výplaty vlastních zdrojů společnosti jedinému akcionáři společnosti. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty veškerých akcií vydaných společností o 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na 1, slovy: jednu, akcii, s výslednou jmenovitou hodnotou jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku statutární ředitel bez zbytečného odkladu vyzve akcionáře k předložení akcií k předložení akcií k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, a to ve lhůtě jednoho měsíce, která počne běžet dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), o níž se snižuje základní kapitál společnosti, bude vyplacena jedinému akcionáři na jeho účet vedený v seznamu akcionářů společnosti, a to nejpozději do 60 dní od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 16. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. dubna 2014 - 24. května 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 3. listopadu 2011 - 30. listopadu 2011 : Valná hromada společnosti DONAU ESTATE INVESTMENT a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 20.000.000,-Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, formou upsán... í nové akcie, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitým vkladem, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Na zvýšení základního kapitálu společnosti DONAU ESTATE INVESTMENT a.s. budou upsány 4 ks, slovy: čtyři kusy, listinné nekótované kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě akcie 5.000.000,-Kč, slovy: pět milionů korun českých.- Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, bude akcie upisovaná na zvýšení základního kapitálu nabídnuta určitému zájemci a to: Josefu Hoňkovi, nar. 19.10.1931, bytem Rašovice 183.- Upisování akcií proběhne v sídle společnosti DONAU ESTATE INVESTMENT a.s., se sídlem Brno, Horova 3121/68, PSČ 616 00, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností DONAU ESTATE INVESTMENT a.s.. Návrh smlouvy je společnost povinna doručit určenému zájemci do 5 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií je jeden měsíc od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen s doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 5.000.000,-Kč, slovy: pět milionů korun českých, činí 5.000.000,-Kč, slovy: pět milionů korun českých.- Lhůta pro splacení 100% emisního kursu upsané akcie je do dvou měsíců od úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností, přičemž peněžitý vklad je splatný převodem na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.účtu 2106935241/2700. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů