Základní údaje

Sídlo

od 19.10.2016 Křenová 119/31, Trnitá, 602 00 Brno

Historické adresy

14.10.2011 - 19.10.2016 Brno, Křenová 119/31, PSČ 60200

29296081

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

14. října 2011

Datová schránka

87x6i2a

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6482

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.7.2013

16 000 000 Kč

Historické jmění

14.10.2011 - 31.7.2013

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 12. března 2014 : Počet členů správní rady: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. července 2013 - 31. července 2013 : 1) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání předmětu nepeněžitých vkladů, neboť vlastnictví těchto nemovitých věcí společností NEKOM... T INVESTMENT a.s. lépe a efektivněji naplňuje podnikatelský záměr této společnosti, a to tak, že společnost u těchto věcí využije pro ni optimálnější právní formu, tj. vlastnictví. Vlastnictví těchto nemovitostí zcela odpovídá záměrům společnosti do budoucna i současnému zapsanému předmětu podnikání. 2) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 14.000.000,-Kč (čtrnáct milionů korun českých), tedy z výše 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na novou výši 16.000.000,-Kč (šestnáct milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 280 (dvě stě osmdesát) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých). 4) Všech 280 (dvě stě osmdesát) kusů akcií bude upsáno níže popsanými nepeněžitými vklady předem určených zájemců. 5) Akcie v rozsahu 280 (dvě stě osmdesáti) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, přičemž: - akcie v rozsahu 154 (jedno sto padesát čtyři) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci – společnosti SKYSCRAPER GROUP a.s., která emisní kurs těchto nových akcií splatí níže popsaným nepeněžitým vkladem. Celková jmenovitá hodnota akcií činí 7.700.000,- Kč (sedm milionů sedm set tisíc korun českých). Emisní kurs každé jedné akcie upisované tímto nepeněžitým vkladem bude činit 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), - akcie v rozsahu 126 (jedno sto dvacet šest) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci – společnosti KOSMETIKA FM GROUP CZECH s.r.o., která emisní kurs těchto nových akcií splatí níže popsaným nepeněžitým vkladem. Celková jmenovitá hodnota akcií činí 6.300.000,- Kč (šest milionů tři sta tisíc korun českých). Emisní kurs každé jedné akcie upisované tímto nepeněžitým vkladem bude činit 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), Předmětem nepeněžitého vkladu společnosti SKYSCRAPER GROUP a.s. jsou nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí pro k.ú. Rajhrad, obec Rajhrad, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na listu vlastnictví č. 1911, jako: budova bez č.p./č.e., zemědělská stavba, stojící na pozemku p.č. 1553, budova bez č.p./č.e., jiná stavba, stojící na pozemku p.č. 1552/1, 1552/5 (zapsaném na LV 1015) a 1552/4 (zapsaném na LV 10002), pozemky p.č. 1548/3, p.č. 1549/1, p.č. 1552/1, p.č. 1553, p.č. 1554/2 a p.č. 1556/3, které jsou blíže popsány ve znaleckém posudku č. 5437-182/2013, zpracovaném Ing. Bc. Ewou Hradil, bytem Otrokovice, Moravní 6224, dne 12.07.2013, kterým byla hodnota celého předmětu nepeněžitého vkladu stanovena na částku ve výši 7.700.000,- Kč (sedm milionů sedm set tisíc korun českých). Za takto popsaný nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 154 (jedno sto padesát čtyři) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), o celkové jmenovité hodnotě 7.700.000,- Kč (sedm milionů sedm set tisíc korun českých). Předmětem nepeněžitého vkladu společnosti KOSMETIKA FM GROUP CZECH s.r.o. jsou nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí pro k.ú. Rajhrad, obec Rajhrad, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na listu vlastnictví č. 1999, jako: pozemky p.č. 593/462, p.č. 593/465, p.č. 593/466, p.č. 593/467, p.č. 593/468, p.č. 593/469, p.č. 593/470, p.č. 593/471 a p.č. 593/472, které jsou blíže popsány ve znaleckém posudku č. 5436-181/2013, zpracovaném Ing. Bc. Ewou Hradil, bytem Otrokovice, Moravní 6224, dne 12.07.2013, kterým byla hodnota celého předmětu nepeněžitého vkladu stanovena na částku ve výši 6.300.000,- Kč (šest milionů tři sta tisíc korun českých). Za takto popsaný nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 126 (jedno sto dvacet šest) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), o celkové jmenovité hodnotě 6.300.000,- Kč (šest milionů tři sta tisíc korun českých). 6) Předem určení zájemci upíšou akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit třicet (30) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určeným zájemcům nejpozději do 3 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude předem určeným zájemcům doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. 7) Emisní kurs nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude splacen shora popsanými nepeněžitými vklady tak, že určení zájemci předají společnosti v jejím sídle na adrese Brno, Křenová 119/31, PSČ 602 00 (místo splacení nepeněžitého vkladu), písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií akcionářů dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8) Místo pro úpis akcií, tj. místo kde budou uzavřeny smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti NEKOMT INVESTMENT a.s., na adrese Brno, Křenová 119/31, PSČ 602 00.“ zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů