Trendy

24 250 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

16 621 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

191 734 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Adresa

od 30.6.2014Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Historické adresy

21.7.2011 - 30.6.2014Ostrava - Moravská Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 70200

Adresa z obchodního rejstříku

od 11.9.2014Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava

Historické adresy z obchodního rejstříku

20.9.2012 - 10.12.2012Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava 2

29381967

DIČ

Není plátce DPH

8.8.2011 - 31.12.2014

CZ29381967

Datum vzniku

21. července 2011

Datová schránka

jzi4jac

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 4449

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.12.2014

100 000 000 Kč

Historické jmění

1.11.2013 - 30.12.2014

79 500 000 Kč

18.4.2013 - 1.11.2013

53 000 000 Kč

21.7.2011 - 18.4.2013

2 000 000 Kč

Provozovny

od 21.7.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Valchařská 3261/17, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

... více provozoven (celkem 1) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. prosince 2014 : Na společnost přešla část jmění rozdělované společnosti Z + M servis, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00, Identifikační číslo: 410 3 Na společnost přešla část jmění rozdělované společnosti Z + M servis, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00, Identifikační číslo: 410 3...2 004 a část jmění rozdělované společnosti Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Identifikační číslo: 268 43 935, a to na základě projektu rozdělení odštěpení sloučením ze dne 7.11.2014. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 30. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 30. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. listopadu 2013 : Na společnost přešla v důsledku rozdělení odštěpení sloučením část jmění rozdělované společnosti Z + M servis, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Valchařská 3261/ Na společnost přešla v důsledku rozdělení odštěpení sloučením část jmění rozdělované společnosti Z + M servis, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Valchařská 3261/...17, PSČ 702 00, IČ 410 32 004, a to na základě projektu ze dne 8.8.2013. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 26. března 2013 - 18. dubna 2013 : Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 51.000.000,-- Kč (slovy: padesát jeden milión korun českých), tj. ze stávajícího základní... ho kapitálu ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva milióny korun českých) nově na částku ve výši 53.000.000,-- Kč (slovy: padesát tři milióny korun českých), s tím, že toto navýšení bude provedeno úpisem nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě v počtu 51 (slovy: padesát jeden) kus o nominální hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zvýšení stability a bonity společnosti a zajištění jejího dalšího rozvoje. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2013 - 18. dubna 2013 : S ohledem na vzdání se akcionářů svého přednostního práva na upsání těchto akcií budou nově emitované akcie upsány předem určeným zájemcem Davidem Ševčíkem, nar. 30. 5. 1976, bytem... Šenov, Na Výsluní 1392, PSČ 739 34, a to v rozsahu celé výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2013 - 18. dubna 2013 : Místem pro upsání nových akcií je sídlo společnosti Ostrava, Moravská Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00. Lhůta pro upisování nových akcií předem určenému zájemci činí čtrnáct... dnů, přičemž počátek této lhůty bude předem určenému zájemci sdělen písemně dopisem představenstva nejpozději do tří dnů ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Emisní kurs nových akcií bude splácen peněžitým vkladem tak, že upisovatel David Ševčík splatí emisní kurs nových jím upsaných akcií započtením části níže uvedené pohledávky ve výši 51.000.000,-- Kč, slovy padesát jeden milion korun českých, ve lhůtě do třiceti dnů ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2013 - 18. dubna 2013 : Valná hromada připouští možnost započtení pohledávek a u d ě l u j e souhlas se započtením částí pohledávek pana Davida Ševčíka v celkové výši 51.000.000,-- Kč, slovy jedenapad... esát miliónů korun českých, vůči společnosti Z+M PROPERTY a.s. (v části pohledávky ve výši 37.000.000,--Kč, slovy třicet sedm miliónů korun českých, kterou má David Ševčík vůči Společnosti z titulu nesplacení kupní ceny ve výši 37.156.000,--Kč ze Smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti Z+M servis, spol. s r.o. uzavřené dne 06.12.2012 a v části pohledávky ve výši 14.000.000,--Kč, slovy čtrnáct miliónů korun českých, kterou má David Ševčík vůči Společnosti z titulu nesplacení kupní ceny ve výši 14.515.000,--Kč ze Smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti Z+M Partner, spol. s r.o. uzavřené dne 06.12.2012), proti pohledávce společnosti Z+M PROPERTY a.s. vůči upisovateli Davidu Ševčíkovi na splacení emisního kurzu shora uvedených akcií, resp. hodnoty upisovaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2013 - 18. dubna 2013 : Valná hromada s c h v a l u j e pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: - Smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy a to ze... jména ustanovení § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanovení § 358 obchodního zákoníku, - Ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím valné hromady, - Peněžitá pohledávka upisovatele Davida Ševčíka bude započtena ve výši 51.000.000,-- Kč, slovy jedenapadesát miliónů korun českých) proti pohledávce společnosti Z + M PROPERTY a. s. na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem na zvýšení základního kapitálu,- Dnem účinnosti Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí. Účinností Smlouvy o započtení část této pohledávky zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit odpovídající část emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu,- Smlouva o započtení musí být mezi společností Z + M PROPERTY a. s. a upisovatelem akcií Davidem Ševčíkem uzavřena ve lhůtě do třiceti dnů od upsání akcií tímto upisovatelem, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů