Základní údaje

Historické adresy

22.10.2003 - 30.9.2004 Praha 2 - Vinohrady, Balbínova 496/8, PSČ 12000
23.3.2002 - 22.10.2003 Praha 7 - Holešovice, U Průhonu čp.466, PSČ 17000
14.11.1997 - 23.3.2002 Praha 7, U Průhonu 22
7.1.1991 - 14.11.1997 Praha 4, Budějovická 67, PSČ 14000

00312240

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.9.2004

CZ00312240

Datum vzniku

7. ledna 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. září 2004

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. září 2004

Historické názvy

22.10.2003 - 30.9.2004

C.H.Consulting a.s.

7.1.1991 - 22.10.2003

GRADA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 420

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.6.2002 - 30.9.2004

2 180 000 Kč

26.1.2000 - 27.6.2002

109 000 000 Kč

3.6.1992 - 26.1.2000

2 700 000 Kč

7.1.1991 - 3.6.1992

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. září 2004 - 30. září 2004 : Ostatní skutečnosti:Obchodní společnost C.H. Consulting a.s., IČ 00312240, se sídlemPraha 2 - Vinohrady, Balbínova 496/8, PSČ 120 00, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským ... soudem v Praze oddíl B,vložka 420, se vymazává z obchodního rejstříku s účinností odedne zápisu sloučení do obchodního rejstříku.Společnost zanikla bez likvidace jejím sloučením se společnostíC.H.Educa, a.s., IČ 25602837, se sídlem Praha 10, U plynárny412/101, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze oddíl B, vložka 4903. zobrazit více skrýt více
  • 23. března 2002 - 30. září 2004 : K převodu nebo k zastavení akcií se vyžaduje souhlas valnéhromady.
  • 3. června 1992 - 30. září 2004 : Základní jmění společnosti je splaceno zcela.
  • 3. června 1992 - 30. září 2004 : Zakladatelé se dohodli na stanovách a jmenovali orgány spol.
  • 3. června 1992 - 30. září 2004 : Spol.byla založena jednorázově zakl.smlouvou ze dne 27.11.90
  • 23. března 2002 - 27. června 2002 : Návrh na snížení základního kapitálu společnosti.a) Důvodem snížení základního kapitálu je jednak úhrada ztrátyminulých let a jednak plnění akcionářům.b) Navrhuje se snížit základn... í kapitál společnosti GRADA a.s. očástku 106.820.000,- Kč, tj. ze stávající výše základníhokapitálu 109.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu2.180.000,- Kč.c) Z částky 106.820.000,- Kč, kterou se sníží základní kapitálspolečnosti GRADA a.s. způsobem a za postupu podle § 213 a)obchodního zákoníku, tj. poměrným snížením jmenovité hodnotyvšech akcií emitovaných společností GRADA a.s., tj. 106 kskmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč, s pořadovými čísly 001 až 106 a 300 kskmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč s pořadovými čísly 001 až 300, bude:- její část ve výši 76.990.000,- Kč použita na úhradu ztrátyminulých let této obchodní společnosti GRADA a.s., která jerovněž ve výši 76.990.000,- Kč, a bude tedy touto částkou zcelauhrazena, s využitím postupu podle odst. 1) písm. a) § 216a)obchodního zákoníku,- a zbývající její část ve výši 29.830.000,- Kč bude použita naplnění (po příp. odvodu daně z tohoto plnění) stávajícímakcionářům společnosti GRADA a.s., tj. akcionáři TAGLENT HOLDINGLIMITED, 1 Costaki Pantelide Avenue, Akinita Kolokaside, 3rdFloor, Nicosia 1010, Kyperská republika, mající kmenové listinnéakcie na jméno s pořadovými čísly 001 až 243 a 271 až 300, každáo jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 001 až 106, každá o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč, všechny v celkové jmenovité hodnotě108.730.000,- Kč a akcionáři Ing. Romanovi Svitákovi, bydlištěmPraha 4, Budějovická 67, r.č. 590221/0732, mající kmenovélistinné akcie na jméno s pořadovými čísly 244 až 270, každá ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč, všechny v celkové jmenovitéhodnotě 270.000,- Kč, a to tak, že bude na každou akcii na jménos pořadovými čísly 001 až 300, každá o nominální hodnotě10.000,- Kč, náležet plnění akcionáři v částce 2.736,70 Kč a nakaždou akcii na jméno s pořadovými čísly 001 až 106, každá onominální hodnotě 1.000.000,- Kč, bude náležet plnění akcionářiv částce 273.669,72 Kč;s tím, že toto snížení základního kapitálu ze stávající výše109.000.000,- Kč o 106.820.000,- Kč na novou výši základníhokapitálu, a to 2.180.000,- Kč, bude podle § 216 odst. 3obchodního zákoníku účinné ke dni zápisu této jeho nové výše doobchodního rejstříku, a teprve po dni tohoto zápisu bude tedymožné použít částku 76.990.000,- Kč na úhradu ztráty minulýchlet, a částku 29.830.000,- Kč na plnění stávajícím akcionářům zapodmínky, že úhrada ztráty minulých let bude provedena.d) V důsledku snížení základního kapitálu společnosti GRADA a.s.o částku 106.820.000,- Kč a zápisu této jeho nové výše doobchodního rejstříku, se stanovuje akcionářům, tj. akcionářiTAGLENT HOLDING LIMITED, 1 Costaki Pantelide Avenue, AkinitaKolokaside, 3rd floor, Nicosia 1010, Kyperská republika, majícíkmenové listinné akcie na jméno s pořadovými čísly 001 až 243 a271 až 300, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 001 až 106,každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, všechny v celkovéjmenovité hodnotě 108.730.000,- Kč a akcionáři Ing. RomanoviSvitákovi, bydlištěm Praha 4, Budějovická 67,r.č. 590221/0732,mající kmenové listinné akcie na jméno s pořadovými čísly 244 až270, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, všechny v celkovéjmenovité hodnotě 270.000,- Kč, lhůta pro předložení všechtěchto popsaných listinných akcií společnosti GRADA a.s., vjejím sídle Praha 7, U Průhonu 22, a to do dvou měsíců ode dnepravomocného zápisu této nové výše základního kapitálu2.180.000,- Kč do obchodního rejstříku s tím, že sníženíjmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nižšíjmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem členapředstavenstva oprávněným jednat jménem společnosti, a to tak,že na akciích na jméno s pořadovými čísly 001 až 300, každá ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč, bude vyznačena nová jmenovitáhodnota každé této akcie ve výši 200,- Kč a na akciích na jménos pořadovými čísly 001 až 106, každá o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč, bude vyznačena nová jmenovitá hodnota každé tétoakcie ve výši 20.000,- Kč.e) Splatnost plnění akcionářům je stanovena do šesti měsíců odpravomocného zápisu snížení základního kapitálu do obchodníhorejstříku s tím, že plnění bude akcionáři poskytnuto v hotovostiv sídle společnosti nebo na bankovní účet jím sdělenýspolečnosti. zobrazit více skrýt více
  • 4. června 1997 - 23. března 2002 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:K převodu nebo k zastavení akcií se vyžaduje souhlas valnéhromady. Souhlasu valné hromady není třeba pokud společnostzíská akcie, které vydal... a, podle § 161 až § 161d obchodníhozákoníku.Akcionář, který je vlastníkem akcií o jmenovité hodnotě vyššínež činí 50% základního jmění ( dále jen majoritní akcionář ),má právo převádět své akcie všechny nebo jejich část za úplatu ibezplatně na společnosti, v nichž má přímou nebo nepřímoukapitálovou účast vyšší než 50% základního jmění nebo je-lifyzickou osobou i příbuzným v řadě přímé a manželu a to i bezsouhlasu valné hromady. Totéž platí o jejich zastavení. Takénoví nebyvatelé akcií o jmenovité hodnotě vyšší než 50%základního jmění mají tytéž oprávnění. zobrazit více skrýt více
  • 1. prosince 1999 - 26. ledna 2000 : Navrhuje se zvýšení základního jmění společnosti GRADA a.s. očástku 106.300.000,- Kč, a to za těchto podmínek:- Důvodem zvýšení základního jmění je reorganizace strukturyspolečnost... i a posílení jejích strategických pozic- Navrhuje se provést zvýšení základního jmění v rozsahu o106.300.000,- Kč, a to bez připuštění upisování akcií nad tutočástku navrhovaného zvýšení základního jmění.- Zvýšení základního jmění se navrhuje provést nepeněžitýmvkladem jednoho ze stávajících akcionářů, a to společnostíTAGLENT HOLDINGS LIMITED, 1 Costaki Pantelide Avenue, AkinitaKolokaside, 3rd floor, Nicosia 1010, Kyperská republika. Tímtonepeněžitým vkladem je dle § 59 odst. 7) obchodního zákoníkučást pohledávky ve výši 106.300.000,- Kč tohoto akcionáře zaspolečností GRADA a.s. s tím, že tato celá pohledávka ve výši106.543.039,- Kč vznikla ze smlouvy o půjčce ze dne 30.9.1999( a je evidovaná v účetnictví zmíněného akcionáře TAGLENTHOLDINGS LIMITED, 1 Costaki Pantelide Avenue, AkinitaKolokaside, 3rd floor, Nicosia 1010, Kyperská republika, jakopohledávka vůči spolednoti GRADA a.s., což vyplývá z prohlášeníauditora Constantinou and Kyriacou ). Zbývající část tétozmíněné pohledávky, která je ve výši 243.039,- Kč, nebude dospolečnosti vkládána a zůstane nadále pohledávkou akcionářeTAGLENT HOLDINGS LIMITED, 1 Costaki Pantelide Avenue, AkinitaKolokaside, 3rd floor, Nicosia 1010, Kyperská republika, vůčispolečnosti GRADA a.s.- Toto zvýšení základního jmění o částku 106.300.000,- Kč budeprovedeno upsáním 106 ks nových kmenových akcií na jméno, vlistinné podobě, se jmenovitou hodnotu každé akcie 1.000.000,-Kč, jejichž emisní kurz činí 1.000.000,- Kč na 1 akcii bezemisního ážia, tj. celkem 106.000.000,- Kč a upsáním 30 ksnových kmenových akcií na jméno , v listinné podobě, sejmenovitou hodnotu každé akcie 10.000,- Kč, jejichž emisní kurzčiní 10.000,- Kč na 1 akcii bez emisního ážia, tj. celkem300.000,- Kč.- Všech těchto 136 ks nových akcií bude upsáno akcionáři nazákladě dohody, uzavřené dle ust. § 205 obchodního zákoníku,to znamená, že nebudou upsány s využitím přednostního práva.- Tato dohoda bude uzavřena ve lhůtě tří týdnů ode dnepravomocného zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem vPraze s tím, že v této dohodě, která ve smyslu odst. 2 § 205obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů, bude upsánovšech 136 ks nových akcií. Tento nepeněžitý vklad bude splacenve lhůtě jednoho dne po uzavření této dohody dle § 205obchodního zákoníku, tzn., že v této lhůtě bude podepsánasmlouva o postoupení zmíněné části pohledávky, která je ve výši106.300.000,- Kč, na společnost GRADA a.s. zobrazit více skrýt více
  • 4. června 1997 - 26. ledna 2000 : jediný akcionář:Ing. Roman Svitákr.č. 590221/0732Praha 4, Budějovická 67
  • 7. ledna 1991 - 3. června 1992 : Spoelčnost byla založena jednorázově zakl.smlouvou ze dne27.11.1990 Zakladatelé se zavázali sami splatit celý základ-ní kapitál ve splátkách tak,aby do 1 roku od zápisu spol.doobch... .rejstříku byla celá částka splacena.Ke dni zápisu bylosplaceno 340.000,- Kčs.Zakladatelé se dohodli na stanovácha jmenovali orgány společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů