Trendy

45 869 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

963 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

126 171 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.1.2003 Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ 12000

Historické adresy

16.8.1991 - 8.1.2003 Praha 2, Blanická 1008/28
19.2.1990 - 16.8.1991 Praha 1, Dlouhá 39

00409316

DIČ

od 1.1.1993

CZ00409316

Datum vzniku

19. února 1990

Datová schránka

vajgqj2

Historické názvy

19.2.1990 - 19.7.2010

TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 43

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.2.2011

15 000 000 Kč

Historické jmění

30.10.2003 - 9.2.2011

15 055 000 Kč

6.3.1995 - 30.10.2003

15 750 000 Kč

19.2.1990 - 6.3.1995

15 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Bankovní účty

zvěřejněno 29.8.2013

1002337015 / 2700

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Provozovny

od 1.9.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Vaníčkova 100/6, 169 00, Praha 6 - Břevnov

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. března 2015 : Počet členů dozorčí rady: 8
 • 18. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 18. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 19. února 1990 : Akciová společnost byla zřízena dle § 4 odst. 1 zák.č. 243/1949Sb. a dle § 5 odst. 1 a 2 zák. č. 173/1988 Sb. a zakládá sena státním povolení uděleném Federálním ministerstvemzahra Akciová společnost byla zřízena dle § 4 odst. 1 zák.č. 243/1949Sb. a dle § 5 odst. 1 a 2 zák. č. 173/1988 Sb. a zakládá sena státním povolení uděleném Federálním ministerstvemzahra...ničního obchodu v Praze rozhodnutím ze dne 11.1.1990,č.j. 3664/89 a dále na stanovách tímže ministerstvemschválených a na usnesení ustavující valné hromady ze dne13.2.1990 osvědčené notářským zápisem ze dne 13.2.1990státního notářství pro Prahu 8 pod č.j. 8 N 47/90 a 8 NZ 41/90. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. června 2014 - 30. března 2015 : Počet členů dozorčí rady: 7
 • 8. října 2013 - 4. prosince 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., se sídlem Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ 120 00, IČ 00409316, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v P... raze, oddíl B, vložka 43, konaná dne 30. září 2013 určuje, že Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01, IČ 00064581, vlastnící 270 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč za jednu akcii (od č. 000001 do č. 000270), je hlavním akcionářem společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., se sídlem Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ 120 00, IČ 00409316, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 43. Hlavní město Praha tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.Mimořádná valná hromada prohlašuje, že akcionář Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01; IČ 00064581, doložil při prezenci, že je majitelem 270 kusů akcií emitenta TRADE CENTRE PRAHA a.s., s nimiž je spojeno hlasovací právo, o souhrnné jmenovité hodnotě 13.500.000,- Kč (270 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě, z celkového počtu 300 kusů), což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 90 %.Mimořádná valná hromada prohlašuje, že akcionář Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01, IČ 00064581, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.Mimořádná valná hromada prohlašuje, že akcionář Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01, IČ 00064581, doložil potvrzením banky – PPF banka a.s. (se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 47116129, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834), že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním mimořádné valné hromady.Mimořádná valná hromada rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč každá, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatníchakcionářů, resp. jednoho akcionáře – společnosti RALT Raiffeisen - Leasing Gesellschaft m.b.H., se sídlem Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakouská republika), přecházejí na hlavního akcionáře - Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01, IČ 00064581, za podmínek stanovených ust. §§ 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím akcionáře RALT Raiffeisen - Leasing Gesellschaft m.b.H., se sídlem Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakouská republika přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku.Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 50.000,- Kč činí 108.110,- Kč (slovy: jedno sto osm tisíc jedno sto deset korun českých), tj. za 30 kusů akcií celková výše protiplnění činí 3.243.300,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1664-0708 ze dne 9.8.2013 zpracovaným znaleckým ústavem v oboru ekonomika, a to obchodní společností PROSCON, s.r.o., IČ 49356381, se sídlem K Lochkovu 661/39, 154 00 Praha 5.Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionáři poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, to je poté, co dosavadní vlastník předá akcie společnosti. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním – předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastník akcií tyto akcie do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení v obchodním rejstříku, bude postupováno dle § 183l odst. 6 a dle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Pokud akcie nebudou přes výzvy v určené lhůtě předloženy společnosti, představenstvo je prohlásí za neplatné. Protiplnění podle ust. § 183m zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění poskytuje akcionáři, jehož účastnické cenné papíry prohlásilo představenstvo za neplatné, hlavní akcionář, a právo na poskytnutí protiplnění vzniká jejich prohlášením za neplatné. zobrazit více skrýt více
 • 19. července 2010 - 9. února 2011 : Valná hromada rozhodla dne 30.6.2010 o snížení základního kapitálu společnosti takto:1. Důvod snížení základního kapitálu:Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitá... lové struktury a skutečnost, že společnost má ve svém majetku vlastní akcie, a to 11 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (od č. 000052 do č. 000062), které nabyla v souladu se zákonem zejm. § 161 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, stanovami společnosti a na základě usnesení mimořádné valné hromady ze dne 8.4.2010.2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:S částkou odpovídající snížení základního kapitálu 55.000,- Kč bude naloženo tak, že o ni bude snížen stav účtu, na němž se účtuje o změnách základního kapitálu, a že zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu zničených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou zničených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let.3. Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál se snižuje o částku 55.000,- Kč (slovy: padesát pět tisíc korun českých) z částky 15.055.000,- Kč (slovy: patnáct milionů padesát pět tisíc korun českých) na částku 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých).4.Způsob snížení základního kapitálu:Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením vlastních akcií, a to 11 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (od č. 000052 do č. 000062), které jsou v majetku společnosti v souladu s § 213 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. zobrazit více skrýt více
 • 16. listopadu 2002 - 30. října 2003 : Valná hromada rozhodla dne 26,6,2002 o snížení základníhokapitálu takto:1. Důvod snížení základního kapitálu:- Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, žespolečnost má ve... svém majetku vlastní akcie, a to 139 kszaměstnaneckých akcií v listinné podobě znějících na jméno ojmenovité hodnotě 5.000,- Kč, a to č. od 000001 do 000051 a od000063 do 000150, které nabyla v souladu se zákonem a podle čl.7 odst. 2 Stanov a které nebyly ke dni konání této valné hromadyzcizeny. povinnost ke snížení základního kapitálu je tak dána vsouladu u stanovením § 161a a § 161c obchodního zákoníku.2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovádající sníženízákladního kapitálu:- S částkou odpovádající snížení základního kapitálu 695.000,-Kč bude naloženo tak, že část v rozsahu 315.000,- Kč již bylapoužita na vyplacení akcionářům a část v rozsahu 380.000,- Kčbude ponechána ve zvláštním rezervním fondu.3. Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál se snižuje o částku 695.000,- Kč z částky15,750.000,- Kč na částku 15,055.000,- Kč.4. Způsob snížení základního kapitálu:- Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením vlastníchakcií č. 000001 až 000051 a 000063 až 000150, které jsou vmajetku společnosti, podle ust. § 213 odst. 2 obchodníhozákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 15. září 1998 - 8. ledna 2003 : Změna stanov ve smyslu dodatku č.3 ke stanovám v rozsahučlánku 4 notářského zápisu N 152/97 NZ 111/97 notářského úřaduJUDr.Ivany Kruškové,notářky Praha 3,Seifertova 9.
 • 26. května 1999 - 10. března 2000 : Generální ředitel: Ing. Bohumil Mach, r.č. 570918/1071, bytemPraha 5, Brdičkova 1908/27
 • 19. února 1990 - 10. března 2000 : TRADE CENTRE PRAHA S.A. /TCP/ - francouzsky
 • 19. února 1990 - 10. března 2000 : TRADE CENTRE PRAHA A.G. /TCP/ - německy
 • 19. února 1990 - 10. března 2000 : TRADE CENTRE PRAHA Ltd. /TCP/ - anglicky
 • 19. února 1990 - 10. března 2000 : Název společnosti:
 • 19. února 1990 - 26. května 1999 : Generální ředitel: ing. Antonín Horák, Pod Drinopolem 4, Praha 6.
 • 16. srpna 1991 - 6. března 1995 : Valnou hromadou ze dne 23.10.1990 byly schváleny novéstanovy.
 • 19. února 1990 - 6. března 1995 : Akciový kapitál společnosti činí 15 000 000,- Kčs a je rozdělenna 300 akcií po 50 000,- Kčs:
 • 19. února 1990 - 6. března 1995 : 2) FINOP . . . . . 57 akcií, tj. 2 850 000,- Kčs - 19 %
 • 19. února 1990 - 6. března 1995 : 1) NVP . . . . . . 213 akcií, tj. 10 650 000,- Kčs - 71 %
 • 19. února 1990 - 6. března 1995 : 3) RALT Wien . . . 30 akcií, tj. 1 500 000,- Kčs - 10 %
 • 19. února 1990 - 6. března 1995 : Představenstvo společnosti se skládá z 5 až 9 členů.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů