Trendy

180 225 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 976 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

72 058 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.6.2002 Praha 5 - Jinonice, Radlická 227/107, PSČ 15800

Historické adresy

4.7.1991 - 4.6.2002 Praha 5 - Jinonice, PSČ 15801

40766080

DIČ

od 1.1.1993

CZ40766080

Datum vzniku

4. července 1991

Datová schránka

gixfr7b

Historické názvy

4.7.1991 - 4.6.2002

Walter - Deritend a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 812

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.1.2011

56 253 400 Kč

Historické jmění

19.4.2007 - 12.1.2011

281 267 000 Kč

24.7.1998 - 19.4.2007

218 765 000 Kč

10.2.1995 - 24.7.1998

437 530 000 Kč

4.7.1991 - 10.2.1995

382 928 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 22.6.2017

CZ8527000000008103550052

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 8.6.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Radlická 227/107, 158 00, Praha - Radlice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. ledna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
 • 12. ledna 2011 : Dne 7.12.2010 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty vykázané v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2009. Valná hromada společ Dne 7.12.2010 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty vykázané v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2009. Valná hromada společ...nosti rozhodla o snížení základního kapitálu z 281.267.000,- Kč na 56.253.400,- Kč. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 225.013.600,- Kč. Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z 500,- Kč na 100,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 1991 : Akciová společnost Walter - Deritend a.s. vznikla jakopodnik se zahraniční majetkovou účastí dle ust. § 2 zák.o podniku se zahraniční majetkovou účastí v souladus povolením federál Akciová společnost Walter - Deritend a.s. vznikla jakopodnik se zahraniční majetkovou účastí dle ust. § 2 zák.o podniku se zahraniční majetkovou účastí v souladus povolením federál...ního ministerstva financí č.j. XI/2 -13 543/91, poř.č.: 03117 ze dne 5.6.1991. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 1991 : Údaje o založení společnosti:Akciová společnost Walter - Deritend a.s. byla založenazakladatelskou smlouvou ze dne 20.6.1991, zakladateléuskutečnili v souladu s ust. § 25 zák. č. 1 Údaje o založení společnosti:Akciová společnost Walter - Deritend a.s. byla založenazakladatelskou smlouvou ze dne 20.6.1991, zakladateléuskutečnili v souladu s ust. § 25 zák. č. 1...04/1990 Sb.o akciových společnostech jednorázové založení společnosti,jmenovali členy představenstva, dozorčí rady a schválilistanovy společnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 30. ledna 2014 - 6. října 2015 : Počet členů správní rady: 3
 • 26. března 2007 - 19. dubna 2007 : Dne 2. března 2007 rozhodla společnost WALTER a.s. jako jediný akcionář společnosti Prague Casting Services a.s. v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto:1. Z... ákladní kapitál společnosti ve výši 218.765.000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 218.765.000,- Kč na 281.267.000,- Kč. Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 62.502.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 125 004 kusů, každá o jmenovité hodnotě 500 Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady, přičemž se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu.3. Přednostní právo se nevykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku.4. Všechny akcie, tedy 125 004 kusů akcií společnosti, budou představenstvem společnosti nabídnuty v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku s emisním kurzem 500,- Kč na každou upisovanou akcii k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti WALTER a.s., IČ: 000 10 561, se sídlem Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329 a bude je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ: 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty pro upsání akcií začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti společnosti WALTER a.s. na výše uvedenou adresu jejího sídla. Lhůta pro úpis akcií bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen společností WALTER a.s. do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. a v tento okamžik také bude upsání akcií účinné. Sídlo uvedené advokátní kanceláře bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.5. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno za počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musejí být úředně ověřeny.6. Připouští se možnost započtení pohledávek předem určeného zájemce, a to společnosti WALTER a.s., IČ: 000 10 561, se sídlem Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329 vůči společnosti svědčící mu na základě (i) dohody o narovnání uzavřené dne 27. února 2007 mezi společností WALTER a.s. a společností a dále (ii) smlouvy o úvěru uzavřené dne 25. března 1993, ze které vznikla pohledávka za společností, která byla na společnost WALTER a.s. postoupena na základě dohody o postoupení ze dne 25. října 2006, proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných jediným akcionářem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka jediného akcionáře za společností na základě výše specifikované dohody o narovnání 9 001 884,24 Kč a pohledávka vzniklá na základě smlouvy o půjčce, která byla postoupena na společnost WALTER a.s. 1 285 782,40 GBP. Splacení emisního kurzu upsaných akcií bude provedeno výhradně započtením pohledávek na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a společností WALTER a.s.7. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci v téže lhůtě a stejným způsobem jako návrh smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný příslušným upisovatelem dojde společnosti na adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí.8. Upisovaní akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.9. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle §204b obchodního zákoníku, neobsahuje toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v §203 odst. 2 písm. g), h), i) a k) obchodního zákoníku.10 Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu rozhodnutí o změně stanov společnosti a nabývá v souladu s § 173 odst. 2 obchodního zákoníku účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 20. února 1998 - 24. července 1998 : Valná hromada konaná dne 22.1.1998 rozhodla o snížení základníhojmění společnosti na hodnotu jedné poloviny současnéhozákladního jmění, t.j. na hodnotu 218.765.000,- Kč ( slovydvěs... těosmnáct miliónů sedmsetšedesátpět tisíc korun českých ) zaúčelem úhrady ztrát minulých období. Snížení základního jmění seprovede snížením jmenovité hodnoty akcií všech akcionářů.Akcionáři předloží akcie k odkolkování jmenovité hodnoty na500,- Kč ( slovy pětset korun českých ) nejpozději do 30-ti dnůpo oznámení představenstvem společnosti, že došlo k zápisusnížení základního jmění rejstříkovým soudem. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 1991 - 10. února 1995 : Ze 100% upsaného základního kapitálu bylo splaceno více, než30%.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů