Trendy

1 864 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

72 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

20 135 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 15.6.2016 Vídeňská 1018/18, Štýřice, 639 00 Brno

Historické adresy

29.7.2014 - 15.6.2016 Cacovická 1613/40, Husovice, 614 00 Brno
17.1.2012 - 29.7.2014 Brno, Cacovická 1613/40, PSČ 61400

29305772

DIČ

od 24.1.2012

CZ29305772

Datum vzniku

17. ledna 2012

Datová schránka

8g485pk

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6536

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.12.2013

8 100 000 Kč

Historické jmění

17.1.2012 - 30.12.2013

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

4200320226 / 6800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. prosince 2013 - 30. prosince 2013 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6.100.000,-Kč, slovy: šest milionů sto tisíc korun českých, upsáním 61, slovy: šedesáti jedna, kusů nových kmenových akcí na jméno ... v listinné podobě, každé ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých,přičemž s každou akcií budou spojena stejná práva, s tím, že upisovaní akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. Všechny nově vydávané akcie budou upsány bez využití přednostního práva dosavadním jediným akcionářem společnosti – určitým zájemcem – panem Ing. Pavlem Jurgou, nar. 02.02.1980, bytem Brno, Cacovická 1613/40, PSČ 614 00, písemnou smlouvou uzavřenou mezi tímto upisovatelem a společností, ve lhůtě 14, slovy: čtrnácti dnů, od přijetí tohoto rozhodnutí, nejdříve však po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku. Místem pro tento úpis akcií je kancelář notáře JUDr. Michala Voříška na adrese Brno, Jezuitská 13, PSČ 602 00. Počátek běhu lhůty bude oznámen upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání akcií jediným členem představenstva. Emisní kurs všech nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě s tím, že se splatí nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, způsobem a ve lhůtě uvedené níže. Emisní kurs upisovaných akcií, to znamená jejich jmenovitou hodnotu, uhradí jediný akcionář pan Ing. Pavel Jurga tímto nepeněžitým vkladem:-bytovou jednotkou č. 337/22 (způsob využití byt-rozest.), umístěnou v podkroví budovy č.p. 337 (zapsané na LV 1788), postavené na pozemku p.č. 470-zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech shora popsané budovy a shora popsaného pozemku o velikosti devět tisíc padesát lomeno jedno sto třicet čtyři tisíce dvě stě šedesát (9050/134260), vše zapsáno na LV 2221, pro obec Brno, katastrální území Zábrdovice, okres Brno-město, včetně všech součástí a příslušenství,-bytovou jednotkou č. 337/23 (způsob využití byt – rozest.),umístěnou v podkroví budovy č.p. 337 (zapsaná na LV 1788), postavené na pozemku p.č. 470-zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech shora popsané budovy a shora popsaném pozemku o velikosti osm tisíc devět set deset lomeno jedno sto třicet čtyři tisíce dvě stě šedesát (8910/134260), vše zapsáno na LV 2221, pro obec Brno, katastrální území Zábrdovice, okres Brno-město, včetně všech součástí a příslušenství, a to ihned, nejpozději však do týdne po uzavření smlouvy o upsání akcií. Splacení emisního kurzu upisovaných akcií se připouští v důležitém zájmu společnosti, kterým je využití shora uvedeného majetku pro posílení vlastních zdrojů na rozvoj podnikání společnosti. V tomto smyslu je nepeněžitý vklad zdůvodněn jediným členem představenstva, který je osobou shodnou s upisovatelem. Bere se na vědomí hodnota nepeněžitého vkladu stanovená znaleckým posudkem č. 2192-92/2013, zpracovaný soudní znalkyní paní Ing. Ludmilou Tomaštíkovou,dne. 26.11.2013, ustanovenou za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Brně vydaným dne 30.10.2013, pod čj. 1Nc 6492/2013-10, které nabylo právní moci dne 08.11.2013, ve výši 6.115.000,-Kč, slovy: šest milionů sto patnáct tisíc korun českých. Schvaluje se, aby jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad s uvedenou hodnotou, bylo vydáno 61, slovy: šedesát jedna, kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každé ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Rozdíl mezi výše uvedenou hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem nově upisovaných akcií, v částce 15.000,-Kč, slovy: patnáct tisíc korun českých, bude převeden do rozervního fondu společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů