Základní údaje

Historické adresy

18.6.2012 - 30.5.2013 Brno , Nad Lomem 2621/26, PSČ 62800

29360374

DIČ

Není plátce DPH

2.7.2012 - 30.5.2013

CZ29360374

Datum vzniku

18. června 2012

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. května 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. května 2013

Historické názvy

18.6.2012 - 30.5.2013

SP New a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6663

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.10.2012 - 30.5.2013

30 000 000 Kč

18.6.2012 - 3.10.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. května 2013 - 30. května 2013 : Na společnost Strojírny Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Kojetínská 3700/5, PSČ 797 47, IČ 469 00 331, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zan... ikající společnosti SP New a.s., se sídlem Brno, Nad Lomem 2621/26, PSČ 628 00, IČ 293 60 374. zobrazit více skrýt více
  • 30. května 2013 - 30. května 2013 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
  • 11. září 2012 - 3. října 2012 : a) Základní kapitál společnosti SP New a.s., se sídlem Brno, Nad Lomem 2621/26, PSČ 628 00, IČ 29360374, se zvyšuje ze zapsané částky ve výši 2.000.000,-Kč, slovy: dva miliony koru... n českých, o částku ve výši 28.000.000,- Kč, slovy: dvacet osm milionů korun českých, nově na částku ve výši 30.000.000,-Kč, slovy: třicet milionů korun českých a to úpisem nových akcií. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 280 ks, slovy: dvě stě osmdesáti kusy, listinných, kmenových, nekótovaných, akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, která je shodná s jejich emisním kursem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou upsány peněžitými vklady a veřejný úpis se nepřipouští. c) Akcionář společnosti pan Ing. Martin Belza, nar. 3.1.1968, bytem Brno, Nad Lomem 2621/26, PSČ 628 00 a předem určený zájemce pan Ing. Marian Sedlář, nar. 20.2.1964, bytem Jarohněvice 47, PSČ 768 01 prohlásili, že se v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku vzdávají svého přednostního práva na upisování akcií. d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány bez využití přednostního práva jediným akcionářem panem Ing. Martinem Belzou, nar. 3.1.1968, bytem Brno, Nad Lomem 2621/26, PSČ 628 00 a předem určeným zájemcem panem Ing. Marianem Sedlářem, nar. 20.2.1964, bytem Jarohněvice 47, PSČ 768 01, takto: - Ing. Martin Belza, nar. 3.1.1968, bytem Brno, Nad Lomem 2621/26, PSČ 628 00, (dále upisovatel), upíše 130: slovy: sto třicet kusů kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, v celkové jmenovité hodnotě 13.000.000,- Kč slovy: třináct milionů korun českých, - Ing. Marian Sedlář, nar. 20.2.1964, bytem Jarohněvice 47, PSČ 768 01, (dále upisovatel), upíše 150: slovy: sto padesát kusů kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, v celkové jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč slovy: patnáct milionů korun českých. Upisovatelé splatí emisní kurz upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu ve výši 28.000.000,- Kč, slovy: dvacet osm milionů korun českých, peněžitými vklady na zvláštní bankovní účet emitenta číslo 4200364624/6800, který je veden u Volksbank CZ, a.s., pobočka Brno, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. e) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Brno, Nad Lomem 2621/26, PSČ 628 00, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. f) Upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku a to smlouvou uzavřenou v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo společnosti upisovatelům nejpozději do třiceti dnů poté, kdy příslušný soud rozhodne o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a tímto způsobem bude vyrozuměn o počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Upisovatelé smlouvu o upsání akcií uzavřou nejpozději do 15, slovy: patnácti, dnů od doručení návrhu a ve stejné lhůtě ji doručí zpět společnosti. g) Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti SP New a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. h) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. i) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. j) Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. k) Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je posílení majetkové stability společnosti a zvýšení vlastních zdrojů společnosti a posílení důvěryhodnosti společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů