Trendy

466 639 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

8 954 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

343 058 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.3.2004 Praha 1, Malé náměstí 142/3, PSČ 11000

Historické adresy

25.9.1998 - 13.3.2004 Praha 1, Senovážné nám. 3, PSČ 11000
17.3.1998 - 25.9.1998 Praha 1, Senovážné nám. č. 15, PSČ 11000
4.5.1993 - 17.3.1998 Praha 1, Senovážné nám. č. 15
11.7.1991 - 4.5.1993 Praha 1, Senovážná 15

40612724

DIČ

od 1.1.1993

CZ40612724

Datum vzniku

11. července 1991

Datová schránka

zprddcv

Historické názvy

11.7.1991 - 23.9.1993

CIUR Czechoslovakia a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 819

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.11.2001

126 200 000 Kč

Historické jmění

10.2.1998 - 21.11.2001

10 000 000 Kč

11.7.1991 - 10.2.1998

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 30.4.2013

CZ62 0800 0000 0000 0470 6422

... více účtů (celkem 13) najdete zde

Historické provozovny

11.2.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 7. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 7. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 11. července 1991 : Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskousmlouvou ze dne 24. 5. 1991 s tím, že byly schváleny stanovy,jmenováni členové představenstva Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskousmlouvou ze dne 24. 5. 1991 s tím, že byly schváleny stanovy,jmenováni členové představenstva..., dozorčí rady, revizor účtů,ředitel společnosti a zakladatelé splatili 30% základníhokapitálu, přičemž bylo upsáno 100% akcií. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 13. března 2004 - 16. listopadu 2006 : Valná hromada společnosti CIUR a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1) zvyšuje základní kapitál společnosti, z důvodu získání finančních prostředků, o částk... u 63.800.00,- Kč (šedesáttři milionů osmset tisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, nejvýše však do částky 173.800.000,- Kč (stosedmdesáttři milionů osmset tisíc korun českých) a to:- peněžitými vklady nejméně ve výši 63.800.000,- Kč (šedesáttři milionů osmset tisíc korun českých), nejvýše ve výši 173.800.000,- Kč (stosedmdesáttři milionů osmset tisíc korun českých)- upsáním nejméně 6.380 (šest tisíc třisttaosmdesát) kusů nových kmenových akcií společnosti CIUR a.s. v listinné podobě, znějících na jméno, se jmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), nejvýše však upsáním 17.380 (sedmnáct tisíc třistaosmdesát) kusů těchto akcií (dále jen "nové akcie")2) určuje, že emisní kurs každé nové akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné nové akcie, tj. činí částku 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých).3) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku akcionářům společnosti náleží přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti.4) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinno zveřejnit a současně způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, tj. představenstvo je povinno tuto informaci zveřejnit v Obchodním věstníku a součastně všechny akcionáře o této skutečnosti písemně vyrozumět.5) určuje se, že představenstvo je povinno zajistit, aby shora zmíněná informace o přednostním právu byla zveřejněna v Obchodním věstníku a oznámena akcionářům nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci.6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) a § 204a odst. 2 obchodního zákoníku určuje následující podmínky pro výkon přednostního práva:a) místo a lhůta pro výkon přednostního práva:- přednostní právo může být vykonáno v sekretariátu společnosti, na adrese Brandýs nad Labem, Pražská 1012, ve lhůtě 10 (deseti) měsíců s tím, že počátkem běhu lhůty je den, který bude určen představenstvem a akcionářům oznámen v informaci o přednostním právu zveřejněném v Obchodním věstníku a uveden v písemném vyrozumění, jež bude představenstvem zasláno všem akcionářům společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci.b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 869/631 (osmsetšedesátdevět ke šestsettřicetjedna) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), tj. na jednu dosavadní akcii lze upsat jeden a 238/631 (dvěstetřicetosm ke šestsettřicetjedna) nových akcií, přičemž lze upisovat pouze celé akcie.c) akcie upisované na základě přednostního práva jsou kmenové, znějí na jméno, mají listinnou podobu, jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie je 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), tedy se rovná jmenovité hodnotě.7) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ve stanovené lhůtě, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to panu Mgr. Michalu Urbánkovi, r.č. 740107/0688, bytem Praha 8, Františka Kadlece 9.8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít pisemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.9) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že pokud všechny nebo některé akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, lze tyto akcie (tj. akcie upisované bez využítí přednostního práva) upsat v sekretariátu společnosti na adrese Brandýs nad Labem, Pražská 1012, ve lhůtě jednoho měsíce s tím, že tato lhůta počíná běžet ode dne, který bude určen představenstvem a uveden v písemném vyrozumění, jež je představenstvo společnosti povinno zaslat určenému zájemci do deseti dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro využití přednostního práva na upisování akcií. Současně s písemným vyrozuměním představenstvo zašle určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií.10) emisní kurs akcií upisovaných bez přednostního práva činí částku 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých najednu akcii, tedy rovná se jmenovité hodnotě.11) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, nemůže upisování akcií začít dříve než toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku.12) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 30% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do patnácti dnů ode dne upsání akcií, na zvláštní účet společnosti, zřízený za účelem splácení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, č. 510634980207/0100, vedený u Komerčí banky, a.s., pobočka Praha 1, Václavské náměstí 42, jinak je jeho upsání neúčinné, celý emisní kurs upsaných akcií je třeba na tento účet splatit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.13) určuje, že s novými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi.14) o konečné částce zvýšení základního kapitálu podle § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku rozhodne představenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2002 - 13. března 2004 : 13) určuje, že s novými akciemi budou spojena stejná práva jakos dosud vydanými akciemi,
 • 24. července 2002 - 13. března 2004 : 12) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodníhozákoníku stanovuje, že 30% emisního kursu upsaných akcií jeupisovatel povinen splatit ve lhůtě do 15 (slovy: patnácti) ... dnůode dne upsání akcií, na zvláštní účet společnosti, zřízený zaúčelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základníhokapitálu, č. 510634980207/0100, vedený u Komerční banky, a.s.,pobočka Praha 1, Václavské náměstí 42, jinak je jeho upsáníneúčinné; celý emisní kurs upsaných akcií je třeba na tento účetsplatit nejpozději do 12 (slovy: dvanácti) měsíců ode dne zápisuzvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2002 - 13. března 2004 : 11) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodníhozákoníku, nemůže upisování akcií začít dříve než toto rozhodnutívalné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zap... sáno doobchodního rejstříku, zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2002 - 13. března 2004 : 10) emisní kurs akcií upisovaných bez přednostního práva činíčástku 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) na jednuakcii, tedy se rovná jmenovité hodnotě,
 • 24. července 2002 - 13. března 2004 : 9) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodníhozákoníku stanovuje, že pokud všechny nebo některé akcie nebudouupsány s využitím přednostního práva, lze tyto akcie (tj. ak... cieupisované bez využití přednostního práva) upsat v sekretariátuspolečnosti na adrese Brandýs nad Labem, Pražská 1012, ve lhůtě1 (slovy: jednoho) měsíce, s tím, že tato lhůta počíná běžet odedne, který bude určen představenstvem a uveden v písemnémvyrozumění, jež je představenstvo společnosti povinno zaslaturčenému zájemci do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy marněuplynula lhůta pro využití přednostního práva na upisováníakcií. Současně s písemným vyrozuměním předstvenstvo zašleurčenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií; zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2002 - 13. března 2004 : 8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodníhozákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsáníakcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato sm... louva musímít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2002 - 13. března 2004 : 7) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodníhozákoníku určuje, že akcie které nebudou upsány s využitímpřednostního práva ve stanovené lhůtě, budou nabídnuty předemurčen... ému zájemci, a to panu Mgr. Michalu Urbánkovi, r.č.740107/0688, bytem Praha 8, Františka Kadlece 9. zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2002 - 13. března 2004 : 14) o konečné částce zvýšení základního kapitálu podle § 203odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku rozhodne představenstvospolečnosti.
 • 24. července 2002 - 13. března 2004 : 5) určuje se, že představenstvo je povinno zajistit, aby shorazmíněná informace o přednostním právu byla zveřejněna vObchodním věstníku a oznámena akcionářům nejpozději do 1 měsíce... ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu nabude právní moci, zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2002 - 13. března 2004 : 4) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku je představensvo společnosti povinno zveřejnit asoučasně způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání v... alnéhromady oznámit informaci o přednostním právu, tj.představenstvo je povinno tuto informaci zveřejnit v Obchodnímvěstníku a současně všechny akcionáře o této skutečnosti písemněvyrozumět; zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2002 - 13. března 2004 : 3) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204a obchodníhozákoníku akcionářům společnosti náleží přednostní právo upsatčást nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu... společnosti, zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2002 - 13. března 2004 : 2) určuje, že emisní kurs každé nové akcie se rovná jmenovitéhodnotě jedné nové akcie, tj. činí částku 10.000,- Kč (slovy:desettisíc korun českých),
 • 24. července 2002 - 13. března 2004 : Valná hromada:1) zvyšuje základní kapitál společnosti, z důvodu získánífinančních prostředků, o částku 63.800.000,- Kč (slovy:šedesáttřimilionůosmsettisíc korun českých), s tím, že... sepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení,nejvýše však do částky 173.800.000,- Kč (slovy:jednostosedmdesáttřimilionůosmsettisíc korun českých) a to:- peněžitými vklady nejméně ve výši 63.800.000,- Kč (slovy:šedesáttřimilionůosmsettisíc korun českých), nejvýše ve výši173.800.000,- Kč (slovy: jednostosedmdesáttřimilionůosmsettisíckorun českých),- upsáním nejméně 6.380 (slovy: šesttisíctřistaosmdesáti) kusůnových kmenových akcií společnosti CIUR a.s. v listinné podobě,znějících na jméno se jmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), nejvýše však upsáním17.380 (slovy: sedmnácttisíctřistaosmdesáti) kusů těchto akcií(dále jen "nové akcie"), zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2002 - 13. března 2004 : 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) a § 204a odst. 2obchodního zákoníku určuje následující podmínky pro výkonpřednostního práva:a) místo a lhůta pro vykonání přednostníh... o práva:přednostní právo může být vykonáno v sekretariátuspolečnosti, na adrese Brandýs nad Labem, Pražská 1012, ve lhůtě10 (slovy: deset) měsíců, s tím, že počátkem běhu lhůty je den,který bude určen představenstvem a akcionářům oznámen vinformaci o přednostním právu zveřejněné v Obchodním věstníku auveden v písemném vyrozumění, jež bude představenstvem zaslánovšem akcionářům společnosti nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdyusnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu nabude právní mocib) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč(slovy: desettisíc korun českých) připadá podíl ve výši 869/631(slovy: osmsetšedesátdevět ku šestistůmtřicetijedné) na jednénové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých), to je na jednu dosvadní akcii lze upsat 1 a238/631 (slovy: dvěstětřicetosm ku šestistůmtřicetijedné) novýchakcií, přičemž lze upisovat pouze celé akcie,c) akcie upisované na základě přednostního práva jsou kmenové,znějí na jméno, mají listinnou podobu, jmenovitá hodnota jednéakcie je 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), emisníkurs jedné akcie je 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korunčeských), tedy se rovná jmenovité hodnotě, zobrazit více skrýt více
 • 16. října 2000 - 21. listopadu 2001 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 5.9.2000:a) schvaluje se zvýšení základního jmění upsáním nových akciíspolečnosti o částku 90.000.000,- Kč (slovy: devadesátmilionůkorun č... eských) s tím, že se připouští upisování akcií nad tutočástku, nejvýše však o částku 100,000.000,- Kč (jednostomilionůkorun českých).b) bude upsáno 9.000 ks, nejvýše však 19.000 ks listinýchkmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě po10.000,- Kč, emisní kurs těchto akcií se bude rovnat jejichjmenovité hodnotěc) přednostní právo k upsání části nových akcií společnostipodle § 204a odst.1 obchodního zákoníku lze vykonat vsekretariátu společnosti v Brandýse nad Labem, Pražská 1012, velhůtě 7 měsíců, která počne běžet dnem následujícím po zápisutohoto usnesení do obchodního rejstříku podle § 203 odst.4obchodního zákoníku, o dni zápisu do obchodního rejstříku jepředstavenstvo povinno všechny akcionáře písemně vyrozumětd) s přednostním právem lze na jednu dosavadní akcii společnostio jmenovité hodnotě 10.000,- Kč upsat 9ks nových akciío jmenovité hodnotě 10.000,- Kče) přednostní právo k upsání nových akcií společnosti podlepísm. c) a d) se vztahuje na akcie uvedené shora pod písm. b)f) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva velhůtě podle písm.c) budou nabídnuty k upsání panu Mgr. MichaluUrbánkovi, bytem Praha 8, Františka Kadlece 9, r.č. 740107/0688g) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva jeBrandýs nad Labem, Pražská 1012, sekretariát společnostih) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního právapočíná dnem následujícím po skončení lhůty pro upisování akcií spřednostním právem podle písm. c) a činí 4 měsícej)do 15 dnů od upsání akcií je třeba splatit 30% jejich emisníhokursu na účet společnosti číslo 311448-021/0100 vedený uKomerční banky, a.s., pob. Praha - východ, Václavské nám., Praha1, celý emisní kurs upsaných akcií je třeba na uvedený účetsplatit nejpozději do 12 měsíců ode dne zapsání tohoto usnesenío obchodního rejstříkuk) o konečné částce zvýšení základního jmění podle § 203 odst.2písm.i) obchodního zákoníku rozhodne valná hromada společnosti zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů